21.05.2009
10 RAZLOGOV ZAKAJ NA VOLITVE

Vi odločate s svojim glasom Z udeležbo na volitvah v Evropski parlament odločate o svoji prihodnosti in prihodnosti skoraj 500 milijonov Evropejcev. Ne dovolite, da drugi odločijo, kdo vas bo zastopal v edini neposredno...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
URADNA LISTA KANDIDATOV

Republiška volilna komisija je objavila uradno listo kandidatov za evropske volitve.   http://zos.s5.net/e_files/novice/EU2009_Javna_objava_kandidatov.pdf  

Kategorija: Novice

21.05.2009
Članek: Bo meso kloniranih živali kmalu na naših jedilnikih?

Kloniranje živali je prvič zbudilo zanimanje javnosti z rojstvom ovce Dolly leta 1996. Odtlej so znanstveniki na tak način "poustvarili" že različne živali – od krav, prašičev, koz do mačk in psov. Ampak, ali je...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
NAJAVA DOGODKA: POSVET Z NASLOVOM "UČINKOVITEJŠE ČRPANJE SREDSTEV EU

Ljubljana, 21.05.09 - Posvet v organizaciji Združenja občin Slovenije na temo »UčŒINKOVITEJĹ E čŒRPANJE SREDSTEV EU«, ki se ga bo udeležila tudi mag. Zlata Ploštajner, ministrica Službe vlade za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2009
DRUGI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Ljubljana,18.05.09 - Predstavniki ZOS IN SOS so se sestali s predstavniki MF in SVLR-ja na temo priprave drugega predloga rebalansa državnega proračuna. Vlada predvideva znižanje sredstev tudi v občinskih proračunih.V ZOS...[več]

Kategorija: Novice

15.05.2009
1 SEJA DELOVNE SKUPINE ZA CELOVITO UREDITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE V SLOVENIJI

Ljubljana, 15. 5. 2009 - Na Ministrstvu za okolje in prostor se je v sredo sestala Delovna skupina za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji. čŒlani skupine so razpravljali o trenutni ureditvi dimnikarske službe ter...

Kategorija: Novice

15.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 18. DO 22. MAJA 2009

Ljubljana, 15. 05. 2009 - V prihodnjem tednu bo potekal sestanek na Ministrstvu za finance, V zvezi s predlogom rebalansa državnega proračuna, v okviru ZOS pa bosta izvedena seminarja na temo Recite mobingu v občinah...[več]

Kategorija: Novice

14.05.2009
26. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 26. seji med drugim sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z Informacijo...[več]

Kategorija: Novice

13.05.2009
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV NA BRDU PRI KRANJU

Brdo pri Kranju, 13. 5. 2009 -Na vseslovenskem srečanju županov na Brdu pri Kranju, ki se je odvijalo danes, je osrednji govornik predsednik vlade Borut Pahor med drugim dejal, da Slovenija potrebuje pokrajine, ki bodo razvojno...[več]

Kategorija: Novice

13.05.2009
LISTA KANDIDATOV

8. maja, se je iztekel zakonski rok, za vložitev liste kandidatov na Državno volilno komisijo. Kandidatne liste je vložilo 11 političnih strank in ena nestrankarska lista. Za sedem poslanskih mest v Evropskem parlamentu se bo...[več]

Kategorija: Novice

13.05.2009
Evropske volitve

Letošnje volitve v Evropski parlament bodo potekale med 4. in 7. junijem v vseh 27 državah članicah EU, pravico izvoliti za petletni mandat skupno 736 evropskih poslancev pa ima več kot 375 milijonov državljanov. Parlament...[več]

Kategorija: Novice

12.05.2009
SLOVENIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE SVETU EVROPE

Madrid - Ljubljana, 12. 5. 2009 - Odbor ministrov Sveta Evrope (SE) je začel zasedanje, na katerem bo Slovenija iz rok Ĺ panije za pol let prevzela predsedovanje SE. SE letos obeležuje 60 let obstoja. Slovenski zunanji minister...[več]

Kategorija: Novice

11.05.2009
POSVET AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJE IN PREDSTAVITEV INFORMATIVNEGA SISTEMA ZA CELOVITO PRIPRAVO IN VODENJE JAVNIH NAROČIL

Ljubljana, 11. 05. 2009 – Preko 70 udeležencev je sodelovalo na posvetu z naslovom »Aktualna vprašanja s področja javnega naročanje in predstavitev informativnega sistema za celovito pripravo in vodenje javnih...[več]

Kategorija: Novice

08.05.2009
V SLOVENIJI NAJVEČ 0SEM POKRAJIN

Ljubljana, 8. 05.09 - čŒlani strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo so soglašali, da je v Sloveniji potrebno razmišljati o ustanovitvi pokrajin, vendar morajo biti te dovolj velike in močne, je po seji sveta...[več]

Kategorija: Novice

08.05.2009
SESTANEK DELEGACIJ V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE

Ljubljana, 08.05.09.-Včeraj se je v Ljubljani sestala delegacija KLRO. Namen sestanka je bil izvolitev vodje delegacije. Za vodjo je bila izvoljena županja občine Ĺ marješke Toplice Bernardka Krnc. Slovenija namreč 12. maja...[več]

Kategorija: Novice

08.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 11. DO 15. APRILA 2009

Ljubljana, 08. 05. 2009 - V prihodnjem tednu bo potekalo Vseslovensko srečanje županov v organizaciji SVLR s slavnostnim govornikom Borutom Pahorjem, predsednikom Vlade RS. V organizaciji Združenja občin Slovenije bomo izvedli...[več]

Kategorija: Novice

07.05.2009
25. SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7.5. 2009 – Vlada RS je na svoji 25. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predlog Zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2009
TRI OBČINE SPODNJE VIPAVSKE DOLINE S SKUPNO MEDOBČINSKO UPRAVO

Ljubljana, 5.5.09 - V občinah Ĺ empeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica od 15. aprila deluje skupna medobčinska uprava. Občine so jo ustanovile, da bi zagotovile strokovno, učinkovito in racionalno delo, saj...[več]

Kategorija: Novice

04.05.2009
POZIV LOKALNIM OBLASTEM K PRIJAVI NA NATEČAJZA EVROPSKO NAGRADO ZA E-UPRAVO

Odbor regij spodbuja lokalne in regionalne oblasti iz celotne EU, naj se prijavijo na letošnji natečaj za evropsko nagrado za e-upravo, ki ga organizira Evropska komisija. Sodelujejo lahko vsi organi iz javnega sektorja iz EU,...[več]

Kategorija: Novice

30.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 04. DO 08. MAJA

Ljubljana, 30. 4. 2009 - V prihodnjem tednu bodo potekal sestanek delovne skupine MOP za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji, ki bo pripravila predlog sprememb predpisov, ki urejajo izvajanje dimnikarske službe v...[več]

Kategorija: Novice