09.11.2010
ANEKS IN DOGOVOR O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU V VELJAVI

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Danes začneta veljati aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor in dogovor o ukrepih na področju plač. Oba dokumenta pomenita začasno zamrznitev plač javnih uslužbencev. Zaradi spremenjenega...[več]

Kategorija: Novice

09.11.2010
OBVESTILO MJU O SKLENITVI ANEKSA ŠT. 4 H KPJS

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je dne 5.11.2010 Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti, katerih skupno število članstva...[več]

Kategorija: Novice

08.11.2010
DELEGACIJA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 11. 2010 - Danes je v velikem salonu Državnega zbora RS potekal sestanek delegacije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (v nadaljevanju: kongres) in slovenske delegacije pri Odboru regij....[več]

Kategorija: Novice

05.11.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 8.11. DO 12.11.2010

Ljubljana, 5.11. 2010 - V tednu med 8. in 12. novembrom bodo potekali naslednji dogodki.[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
106. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 106. redni seji med drugim določila dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Vlada pa je na tej seji sprejela tudi predlog novele Zakona o dohodnini in...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
Z JAVNO OBRAVNAVO ZADOVOLJNI TAKO ZAGOVORNIKI KOT NASPROTNIKI OBČIN ANKARAN IN MIRNA

Ljubljana, 4. 11.2010 - Ustavno sodišče je opravilo javno obravnavo o zahtevi za presojo ustavnosti zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki so jo vložili krajevni skupnosti Ankaran in Mirna ter...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO PRIPOMB NA VREDNOST NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4.11.2010 - Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da je Geodetska uprava RS (GURS) skladno s predlogom vlade rok za posredovanje pripomb na poskusno izračunano vrednost nepremičnin podaljšala s 25. novembra na...[več]

Kategorija: Novice

03.11.2010
ODGOVOR PRAVOSODNEGA MINISTRSTVA NA PRIPOMBE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 3.11.2010 – Na Združenju občin Slovenije smo prejeli odgovor Ministrstva za pravosodje v zvezi s pripombami na predlog novele zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi. [več]

Kategorija: Novice

02.11.2010
OKTOBRSKA IZDAJA ELEKTRONSKEGA GLASILA MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 2. 11. 2010 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili oktobrsko izdajo glasila Mesečni utrip, kjer najdete veliko koristnih informacij. [več]

Kategorija: Novice

02.11.2010
TRETJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 2. 11. 2010 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal tretji sestanek delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, združenj občin in centrov za socialno delo, ki se ukvarja s...[več]

Kategorija: Novice

29.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 2. 11. DO 5. 11. 2010

Ljubljana, 22. 10. 2010 - Prvi teden novembra bodo zaznamovali sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

28.10.2010
VLADA KLJUB NASPROTOVANJU ZOS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 28. 10. 2010 – Vlada RS je danes kljub velikemu nestrinjanju Združenja občin Slovenije in opozarjanju, da mora biti politika med državo in občinami usklajena, saj bo sistem skladnejšega regionalnega razvoja le...[več]

Kategorija: Novice

28.10.2010
105. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 105. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in predlog Zakona o prostovoljstvu. Vlada je tudi sprejela Uredbo o kriterijih...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2010
IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ - RAČUNSKO SODIŠČE PRITRDILO ZOS

Ljubljana, 27. 10. 2010 - Računsko sodišče se je v odgovoru na dopis ZOS, v katerem smo zaprosili za mnenje glede izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in s tem glede obračuna in izplačila plač za...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2010
21. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 10. 2010 - 21. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 18. do 26. oktobra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete zakone, zavrnjen predlog novele zakona in...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2010
PROŠNJA ZA MNENJE GLEDE IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ

Ljubljana, 25. 10. 2010 - Ker so se na ZOS obrnile številne občine članice z dilemo glede izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene na občinah, smo Računsko sodišče RS in Ministrstvo za javno...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2010
POZIV ZA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ V POSTOPEK SPREJEMANJA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 25. 10. 2010 - Na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Vlado RS in Odbor Vlade RS za gospodarstvo in trajnostni razvoj smo naslovili dopis, v katerim smo izrazili nestrinjanje ZOS z...[več]

Kategorija: Novice

22.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 25. 10. DO 29. 10. 2010

Ljubljana, 22. 10. 2010 - V zadnjem tednu oktobra bo naša pozornost usmerjena na sledeče dogodke.[več]

Kategorija: Novice

22.10.2010
104. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 22. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 104. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele zakona o gozdovih in sprejela Program Javna dela za leto 2011. [več]

Kategorija: Novice

21.10.2010
ŠE DANES MOGOČE PREDČASNO GLASOVANJE

Ljubljana, 21. 10. 2010 - Pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev, ki bo potekal v 74 občinah, je še danes mogoče predčasno glasovati. Danes se izteče tudi rok, do katerega morajo volivci zaprositi za glasovanje na...[več]

Kategorija: Novice