03.12.2010
110. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 12. 2010 – Vlada RS je na 110. redni seji med drugim sprejela predlog za sprejem avtentične razlage Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in...[več]

Kategorija: Novice

03.12.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. DECEMBROM

Ljubljana, 3.12.2010 - V prihodnjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

02.12.2010
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 2. 12. 2010 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je danes potekal prvi sestanek delovne skupine, katere namen je analizirati vpliv zimskih počitnic na dohodke iz turizma.[več]

Kategorija: Novice

02.12.2010
SPLETNI FORUM O EVROPSKIH SKLADIH

Ljubljana, 2. 12. 2010 - Danes je začel delovati spletni forum o evropskih skladih. Forum je razdeljen na sedem tematskih sklopov.[več]

Kategorija: Novice

26.11.2010
109. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi Direktive...[več]

Kategorija: Novice

26.11.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 29.11. IN 3.12.2010

Ljubljana, 26.11.2010 - V tednu med 29. novembrom in 3. decembrom se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

24.11.2010
22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 24. 11. 2010 - 22. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 15. do 23. novembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 22 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejeta proračuna za prihodnji dve leti in...[več]

Kategorija: Novice

23.11.2010
POSVET "ČARI PROTOKOLA"

Ljubljana, 23.11.2010 - Danes je dvorana državnega sveta gostila predavateljico Ksenijo Benedetti, ki je v okviru posveta, ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije, predavanje namenila "čarom...[več]

Kategorija: Novice

19.11.2010
NAPOVED DOGODKOV MED 22. IN 26. NOVEMBROM 2010

V zadnjem tednu novembra bodo potekali naslednji dogodki.[več]

Kategorija: Novice

18.11.2010
108. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 108. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu...[več]

Kategorija: Novice

17.11.2010
PREDSTAVNIKI OBČIN Z MINISTROM ŽIDANOM O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 17. 11. 2010 - Na pobudo Združenja občin Slovenije smo se predstavniki občin sestali z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom, na katerem smo razpravljali o predlogu novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.[več]

Kategorija: Novice

16.11.2010
POSVET NA TEMO PRIPRAVE OBČINSKIH PREDPISOV IN TEMELJNIH PRISTOPOV NOMOTEHNIKE

Ljubljana, 16.11.2010 - Danes je v dvorani državnega sveta RS potekal seminar na temo priprav občinskih predpisov in temeljni pristopi nomotehnike ter najpogostejše napake, ki se ga je udeležilo 80 udeležencev. [več]

Kategorija: Novice

16.11.2010
SPREJET ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH

Ljubljana, 16. 11.2010 - DZ je sprejel Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, s katerim je usklajevanje rasti pokojnin in socialnih transferjev določil pri 25 odstotkih zakonsko določene. Zakon poleg tega posega...[več]

Kategorija: Novice

16.11.2010
DIREKTORAT ZA PROSTOR S PREDSTAVNIKI OBČIN O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 16. 11. 2010 – Na pobudo Direktorata za prostor smo se predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sestali na sestanku s predstavniki direktorata. Beseda je tekla o predlogu novele...[več]

Kategorija: Novice

16.11.2010
NADALJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S TARIFAMI ZA JAVNO PRIOBČITEV GLASBENIH DEL NA OBČINSKIH PRIREDITVAH

Trzin, 16.11.2010 – Danes je na Združenju skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (v nadaljevanju SAZAS) potekal nadaljevalni sestanek v zvezi s tarifami za javno priobčitev glasbenih del na...[več]

Kategorija: Novice

15.11.2010
ZOS PODALO PREDLOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 15. 11. 2010 - Na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo naslovili predloge sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1). ZFO-1 dobro ureja področje financiranja občin in...[več]

Kategorija: Novice

15.11.2010
ZOS PONOVNO PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 15. 11. 2010 - ZOS je pripombe na Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja tokrat naslovilo na Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in na Komisijo DS za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

12.11.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 15.11. DO 19.11.2010

Ljubljana, 12. 11. 2010 - V tednu med 15. in 19. novembrom bodo potekali naslednji dogodki. [več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
107. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim obravnavala predlog osnutka Nacionalnega reformnega programa, sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
ZOS PODALO PREDLOG AMANDMAJA NA PREDLOG PRORAČUNA IN ZAHTEVALO VIŠJI ZNESEK POVPREČNINE

Ljubljana, 11. 11. 2010 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na poslance in pristojne odbore državnega zbora in podalo predlog amandmaja na drugi odstavek 42. člena Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]

Kategorija: Novice