22.04.2010
DVEH NOVIH OBČIN NE BO

Ljubljana, 22. 04.2010 - V državnem zboru je za vnovično potrditev zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna glasoval poslanec premalo. Za zakon, na katerega je državni svet 6. aprila izglasoval veto, je namreč danes...[več]

Kategorija: Novice

21.04.2010
REGIJSKA DELAVNICA "KAKO DO DENARJA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA?"

Ljubljana 21.4.2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je danes organizirala prvo regijsko delavnico za potencialne...[več]

Kategorija: Novice

20.04.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Ljubljana, 20. 4. 2010 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekal sestanek na temo »Razporeditev dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki pripada občinam«....[več]

Kategorija: Novice

19.04.2010
SREČANJE SLOVENSKEGA IN HRVAŠKEGA MINISTRA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Podčetrtek, 19. 04.2010 - Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš in njegov hrvaški kolega, minister za regionalni razvoj, gospodarstvo in vodno gospodarstvo, Božidar Pankretič‡ sta danes v Podčetrtku...[več]

Kategorija: Novice

16.04.2010
V SOBOTO VRHUNEC AKCIJE OSVED!

Ljubljana, 16.04.2010 - Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se bo začela v soboto zjutraj ob devetih, ko na zbirnih mestih za prostovoljce pričakujemo več kot 110.000 prostovoljcev. Toliko se jih je prijavilo preko...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Ljubljana, 15. 4. 2010 – Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je potekal sestanek o nadaljnjih skupnih ukrepih ministrstva in občin glede prehoda na digitalno oddajanje TV signalov. Sestanka se je...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2010
77. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 15. 4. 2010 – Na 77. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri...[več]

Kategorija: Novice

14.04.2010
84. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V času od 14. do 15. aprila 2010, v Bruslju poteka 84. plenarno zasedanje Odbora regij, na katerem sodeluje tudi slovenska delegacija OR. [več]

Kategorija: Novice

14.04.2010
E-INFORMATOR PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE 04/2010

Ljubljana, 14. 4. 2010 - Program je namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo. S povezovanjem prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženjem nevladnih in...[več]

Kategorija: Novice

13.04.2010
SESTANEK O USKLAJEVANJU DOGOVORA O POVPREČNINI ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 13.4.2010 – Na pobudo Ministrstva za finance je danes v sejni sobi ministrstva potekal dodatni sestanek na temo dogovora o višini povprečnine. Ministrstvo je sklicalo sestanek z namenom, da predstavnike združenj...[več]

Kategorija: Novice

12.04.2010
VELJATI PRIČELA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH

Ljubljana, 12. 04.2009 – Z včerajšnjim dnem sta pričeli veljati noveli dveh zakonov s področja javnega naročanja, s katerima se v slovensko zakonodajo vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2010
76. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 4. 2010 – Na 76. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Akcijski načrt...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2010
SESTANEK NA MŠŠ

Ljubljana, 8. 4. 2010 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport se je sestala delovna skupina, sestavljena iz predstavnic ministrstva ter predstavnic ZOS, SOS in občin, katera je obravnavala Predlog Pravilnika o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2010
SVLR ODOBRILA OBJAVO "JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE IN PODPORO NJIHOVI SOCIALNI VKLJUČENOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA V LETIH 2010-2011"

Ljubljana, 08.04.2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, je odobrila objavo »Javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih...[več]

Kategorija: Novice

07.04.2010
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA MINISTRSTVU ZA GOSPODARSTVO

Ljubljana, 07.04.2010 - Danes se je predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) sestalo na prvi letošnji tematski seji predsedstva, ki je potekala na Ministrstvu za gospodarstvo. Državna sekretarka Darja Radič‡ je...[več]

Kategorija: Novice

07.04.2010
ŽUPANI SLOVENSKIH MEST ZA VEČ ZDRAVJA OBČANOV

Celje, 07. 04. 2010- Župani in drugi predstavniki 24 slovenskih občin so danes v Celju v okviru strokovnega posveta ob svetovnem dnevu zdravja, ki tokrat poteka na temo 1000 mest, 1000 življenj, podpisali posebno listino. Kot je...[več]

Kategorija: Novice

07.04.2010
S SPREMEMBAMI OPERATIVNIH PROGRAMOV EVROPSKIH SREDSTEV DO USTVARJANJA DELOVNIH MEST

Ljubljana, 07. 04.2010 - Spremembe operativnih programov evropske kohezijske politike - vlada jih je pripravila kot odziv na krizo - se po besedah ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Henrika Gjerkeša...[več]

Kategorija: Novice

07.04.2010
DS SPREJEL VETO NA ZAKON O USTANOVITVI DVEH OBČIN

 Ljubljana, 7. 4. 2010 - Državni svetniki so z 19 glasovi za in štirimi proti izglasovali veto na zakon o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna. Tako so pritrdili argumentom predlagateljev veta - med njimi koprskega župana...[več]

Kategorija: Novice

07.04.2010
KVALITETA PODATKOV GEODETSKE UPRAVE RS - POJASNILO

Ljubljana, 07.04.2010 - Geodetska uprava Republike Slovenije je poslala pojasnila glede neujemanja podatkov in njihove uporabe, na pobudo občine Ĺ kofja loka, ki jih je seznanila s težavami pri uporabi geodetskih podatkov...[več]

Kategorija: Novice

01.04.2010
75. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 4. 2010 – Na 75. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. [več]

Kategorija: Novice