06.08.2010
GURS NAPROŠA ZA SODELOVANJE

Ljubljana, 6. 8. 2010 - Geodetska uprava RS nam je posredovala obvestilo, s katerim želijo pravočasno opozoriti na aktivnosti povezane z obveščanjem lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Hkrati pa...[več]

Kategorija: Novice

02.08.2010
JAVNOSTI PREDSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Ljubljana, 2. 8. 2010 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je na današnji tiskovni konferenci predstavila predlog novega zakona o negospodarskih javnih službah, ki nadomešča do sedaj veljavni Zakon o zavodih iz leta...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
PRIPRAVA NACIONALNE STRATEGIJE STARANJA PREBIVALSTVA ZA OBDOBJE 2011-2015

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Včeraj je na Ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve potekal sestanek gledepriprave Nacionalne strategije staranja prebivalstva za obdobje 2011-2015. Namen sestanka je bil izmenjava stališč in...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
POENOSTAVITEV SISTEMA OBRAČUNAVANJA IN VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Danes je v prostorih Davčne uprave RS potekal sestanek, na katerm je bil predstavljen predlog poenostavitve sistema obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajetev ter...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
93. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski politiki EU po letu 2013, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih...[več]

Kategorija: Novice

29.07.2010
INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 29. 7. 2010 - Včeraj je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal predhodni sestanek medresorske delovne skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam LV2010. [več]

Kategorija: Novice

28.07.2010
V KAMPANJO EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010 VKLJUČENIH 24 OBČIN

Ljubljana, 28. 7. 2010 - Kampanji Evropskega tedna mobilnost, ki bo potekala od 16. do 22. septembra, se je letos v Sloveniji pridružilo 24 občin, in sicer Apače, Celje, Gorje, Jesenice, Kanal ob Soči, Koper, Kranj, Ljubljana,...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2010
POVABILO K PRIJAVI NA RAZPIS "NAJBOLJ ZELENA OBČINA

Ljubljana, 28. 7. 2010 - Agencija Fit media, ki že desetletje razvija več okoljskih projektov, je v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor in Skupnostjo občin Slovenije pripravila...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
LOKALNE VOLITVE BODO 10. OKTOBRA

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je za 10. oktober razpisal lokalne volitve. V skladu z danes podpisanim aktom o razpisu volitev bodo roki za volilna opravila začeli teči 9. avgusta.[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. JULIJA

Ljubljana, 23. 7. 2010 - V prihajajočem tednu se bo v okviru Združenju občin Slovenije odvilo. [več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA FINANCIRANJE NOVIH PROJEKTOV V OKVIRU TRETJEGA RAZPISA ZA PROGRAM LIFE+

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Evropska komisija je odobrila financiranje 210 novih projektov v okviru tretjega razpisa za program LIFE+ (2007–2013). Iz Slovenije bodo financirani trije projekti v vrednosti 9,8 mio evrov.[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE TEMATSKIH TURISTIČNIH PROIZVODOV NA NACIONALNI RAVNI V LETU 2010 IN 2011

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
92. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Priporočila za ukrepe okoljsko učinkovite državne uprave in se seznanila z Mednarodno primerjavo zaposlenosti v javnem sektorju in Poročilom...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2010
RAZPIS ZA NAJBOLJ ZELENO OBČINO V SLOVENIJI

Ljubljana, 22. 7. 2010 - AgencijaFit media, ki že desetletje razvija več okoljskih projektov, je na današnji tiskovni konferenci predstavila prvi slovenski okoljski natečaj za Najbolj zeleno mestno občino in Najbolj...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2010
PREDSEDSTVI ZOS IN SOS PROTI PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 16. 7. 2010 - Danes je v prostorih Državnega sveta potekala skupna seja predsedtev ZOS in SOS na kateri so člani obravnavali predlog zakona o skladnem regionalnem razvoju. čŒlani predsedstev so si bili enotni -...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2010
91. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 16. 7. 2010 - Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim določila razrez odhodkov za pripravo Predloga Sprememb državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in pripravo Predloga državnega proračuna...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
MINISTRSTVO ZA FINANCE PRIPRAVILO PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 15. 7. 2010 - Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo Predloga zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi vzpostavil celovit, enoten, enakopraven, pravičen in pregleden sistem obdavčitve...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
19. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 15. 7. 2010 - 19. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do vključno 15. julija 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete zakone in sprejeto avtentično...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
NAPOVED DOGODKA IN VABILO

Ljubljana, 15. 7. 2010 – Jutri, 16. 7. 2010, ob 11. uri bo v sejni sobi Državnega sveta potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, na kateri bodo člani razpravljali o...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
USKLAJEVANJE NOVELE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN

Ljubljana, 15.7.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju MJU) potekal sestanek na temo predloga sprememb in dopolnitev aktualnega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin....[več]

Kategorija: Novice