08.07.2010
90. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 7. 2010 – Vlada RS je na 90. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Nacionalni akcijski načrt za...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2010
SVLR IZDALA ODLOČBO O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKT CELOVITE OSKRBE S PITNO VODO SEVEROZAHODNEGA DELA SLOVENSKIH GORIC

Ljubljana, 7. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt celovite...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
ENERGETIKA.NET Z NATEČAJEM ZA ENERGETSKO NAJBOLJ UČINKOVITO OBČINO

Ljubljana, 6. 7. 2010 - Portal Energetika.net je pripravil natečaj na energetsko najučinkovitejšo občino En.občina 010, s katerim želijo občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju učinkovite rabe...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA - NA OBISKU PRI MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljana, 6.7.2010 – Danes se je predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) sestalo na tematski seji pri ministru za okolje in prostor. [več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
26. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

26. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 2. in 6. julija 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci štiri točke. Poslanci so sprejeli rebalans proračuna in z njim povezane zakone. [več]

Kategorija: Novice

02.07.2010
89. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 7. 2010 – Vlada RS je na 89. redni seji med drugim sprejela mnenje k noveli Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,...[več]

Kategorija: Novice

02.07.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. JULIJA

Ljubljana, 2. 7. 2010 - V tednu od 5. do 9. julija se bodo predstavniki Združenja občin Slovenije sestali na dveh sejah predsedstva združenja.[več]

Kategorija: Novice

02.07.2010
OBNOVA IZBRANIH VODNJAKOV

Ljubljana, 2. 7. 2010 - Ministrstvo za okolje in prostor ter Helios - Sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda, že od leta 1998 skupaj organizirata obnavljanje slovenskih vodnjakov. V okviru projekta Oživljanje krajevnih...[več]

Kategorija: Novice

01.07.2010
DATUM LOKALNIH VOLITEV BO ZNAN DO KONCA MESECA

Ljubljana, 1. 7. 2010 - čŒeprav so priprave na lokalne volitve v političnih strankah že stekle in se po državi že predstavljajo županski kandidati, pa datum volitev še ni znan. Volitve bo razpisal predsednik državnega zbora...[več]

Kategorija: Novice

30.06.2010
DELOVNI SESTANEK O PRIPRAVI KINOLOŠKEGA ZAKONA

Ljubljana, 30. 6. 2010 – Na pobudo predsednika Državnega sveta RS in Kinološke zveze Slovenije mag. Blaža Kavčiča smo se predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije sestali na delovnem sestanku o...[več]

Kategorija: Novice

30.06.2010
PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJA NA 20. SEJI ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE

Ljubljana, 30. 6. 2010 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, se danes udeležuje 20. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bosta obravnavana predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz...

Kategorija: Novice

29.06.2010
SESTANEK PRI MINISTRU GJERKEŠU NA TEMO NOVEGA PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 29. 6. 2010 - Včeraj so se člani Predsedstva združenja sešli z ministrom, odgovornim za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Na delovnem sestanku so udeleženci razpravljali o ključnih poudarkih novega...[več]

Kategorija: Novice

28.06.2010
PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 28. 6. 2010 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se bo danes udeležil delovnega sestanka pri ministru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henriku Gjerkešu, na katerem bodo...[več]

Kategorija: Novice

24.06.2010
88. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 6. 2010 – Vlada RS je na 88. redni seji med drugim sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih, sprejela Načrt aktivnosti za skrajševanje postopkov in odpravo administrativnih...[več]

Kategorija: Novice

24.06.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 28. JUNIJA DO 2. JULIJA

Ljubljana, 24. 6. 2010 - V naslednjem tednu se bodo predstavniki Združenja občin Slovenije udeležili sledečih dogodkov.[več]

Kategorija: Novice

23.06.2010
ZAKON O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS V JAVNI RAZPRAVI

Ljubljana, 23. 6. 2010 - Predlogu zakona o javnem nepremičninskem skladu RS kot bistveno novost predvideva centralizacijo na področju upravljanja z državnimi nepremičninami. čŒe namreč z nepremičnim premoženjem...[več]

Kategorija: Novice

23.06.2010
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODPISALO IZJAVO O SPODBUJANJU K VEČJI PLAČILNI DISCIPLINI V DRŽAVI

Ljubljana, 23. 6. 2010 - Danes je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal podpis izjave o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi. Namen podpisane izjave je izboljšati plačilno disciplino v državi, ki se je...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2010
OBJAVA JAVNIH RAZPISOV OBNOVA IN RAZVOJ VASI TER OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA IZ 3. OSI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007 - 2013

Ljubljana, 21. 6. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 6. 2010 v Uradnem listu RS objavilo javna razpisa, katerih namen je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanje naravne in kulturne...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2010
18. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 6. 2010 - 18. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do vključno 18. junija 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 20 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejet zakon in noveli zakonov ter...[več]

Kategorija: Novice

18.06.2010
ŠESTA REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Ĺ ENčŒUR-18.6. 2010 – Danes so se člani predsedstva Združenja občin Slovenije sestali na 6. redni seji v Ĺ enčurju. čŒlani so obravnavali predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, novosti na področju...[več]

Kategorija: Novice