14.01.2010
SESTANEK NA GURS NA TEMO VZPOSTAVITVE SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14.1.2010 – V prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je danes potekal sestanek na temo vzpostavitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Sestanek je sklical in vodil...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
SKUPINA POSLANCEV ZA IZREDNO SEJO DZ ZARADI NEČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 1. januarja - Poslanca SLS Franc Pukšič in SDS Andrej Vizjak sta predstavila zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi s problematiko neobjavljenega petega razpisa za črpanje evropskih sredstev iz programa...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
NE K PODPORI NADALJEVANJA POSTOPKA ZA NOVO OBČINO

Ljubljana, 13. januarja 2010 - Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj znova obravnaval predlog za ustanovitev nove občine Loče, ki bi se izločila iz sedanje občine Slovenske Konjice. Tudi v drugo je...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
SKROMEN ODZIV OBČIN NA POZIV SVLR GLEDE MANDATOV OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 13.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je občine pozvala, da sporočijo podatke o morebitnem prenehanju mandatov občinskim funkcionarjem po spremembi zakonodaje. Do današnjega dne se je...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2010
AKTIVNOSTI ZOS NA PODLAGI SKLEPOV 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana 13.1.2010 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je v novo leto vstopilo delovno in na svoji prvi seji sprejelo veliko število sklepov, katere smo v naslednjih dopisih posredovali predsedniku Vlade RS, predsedniku...[več]

Kategorija: Novice

08.01.2010
ZOS BO VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2010 IN 2011

Domžale 8.1.2010 – Danes je v Domžalah potekala 1. seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS), na kateri so župani obravnavali informacijo v zvezi s sprejetima proračunoma za leti 2010 in 2011,...[več]

Kategorija: Novice

07.01.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE NA TEMO PRIDOBIVANJA PODATKOV O VOZNIŠKEM DOVOLJENJU S STRANI OBČINSKIH REDARSTEV

Ljubljana, 7.1.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za notranje zadeve potekal sestanek na temo pridobivanja podatkov o vozniškem dovoljenju s strani občinskih redarstev. Sestanka so se poleg predstavnikov različnih...[več]

Kategorija: Novice

07.01.2010
Vlada z eSocialo do večje preglednosti pri socialnih prejemkih

Ljubljana, 7. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela koncept za program projektov eSociala ter potrdila akcijski načrt programa. Posamezni podatkovni viri v sistemu eSociala morajo biti vzpostavljeni in povezani...[več]

Kategorija: Novice

30.12.2009
61. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 12. 2009 – Na zadnji letošnji redni seji se je Vlada RS med drugim seznanila z Informacijo o predhodnih aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2009
INFORMACIJA EVROPSKE KOMISIJE- RAZPIS

Ljubljana, 29.12.2009 - Objavljamo informacijo Evropske komisije, da je bil 19. decembra objavljen razpis za prijavo projketov na temo pripravljenosti in preventive na področju civilne zaščite v okviru EU, ki je objavljen...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2009
SKUPNO NAVODILO DURS IN MŠŠ- ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Ljubljana, 29.12.2009 - Obveščamo vas, da sta DURS in MĹ Ĺ  objavila Skupno navodilo za posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca (podatki za leto 2008). Navodilo je objavljeno na spletni...

Kategorija: Novice

28.12.2009
OBČINSKE KOMISIJE DANES ZAČNEJO Z OCENJEVANJEM ŠKODE PO POPLAVAH

Ljubljana, 28.12.2009 – Danes se začne ocenjevanje škode na območjih, ki so jih v zadnjih dneh prizadeli poplave in plazovi. V prizadetih občinah so že ustanovili občinske komisije, ki zdaj čakajo le še na uredbo...[več]

Kategorija: Novice

24.12.2009
60. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 12. 2009 – Na 60. redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2009
PREDSEDNIK ZOS PISAL ŽUPANJAM IN ŽUPANOM

Ljubljana, 21.12.2009 - Robert Smrdelj je danes na vse županje in župane naslovil pismo v katerem je zapisal stališča ZOS v zvezi z enostranskim delovanjem SOS pri združevanju obeh reperezentativnih združenj. Ob tej priložnosti...[več]

Kategorija: Novice

17.12.2009
59. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 12. 2009 – Na 59. redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo Predloga Zakona o storitvah na notranjem trgu in sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih...[več]

Kategorija: Novice

15.12.2009
SLUŽBA VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO BO IMELA NOVO DRŽAVNO SEKRETARKO

Ljubljana, 15. 12.2009 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo dobila novo državno sekretarko. Meta Vesel Valentinčič odhaja na mesto pomočnice generalnega direktorja za upravnopravne zadeve...[več]

Kategorija: Novice

14.12.2009
ODBOR REGIJ EU NA PLENARNEM ZASEDANJU PODELIL NAGRADO SLOVENSKI ZNANSTVENICI

Bruselj, 14. 12.2009 - Slovenska znanstvenica Irma Potočnik Slavič je v okviru natečaja Odbora regij EU v Bruslju prejela nagrado za doktorsko disertacijo o lokalni problematiki. Izbirna komisija je ocenila več kot 50...[več]

Kategorija: Novice

10.12.2009
58. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 10. 12. 2009 – Na tokratni redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo Predloga Zakona o Triglavskem narodnem parku in Predloga Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Prav tako pa je...[več]

Kategorija: Novice

09.12.2009
Razpis za področje sodelovanja občin z državami v razvoju

Želeli bi vas opozoriti, da je bil v začetku meseca  decembra objavljen razpis Evropske komisije za področje sodelovanja občin z državami v razvoju, "NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT" za občine in...[več]

Kategorija: Novice

09.12.2009
MINISTER GJERKEŠ ZAČENJA POSVETOVANJA O POKRAJINSKI ZAKONODAJI

Ljubljana, 9. decembra - Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš  začenja z današnjim dnem s poslanskimi skupinami  posvetovanja o osnutku pokrajinske zakonodaje. Najprej se bo danes...[več]

Kategorija: Novice