29.01.2010
SVLR DANES O JAVNEM POZIVU ZA RAZVOJNE PROJEKTE

Ljubljana, 29.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo bo danes predstavila peti javni poziv iz naslova prednostne usmeritve o regionalnih razvojnih programih za obdobje 2010-2012 in aktivnosti na področju črpanja sredstev...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2010
OCENJEVANJE URADNIKOV IN NAPREDOVANJA V UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI IN OSTALA AKTUALNA PROBLEMATIKA S TEGA PODROČJA

Ljubljana, 29.1.2010 – Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet z naslovom Ocenjevanje uradnikov in napredovanja v upravah lokalnih skupnosti in ostala aktualna problematika s tega področja. Posvet, ki se ga je...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2010
66. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 1. 2010 – Na 66. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela odločitev o podaljšanju ukrepa začasnega znižanja plač funkcionarjev, Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in...[več]

Kategorija: Novice

27.01.2010
OKROGLA MIZA DRŽAVNEGA SVETA O USTANOVITVI POKRAJIN

Ljubljana, 26.1.2010 - Včeraj je v prostorih državnega sveta potekala okrogla miza na temo ustanovitve pokrajin, ki se jo je udeležila stroka, predstavniki državnega sveta ter drugi povabljeni. Ustanovitev pokrajin je nujna za...[več]

Kategorija: Novice

26.01.2010
RAZPRAVA O PRENOVI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 26. januarja - DZ se je seznanil s predlogom novel dveh zakonov s področja javnega naročanja, v katera vlada vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. V poslanskih...[več]

Kategorija: Novice

25.01.2010
PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE Z NAMENOM PRIPRAVE NAVODIL ZA PRIPRAVO PODATKOV O ZEMLJIŠČIH ZA POTREBE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 25.1.2010 - Danes je v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) potekal prvi sestanek delovne skupine za pripravo navodil za pripravo podatkov o zemljiščih za potrebe množičnega...[več]

Kategorija: Novice

25.01.2010
Izbor Evropske destinacije odličnosti 2010 v Sloveniji

Ljubljana, 25.1.2010 - Obveščamo  vas, da bo naslednji ponedeljek, 1. februarja 2010, na spletnih straneh www.slovenia.info/eden objavljen razpis za izbor Evropske destinacije odličnosti 2010 na temo Turizem in vode. [več]

Kategorija: Novice

22.01.2010
NA SVLR O PETEM JAVNEM RAZPISU IN KOHEZIJSKIH PROJEKTIH

Ljubljana, 22.01.2010 – Danes je na Službi vlade za lokalno samoupravo (SVLR) potekal sestanek na temo petega javnega razpisa in o črpanju kohezijskih sredstev. Sestanka so se s strani SVLR udeležili mag. Mateja čŒepin,...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2010
MINISTER GJERKEŠ NAJVEČJI OPOZICIJSKI STRANKI PREDSTAVIL VLADNI KONCEPT REGIONALIZACIJE SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 1. 2010 - Minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš se je včeraj sestal s poslanci opozicijske SDS in jim predstavil vladni koncept regionalizacije Slovenije. [več]

Kategorija: Novice

18.01.2010
PROŠNJA ZA PARTNERSTVO OBČIN V PROJEKTU OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU!

Ljubljana, 18.1.2010 – Na Združenju občin Slovenije smo danes, v sodelovanju s koordinatorji akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, prosili občine za pomoč pri izvedbi te dobronamerne ekološke akcije. [več]

Kategorija: Novice

18.01.2010
5.JAVNI POZIV- 29.1.2010

Ljubljana, 18.01.2010 - Javni poziv za koriščenje evropskih sredstev za razvoj regij bo v uradnem listu objavljen 29. januarja. Ĺ e pred tem naj bi o tej temi spregovorila skupna koordinacijska skupina obeh reprezentativnih...[več]

Kategorija: Novice

15.01.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT O SPREMEMBI ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 15.1.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport potekal sestanek na temo sprememb Zakona o vrtcih. Sestanka smo se udeležili predstavniki obeh reprezentativnih združenj, predstavniki občin, z...[več]

Kategorija: Novice

15.01.2010
REDNA SEJA VLADE RS 14.1.2010

Ljubljana, 14. 1. 2010 – Na 63. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Stališča do mnenja Državnega sveta RS o predlogu Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije. Vlada je tudi sprejela stališče glede zahteve...[več]

Kategorija: Novice

14.01.2010
SESTANEK NA GURS NA TEMO VZPOSTAVITVE SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14.1.2010 – V prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je danes potekal sestanek na temo vzpostavitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Sestanek je sklical in vodil...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
SKUPINA POSLANCEV ZA IZREDNO SEJO DZ ZARADI NEČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 1. januarja - Poslanca SLS Franc Pukšič in SDS Andrej Vizjak sta predstavila zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi s problematiko neobjavljenega petega razpisa za črpanje evropskih sredstev iz programa...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
NE K PODPORI NADALJEVANJA POSTOPKA ZA NOVO OBČINO

Ljubljana, 13. januarja 2010 - Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj znova obravnaval predlog za ustanovitev nove občine Loče, ki bi se izločila iz sedanje občine Slovenske Konjice. Tudi v drugo je...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
SKROMEN ODZIV OBČIN NA POZIV SVLR GLEDE MANDATOV OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 13.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je občine pozvala, da sporočijo podatke o morebitnem prenehanju mandatov občinskim funkcionarjem po spremembi zakonodaje. Do današnjega dne se je...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
AKTIVNOSTI ZOS NA PODLAGI SKLEPOV 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana 13.1.2010 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je v novo leto vstopilo delovno in na svoji prvi seji sprejelo veliko število sklepov, katere smo v naslednjih dopisih posredovali predsedniku Vlade RS, predsedniku...[več]

Kategorija: Novice

08.01.2010
ZOS BO VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2010 IN 2011

Domžale 8.1.2010 – Danes je v Domžalah potekala 1. seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS), na kateri so župani obravnavali informacijo v zvezi s sprejetima proračunoma za leti 2010 in 2011,...[več]

Kategorija: Novice

07.01.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE NA TEMO PRIDOBIVANJA PODATKOV O VOZNIŠKEM DOVOLJENJU S STRANI OBČINSKIH REDARSTEV

Ljubljana, 7.1.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za notranje zadeve potekal sestanek na temo pridobivanja podatkov o vozniškem dovoljenju s strani občinskih redarstev. Sestanka so se poleg predstavnikov različnih...[več]

Kategorija: Novice