10.05.2011
Z NOVELAMA DO ZAMIKA UVELJAVITVE ZUPJS IN ZSVarPre

Ljubljana, 10. 5. 2011 - Odbor DZ za delo je po nujnem postopku pripravil novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Noveli zamikata uveljavitev obeh zakonov, saj do...[več]

Kategorija: Novice

09.05.2011
SEJA ODBORA ZOS ZA REGIONALNA, LOKALNA IN SPLOŠNA ZAKONODAJNA VPRAŠANJA

Ljubljana, 9. 5. 2011 – Odbor ZOS za regionalna, lokalna in splošna zakonodajna vprašanja se je sestal na svoji prvi seji. Obravnavan je bil Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena ter predlog novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

06.05.2011
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM LUKŠIČEM O PROBLEMATIKI S PODROČJA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 6. 5. 2011 – čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so se na letošnji drugi tematski seji sestali z ministrom za šolstvo in šport dr. Igorjem Lukšičem. Na seji so člani predsedstva z ministrom med...[več]

Kategorija: Novice

06.05.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 9. IN 13. MAJEM

Ljubljana, 6.5.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

06.05.2011
133. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 56. 5. 2011 – Na prvi majski seji je Vlada med drugim sprejela uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. [več]

Kategorija: Novice

05.05.2011
SEJA ODBORA ZOS ZA SOCIALO

Ljubljana, 5. 5. 2011 – Na svoji drugi seji se je sestal Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti. Namen sestanka je bil obravnavati aktualno zakonodajo, to je predlog Zakona...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2011
PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZAKONODAJE NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE

Ljubljana, 5. 5. 2011 - V dvorani državnega sveta je potekala razprava o sistemskem zakonu s področja socialnega in zdravstvenega varstva, s katerim nameravajo v Republiki Sloveniji bolj ustrezno urediti področje...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2011
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 5. 5. 2011 - 27. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 18. aprila do 4. maja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. DZ je sprejet novelo Zakona o financiranju občin in Avtentično razlago 49.a člena...[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKLANIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 3. 5. 2011 - Ministrstvo za jvano upravo je na svojih spletnih straneh objavilo Kondeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. [več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
SESTANEK ČLANOV DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 3. 5. 2011 – čŒlani delovne skupine, ki se ukvarjajo z evalvacijo učinkov enotnega termina zimskih počitnic, so se tokrat še zadnjič sestali na sestanku.[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
132. SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 5. 2011- Vlada je na zadnji aprilski seji sprejela štiri uredbe o vodovarstvenih območjih.[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 3. IN 6. MAJEM

Ljubljana, 3. 5. 2011- Za vas smo pripravili seznam dogodkov, ki se bodo odvijali v prvem tednu maja.[več]

Kategorija: Novice

22.04.2011
131. SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 4. 2011 – Na 131. redni seji je Vlada RS sprejela novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novelo Zakona o volitvah v državni zbor. Vlada RS...[več]

Kategorija: Novice

21.04.2011
USTANOVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V OBČINI MIRNA

Ljubljana, 21. 4. 2011  - Danes se bodo v novoustanovljeni Občini Mirna na Dolenjskem na ustanovni seji sesšli člani občinskega sveta in župan. Potrdili bodo mandate članov občinskega sveta in županov mandat, s čimer...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
POSVET: "POMEN INTEGRITETE ZA DELOVANJE OBČIN IN PRIPRAVA NAČRTOV INTEGRITETE"

Litija, 19.4.2011 - Danes je v sejni dvorani na Občini Litija potekal seminar, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s Komisijo za prerečevanje korupcije.[več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
NAGRADA REGIOSTARS 2012

Ljubljana, 19. 4. 2011 - Evropska komisija je marca objavila natečaj za peto letno nagrado »RegioStars 2012«. Zainteresirani se lahko prijavijo do 15. julija 2011. [več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
ZADRŽANO IZVRŠEVANJE DELA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 19. 4. 2011 - Ustavno sodišče je sklenilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje ene od določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za določbo, ki jo je v ustavno presojo predlagal...[več]

Kategorija: Novice

18.04.2011
POSVET NA TEMO KORIŠČENJA SREDTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZFO-1

Ljubjana, 18.4.2011- Danes je v dvorani DS potekal seminar na temo črpanja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, ki se ga je udeležilo več kot 70 udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

15.04.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. APRILOM

Ljubljana, 15.4.2011 - V prihajajoč‡em tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

15.04.2011
PREDSTAVITEV ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 15. 04. 2011 - Danes poteka v dvorani Državnega sveta RS posvet, na katerem bodo predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko politiko predstavnikom občin predstavili določila Zakona o...[več]

Kategorija: Novice