04.02.2011
119. SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Vlada RS se je na svoji 119. redni seji med drugim opredelila do amandmajev k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podala mnenje k predlogu Zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

03.02.2011
NAPOVEDANO NADALJEVANJE REFORM V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Ministrica Irma Pavlinič Krebs je napovedala, da bo vlada nadaljevala z reformami v javnem sektorju. Napoveduje ustanovitev javnega nepremičninskega sklada in agencije za javno naročanje ter varčevanje...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2011
SKLIC DOPISNE SEJE ZA ODLOČANJE O VLOŽITVI ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 2. 2. 2011 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) na dopisni seji odloča o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).[več]

Kategorija: Novice

02.02.2011
SESTANEK V ZVEZI S PROBLEMATIKO RAVNANJA Z ODPADKI

Ljubljana, 2. 2. 2011 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekal delovni sestanek, na katerem je ministrstvo predstavnikom ZOS in SOS predstavilo novosti paketa predpisov s področja ravnanja z odpadki. Obe združenji...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 1. 2. 2011 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sestanek je vodil generalni direktor Stane...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2011
SPREJET ZAKON O USTANOVITVI OBČINE MIRNA

Ljubljana, 1. 2. 2011 - DZ je sprejel zakon, ki ustanavlja občino Mirna. Tako se 210 slovenskim občinam pridružuje še ena. Njeno ustanovitev je bila državnemu zboru naložena z odločbo ustavnega sodišča. Nova občina Mirna se...[več]

Kategorija: Novice

31.01.2011
1. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZOS

Ljubljana, 31. 1. 2011 - Danes so se na svoji prvi seji v tem mandatnem obdobju sestali člani Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo.[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
EVROPSKI DAN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ljubljana, 28.1.2011 - 28. januar se obeležuje kot evropski dan varstva osebnih podatkov. Evropa ga je prvič zaznamovala leta 2007, potem ko je 28. januar za dan varstva osebnih podatkov razglasil Svet Evrope s podporo Evropske...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
ČLANI ODBORA REGIJ POZVALI K POENOSTAVITVI PRAVIL O ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Bruselj, 28. 1. 2011 - Župani in predsedniki regij so pozvali zakonodajalce EU, naj poenostavijo pravila za zagotavljanje čezmejne infrastrukture in javnih storitev za državljane. Na plenarnem zasedanju Odbora regij v Bruslju so...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
NAPOVED DOGODKOV MED 31. JANUARJEM IN 4. FEBRUARJEM

Ljubljana, 28.1.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
POSVET: "PRIPRAVA AKTOV O NOTRANJIH ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST"

Ljubljana, 27.1.2011 - Danes je v dvorani Državnega Sveta RS potekal seminar na temo priprave aktov o notranjih organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, položaja direktorjev občinskih uprav in novosti na področju plač...[več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
ČLANI ODBORA REGIJ O KMETIJSTVU, VARSTVO MORJA IN ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Bruselj, 27. 1. 2011 – Danes se pričenja 88. plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga udeležuje tudi slovenska delegacija. [več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
118. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 1. 2011 - Vlada RS je na 118. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev.[več]

Kategorija: Novice

25.01.2011
OČISTIMO SLOVENIJO ZA VEDNO

Ljubljana, 24.1.2011 - Združenje občin Slovenije se je pridružila akciji Popis divjih odlagališč 2011, v okviru katere bo do srede aprila potekal prostovoljski popis divjih odlagališč po vseh občinah v Sloveniji. S tem bomo...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2011
NA MKGP POTEKALO USKLAJEVANJE GLEDE UKREPOV PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Ljubljana, 21. 1. 2011 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so od 19. do 21. januarja potekali usklajevalni sestanki, na katerem so predstavniki zainteresirane javnosti in predstavniki ministrstva...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2011
NAPOVED DOGODKOV MED 24. IN 28. JANUARJEM

Ljubljana, 21.1.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

21.01.2011
SLOVENIJA NAJ BI BILA NA PODROČJU UREJANJA ODPADKOV MED VODILNIMI V EU

Ljubljana, 21. 1. 2011 – Danes so bili na tiskovni konferenci Ministrstva za okolje in prostor predstavljeni štirje podzakonski akti, s katerimi ministrstvo ureja ravnanje s komunalnimi odpadki. Po besedah ministra Žarnič‡a...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2011
POZIV MOP-A K SODELOVANJU

Ljubljana, 20. 1. 2011 - Ministrstvo za okolje in prostor začenja postopek za spremembo in dopolnitev naslednjih uredb: - Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, - Uredba o območju za določitev strank v postopku...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2011
117. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 20. 1. 2011 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2011
SESTAVA RAZVOJNIH SVETOV REGIJ SKRBI TUDI POSLANCE KOALICIJE

Ljubljana, 20. 1. 2011 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj opravil drugo obravnavo predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V razpravi je bil največji poudarek dan sestavi...

Kategorija: Novice