03.12.2021
VLADA POTRDILA SPREMEMBE NA PODROČJU FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 3.12.2021 - Vlada je v DZ poslala predlog novele zakona o financiranju občin za obravnavo po skrajšanem postopku. Cilj predlaganih sprememb je preglednejše in učinkovitejše izvajanje postopka dodeljevanja sredstev, ki...[več]


02.12.2021
VLADA KMETIJSTVU ZAGOTOVILA ŠE DODATNIH 210 MILIJONOV EVROV V OBDOBJU 2023-2027

Ljubljana, 2.12.2021 - Vlada bo kmetijstvu namenila še dodatnih 210 milijonov evrov v obdobju 2023-2027, poleg dodatnih 100 milijonov, ki jih je obljubila že poleti, so se dogovorili na današnjem sestanku kmetijskih organizacij s...[več]


29.11.2021
OBČINE NAPREDOVALE PRI UPORABI DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

Ljubljana, 29. 11. 2021 - V času epidemije so občine in v njih zaposlenih naredili velik korak k uporabi digitalnih tehnologij, bo pa treba delo na tem področju nadaljevati, so na spletnem posvetu digitalnega stičišča 4PDIH...[več]


29.11.2021
TA TEDEN V PARLAMENTU - SPREMEMBE SESTAVE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH SVETOV

Ljubljana, 29. 11. 2021 - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v petek obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim predvideva povečanje števila...[več]


29.11.2021
NOVOSTI PRI OBLADOVANJU COVIDA - VELJAVNE OD SOBOTE

Ljubljana, 29. 11. 2021 - Vlada je na petkovi dopisni seji nekoliko spremenila odlok o ukrepih za obvladovanje covida-19. Med drugim je ob odpiranju adventnih sejmov določila pogoje za sejemsko dejavnost. Območje sejemske...[več]


29.11.2021
NOVELA ZAKONA O UPRAVNEM SPORU PRINAŠA NOVOSTI TUDI ZA OBČINE

Ljubljana, 26. 11.2021- Ministrstvo za pravosodje je v predlogu novele zakona o upravnem sporu kot eno najpomembnejših novosti določilo, spremembo sestave sodišča, saj bi senatno sojenje kot primarno obliko odločanja nadomestili...[več]


25.11.2021
RAST CEN IN ZAKONODAJA S PODROČJA JAVNIH NAROČIL

Ljubljana, 25. 11. 2021 - Združenje občin Slovenije je prejelo stališče MJU, Direktorata za javno naročanje, v zvezi s prošnjo predsedstva ZOS za pripravo navodila oziroma usmeritve za področje gradenj in živil, vezano na vpliv...[več]


25.11.2021
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI NADALJUJE SVOJO ZAKONODAJNO POT

lJUBLJANA, 25.11.2021 - DZ je 24.11.2021 sprejel vsa koalicijska dopolnila k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, vložena k približno 40 členom. Dopolnila, ki so jih pripravili v Levici, v SD in SAB ter v LMŠ, pa so zavrnili. S...[več]


24.11.2021
KPK – OPOZORILO ŽUPANOM NA NEZDRUŽLJIVOST NJIHOVE FUNKCIJE - POBUDA ZOS

Ljubljana, 24.11.2021 - KPK je v nekaterih postopkih, povezanih z nezdružljivostjo funkcij, zaznala nepravilnosti oziroma neusklajenosti občinskih odlokov z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). ...[več]


24.11.2021
PROGRAM JAVNIH DEL ZA LETO 2022

Ljubljana 24.11.2021 - Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje je dne 23. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1.500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša...[več]


22.11.2021
V DZ O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN O USTANOVITVI NOVE OBČINE GOLNIK

Ljubljana, 22. 11. 2021 - Pred poslanci bo med drugim na redni seji ta teden obravnava zakona o dolgotrajni oskrbi in obravnava predloga razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v...[več]


19.11.2021
SPREJETA PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana 18.11.2021 - DZ je potrdil državna proračuna za prihodnji dve leti, ki ju je vlada pripravljala v okoliščinah postopnega okrevanja gospodarstva po epidemiji covida-19, a bo ta še naprej zahtevala visoke stroške. Leta...[več]


18.11.2021
SEJA POGAJLSKE SKUPINE VLADE S POGAJALSKO SKUPINO REPREZENTATIVNI SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 18.11.2021 - Včeraj je potekala seja med vlado in sindikati javnega sektorja, Seje se je udeležila tudi članica ZOS.[več]


18.11.2021
DZ KONČAL Z OBRAVNAVO PRORAČUNSKIH DOKUMENTOV

Ljubljana, 17. 11. 2021 - Poslanci so se seznanili še s predlogom zakona o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023, v katerem sta med drugim zapisana zvišanje povprečnine za občine ter višina letnega dodatka upokojencem. S...[več]


15.11.2021
SESTANEK V ZVEZI S SPREMEMBAMI PRAVILNIKA O POŽARNEM VAROVANJU

Ljubljana, 15.11.2021 - Na Upravi za zaščito in reševanje je potekal sestanek v zvezi s spremembami Pravilnika o požarnem varovanju. Ključna sprememba je, da lahko izvajalec požarnega varovanja, ki ne more zagotoviti ukrepanja...[več]


15.11.2021
ZA LETI 2022 IN 2023 DODATNIH 26,5 MILIJONOV ZA URAVNTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN

Ljubljana, 15. 11. 2021 - Odbor DZ za finance je končal obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2022, predloga proračuna za leto 2023 in predloga ZIPRS za obe navedeni leti. Nekaj manj kot 26,5 milijona evrov bo na predlog...[več]


12.11.2021
SPREMEMBE COVIDNIH UKREPOV PRI SEJEMSKI DEJAVNOSTI IN JAVNIH KULTURNIH PRIREDITVAH

Ljubljana, 12. 11. 2021 - Vlada je na dopisni seji spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom. Med drugim spreminja pogoje izvajanja sejemske in kongresne dejavnosti ter...[več]


12.11.2021
VLADA SOGLAŠA DA SE OBČINAM ZA LETI 2022 IN 2023 DOLOČI DODATNA 2% ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 12. 11. 2021 - Vlada je na 102. seji, dne 11.11.2021, med drugim podala soglasje k amandmajem ZIPRS 22/23 med amandmaji je tudi amandma, da se občinam zaradi njihove razvitosti v proračunskih letih 2022 in 2023...[več]


11.11.2021
PARTNERSKI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2021-2027 IN IZHODIŠČE PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027

Ljubljana, 11. 11. 2021- V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so skupaj z ostalimi resorji uspešno zaključili pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, zaključujejo izvajanje programskega...[več]


11.11.2021
ZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO - DS RS PODAL ZAKONSKO INICIATIVO

Ljubljana, 11.11.2021 - Državni svet je potrdil zakonodajno pobudo, s katero bo državnemu zboru predlagal, naj znova omogočil hkratno opravljanje funkcije županov in poslancev. Tik pred odločanjem svetnikov je poslanska skupina...[več]


Prikazujem rezultate od 321 do 340 od skupaj 3856