31.03.2010
NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 31.3.2010 – Danes so nam s Slovenskega regionalno razvojnega sklada poslali povzetek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture....[več]

Kategorija: Novice

29.03.2010
OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Ljubljana, 29.3.2010 - ZOS objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALCA - V Združenju občin Slovenije, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. [več]

Kategorija: Novice

29.03.2010
OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Ljubljana, 29.3.2010 - ZOS objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALCA - V Združenju občin Slovenije, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. [več]

Kategorija: Novice

29.03.2010
15. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

  Ljubljana, 29. marec 2010 - 15. seja Državnega zbora je potekala od 24. do vključno 26. marca 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 21 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo zakon, noveli zakonov in resolucijo, ki so...[več]

Kategorija: Novice

26.03.2010
PREDSTAVITEV NOVOSTI IN SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 26.3.2010 – Danes je v dvorani Državnega sveta potekala predstavitev sprememb in novosti zakonodaje na področju javnega naročanja. Predstavitev je vodila in predavala odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, ki...[več]

Kategorija: Novice

25.03.2010
74. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 3. 2010 – Na 74. redni seji je Vlada RS sprejela Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Konceptualni okvir ustanovitve javnega...[več]

Kategorija: Novice

25.03.2010
DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

  Ptuj, 25. marec 2010 - Vladna služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je skupaj z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije na Ptuju pripravila posvet o delovanju skupnih občinskih...[več]

Kategorija: Novice

24.03.2010
PRITOŽBA ZOS GLEDE SPREMEMB USTAVE

Ljubljana, 24.3.2010 - Združenje občin je včeraj na predsednika vlade in ministrstvo za pravosodje, posredovalo pritožbo zoper izvzetja reprezentativnih združenj samoupravnih lokalnih skupnosti s seznama organov, ki lahko...[več]

Kategorija: Novice

23.03.2010
Mednarodni seminar "Youth information as a base for youth participation", 18.-20. maj 2010

MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju z britansko in norveško Nacionalno agencijo programa Mladi v akciji ter slovenskim in britanskim Eurodeskom organizira mednarodni seminar »Youth...[več]

Kategorija: Novice

18.03.2010
73. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 3. 2010 – Na 73. redni seji je Vlada RS sprejela stališče do predloga Zakona o minimalni plači v javnem sektorju, Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov...[več]

Kategorija: Novice

18.03.2010
ZOS O ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI IN PREDLAGANI SOCIALNI REFORMI

  Pivka, 18.3.2010 – Danes je potekala 2. redna seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bila tudi zahteva za oceno ustavnosti 39. člena zakona o...[več]

Kategorija: Novice

18.03.2010
PREDSTAVITEV NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE ZA OBČINE

Ljubljana 17.3.2010 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije 17. marca 2010 v Ljubljani organiziralo delovni posvet o novi socialni...[več]

Kategorija: Novice

17.03.2010
USTANAVLJANJE POKRAJIN BO POTEKALO S POČASNEJŠO DINAMIKO

Ljubljana, 17.3.2010  - Služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko še vedno sledi cilju ustanovitve pokrajin, vendar bosta prioriteta v tem hipu drugi dve področji: kohezijska in predvsem regionalna politika,...[več]

Kategorija: Novice

16.03.2010
PRIPRAVA OBČINSKIH UPRAV NA JESENSKE VOLITVE

  Ljubljana, 16.3.2010 - Združenje občin Slovenije je v Ljubljani organiziralo posvet z naslovom Priprava občinskih uprav na jesenske volitve, ki se ga je udeležilo več kot 120 predstavnikov občinskih uprav. [več]

Kategorija: Novice

12.03.2010
SREČANJE SVLR S PREDSTAVNIKI REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

Ljubljana 12.3.2010 - Predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) so se danes sestali s predstavniki regionalnih razvojnih agencij (RRA). Na delovnem sestanku so skupaj z...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
72. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 3. 2010 – Na svoji 72. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna in Predlog načrta izvajanja nacionalnega programa varstva pred...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU S POKOPALIŠČI

Ljubljana, 11.3.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za gospodarstvo potekal usklajevalni sestanek o predlaganem Zakonu o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči. Sestanka smo se udeležili predstavniki...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
SEMINAR ZAKONODAJNE IN SISTEMSKE NOVOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA DOK

Ljubljana, 10.3.2010 - Na pobudo ZOS je Direktorat za organizacijo in kadre Ministrstva za javno upravo 10. marca 2010 v konferenčni dvorani na Langusovi 4 v Ljubljani izvedel predstavitev zakonodajnih in drugih sistemskih...[več]

Kategorija: Novice

10.03.2010
DRŽAVA OB NARAVNIH NESEREČAH NI DOVOLJ UČINKOVITA

Ljubljana, 10.3.2010 – na Računskem sodišču so presojali učinkovitost sistema zagotavljanja pomoči ob naravnih nesrečah v letih 2007 -2008, saj je Slovenija v tem času utrpela kar šest močnih neurij z večjo škodo....[več]

Kategorija: Novice

09.03.2010
14. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

14. seja Državnega zbora je potekala od 1. do vključno 8. marca 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 34 točk. V nadaljevanju predstavljamo zakone, ki jih je Državni zbor RS sprejel, ter sveženj pokrajinskih zakonov, ki je...[več]

Kategorija: Novice