10.09.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 13. DO 17. 9. 2010

Ljubljana, 10. 9. 2010 - V prihajajočem tednu, se bodo v okviru Združenja občin Slovenije odvili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

10.09.2010
97. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 97. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se seznanila z informacijo o trendih uveljavljanja baterijskih električnih...[več]

Kategorija: Novice

10.09.2010
ZAČENJA SE VOLILNA KAMPANJA

Ljubljana, 10. 9. 2010 - Z današnjim dnem se uradno začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Mesec dni, kolikor nas loči do volilnega dne, bodo zaznamovali številni dogodki, od novinarskih konferenc do javnih shodov, s...[več]

Kategorija: Novice

09.09.2010
PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Litija, 9. 9. 2010 - V prostorih Občine Litija danes poteka seminar, na katerem bodo strokovnjaki Ministrstva za okolje in prostor spregovorili o prostorskem načrtovanju v občinah in aktualnih problemih pri sprejemanju...[več]

Kategorija: Novice

08.09.2010
DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 8. 9. 2010 - Poslanke in poslanci so z 41 glasovi za in 22 proti sprejeli spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki spreminjajo kvorum za veljavnost aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor. S tem so...[več]

Kategorija: Novice

07.09.2010
PREDSTAVITEV SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010

Litija, 7. 9. 2010 - V prostorih Občine Litija danes poteka seminar, na katerem bodo predavatelji predstavili informacijski sistem za podporo letošnjim lokalnim volitvam, ki bodo potekale v nedeljo 10. 10. 2010.[več]

Kategorija: Novice

03.09.2010
GEODETSKA UPRAVA SLOVENIJE V SEPTEMBRU PRIPRAVLJA TRI IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 3. 9. 2010 - Danes smo s strani Geodetskega inštituta Slovenije prejeli obvestilo o dokončnih datumih, času in lokaciji prevzema materialov za razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin na krajevno običajen način...[več]

Kategorija: Novice

03.09.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 6. 9. DO 10. 9. 2010

Ljubljana, 3. 9. 2010 - V prihajajočem tednu bosta v organizaciji Združenja občin Slovenije potekala dva dogodka. [več]

Kategorija: Novice

02.09.2010
96. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 96. redni seji sprejela med drugim sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in Poročilo o izvajanju Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

02.09.2010
V JAVNO OBRAVNAVO DAN PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 2. 9. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na današnji tiskovni konferenci predstavilo delovno besedilo predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih in ga podalo v javno obravnavo....[več]

Kategorija: Novice

01.09.2010
95. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 9. 2010 – Vlada RS je na 95. redni seji sprejela Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. [več]

Kategorija: Novice

27.08.2010
94. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 8. 2010 – Vlada RS je na 94. redni seji med drugim sprejela besedilo Predloga zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, Predloga zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...[več]

Kategorija: Novice

25.08.2010
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PRED IZBIRO: ANEKS ALI NOVELA PLAČNEGA ZAKONA

Ljubljana, 24. 8. 2010 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je reprezentativne sindikate javnega sektorja danes seznanila z vladnimi načrti za primer, če za podpis predlaganih ukrepov za zamrznitev plač v javnem...[več]

Kategorija: Novice

23.08.2010
Z NOVIM POSLOVNIKOM PROTIKORUPCIJSKE KOMISIJE DO JASNEJŠIH PRAVIL IN NOVIH PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Ljubljana, 23. 8. 2010 - 28. avgusta bo začel veljati nov poslovnik komisije za preprečevanje korupcije. Poslovnik, ki sicer le natančneje ureja določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, med drugim podrobneje...[več]

Kategorija: Novice

09.08.2010
ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA IZVEDBO JESENSKIH LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 9. 8. 2010 - Danes začenjajo teči roki za izvedbo jesenskih lokalnih volitev. Tisti, ki bi želeli vstopiti v predvolilno tekmo kot nestrankarski kandidati s podporo volivk in volivcev, bodo lahko začeli z zbiranjem...[več]

Kategorija: Novice

06.08.2010
GURS NAPROŠA ZA SODELOVANJE

Ljubljana, 6. 8. 2010 - Geodetska uprava RS nam je posredovala obvestilo, s katerim želijo pravočasno opozoriti na aktivnosti povezane z obveščanjem lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Hkrati pa...[več]

Kategorija: Novice

02.08.2010
JAVNOSTI PREDSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Ljubljana, 2. 8. 2010 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je na današnji tiskovni konferenci predstavila predlog novega zakona o negospodarskih javnih službah, ki nadomešča do sedaj veljavni Zakon o zavodih iz leta...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
PRIPRAVA NACIONALNE STRATEGIJE STARANJA PREBIVALSTVA ZA OBDOBJE 2011-2015

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Včeraj je na Ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve potekal sestanek gledepriprave Nacionalne strategije staranja prebivalstva za obdobje 2011-2015. Namen sestanka je bil izmenjava stališč in...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
POENOSTAVITEV SISTEMA OBRAČUNAVANJA IN VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Danes je v prostorih Davčne uprave RS potekal sestanek, na katerm je bil predstavljen predlog poenostavitve sistema obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajetev ter...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
93. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski politiki EU po letu 2013, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih...[več]

Kategorija: Novice