07.01.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 10. IN 14. JANUARJEM 2011

Ljubljana, 7.1.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

06.01.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 6. 1. 2011 – Vlada RS je na 115. redni seji med drugim sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k Predlogu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter stališču do mnenja Državnega sveta k...[več]

Kategorija: Novice

04.01.2011
SESTANEK NA JAVNI AGENCIJI RS ZA VARNOST PROMETA

Ljubljana, 4. 1. 2011 – Na Javni agenciji RS za varnost prometa je potekal koordinacijski sestanek glede preventivne akcije za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo. [več]

Kategorija: Novice

03.01.2011
ZOS VLOŽIL ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 42. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2011 IN 2012

Ljubljana, 3. 1. 2011 - Združenje občin Slovenije je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 96/2010, v...[več]

Kategorija: Novice

30.12.2010
114. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 12. 2010 - Vlada je na zadnji letošnji seji med drugim sprejela delni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010 in Normativni delovni program...[več]

Kategorija: Novice

28.12.2010
ZOS ZA OHRANITEV SVLR

Ljubljana, 28. 12. 2010 - Združenje občin Slovenije je v ponedeljek na predsednika vlade Boruta Pahorja, poslance in na koalicijske stranke naslovilo dopis, v katerem izraža nasprotovanje ukinitvi Službe Vlade RS za lokalno...[več]

Kategorija: Novice

27.12.2010
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PROTI UKINITVI SLUŽBE VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Ljubljana, 27. 12. 2010 - Združenje občin Slovenije nasprotuje morebitni ukintvi SVLR, o čemer smo obvestili predsednika Vlade RS.[več]

Kategorija: Novice

24.12.2010
113. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 12. 2010 – Vlada RS je na 113. redni seji med drugim sprejela novelo Zakona o volilni in referendumski kampanji, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in Letni...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2010
SVLR IZDALA ODLOČBI O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKTA

Ljubljana, 21. 12. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločbi o dodelitvi sredstev za dva projekta, ki...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2010
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 12. 2010 - 23. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 20. decembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. DZ je sprejel prometne zakone in več novel zakonov ter ocenil,...[več]

Kategorija: Novice

20.12.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 20. IN 24. DECEMBROM

Ljubljana, 20.12.2010 - V tednu med 20. in 24  decembrom bodo potekali naslednji dogodki:[več]

Kategorija: Novice

17.12.2010
SEMINAR AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN PREDSTAVITEV BONITETINIH OCEN S.BON V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 17.12.2010 - Danes je v dvorani državnega sveta potekal seminar na temo aktualnih vprašanj s področja javnega naročanja.      [več]

Kategorija: Novice

16.12.2010
REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 12. 2010 – Vlada RS je na 112. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in določila prečiščeno besedilo uredbe. Vlada je sprejela tudi spremembe...[več]

Kategorija: Novice

15.12.2010
VLADA V DRŽAVNI ZBOR POSLALA PREDLOG ZAKONA ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

Ljubljana, 15. 12. 2010 - Vlada je na dopisni seji pripravila predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim sledi odločbi ustavnega sodišča in predlaga ustanovitev občine Ankaran....[več]

Kategorija: Novice

15.12.2010
Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 15. 12. 2010 – Pred petkovo prvo obravnavo predloga novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v Državnem zboru RS se je predsedstvo Združenja občin Slovenije sestalo z ministrom za lokalno...[več]

Kategorija: Novice

14.12.2010
IZDAJANJE ODLOČB ZA ZNIŽANO PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAM VRTCA

Ljubljana, 14.12.2010 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je pristojno za tolmačenje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, sporoča, da občine odločbe za znižano plačilo izdajajo na isti način...[več]

Kategorija: Novice

13.12.2010
IZMENJAVA PODATKOV DURS - OBČINE

Ljubljana, 13.12.2010 - Ministrstvo za finance sporoča, da je v sklopu storitve izmenjave podatkov na podlagi Skupnega navodila Davčne uprave RS in Ministrstva za šolstvo in šport, za posredovanje podatkov občinam, za potrebe...[več]

Kategorija: Novice

13.12.2010
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVEGA PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 13. 12. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, potem ko smo 17. novembra 2010 predstavniki združenj občin na usklajevalnem sestanku z ministrom Židanom opozorili na številne pomanjkljivosti...[več]

Kategorija: Novice

10.12.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. DECEMBROM

Ljubljana, 10.12.2010 - V tednu med 13. in 17. decemborm se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

10.12.2010
SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 12. 2010 – Vlada RS je na 111. redni seji med drugim sprejela stališči do mnenja DS RS k predlogu Zakona o cestah ter do mnenja DS RS k predlogu Zakona o voznikih, sprejeta je bila Uredba o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice