18.08.2011
SESTANEK NA TEMO PRENOSA KADROV IZ OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 18.8.2011 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek glede prenosa kadrov iz občin na centre za socialno delo, ki so se ga udeležili predstavnik ministrstva, občin, centrov za...[več]

Kategorija: Novice

10.08.2011
PODALJŠANJE JAVNE OBRAVNAVE PREDLOGA UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO

Ljubljana, 10.8.2011 - Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da je javna obravnava predloga Uredbe o oskrbi s pitno vodo, podaljšana do 8.9.2011.

Kategorija: Novice

09.08.2011
RAZPIS ALPSLKE KONVENCIJE ZA PODPORO PROJEKTOM IN IDEJAM

Ljubljana, 9.8.2011 - Stalni sekretariat Alpske konvencije je razpisal nagrade za podporo projektom/ idejam, ki pripomorejo k izvajanju Alpske konvencije.  [več]

Kategorija: Novice

09.08.2011
PROBLEMATIKA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9.8.2011 - Poslanci SLS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bi obravnavali problematiko črpanja evropskih sredstev. Na problem sta opozorila Franc Pukšič, župan...[več]

Kategorija: Novice

05.08.2011
AKCIJA OHRANIMO ČEBELE

čŒebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu preko akcije Ohranimo čebele ozaveščata ljudi o pomenu čebele za naše okolje in življenje. [več]

Kategorija: Novice

29.07.2011
RAZPIS ZA UKREP OHRANJANJA IN IZBOLJŠEVANJA DEDIŠČINE PODEŽELJA

Ljubljana, 29. 7. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je danes v Uradnem listu RS objavljen javni razpis 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.[več]

Kategorija: Novice

29.07.2011
PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GRADBENI INŠPEKCIJI

Ljubljana, 29.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrtsvo za okolje in prostor posredovalo dopis s pripombami glede predloga Zakona o gradbeni inšpekciji in podalo pobudo za uskaljevalni sestanek med ministrstvom in...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2011
ZAHTEVA ZA MNENJE IN SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI PO 145. ČLENU POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo dopis v zvezi s predlogom novele Zakona o interventnih ukrepih. V Združenju občin Slovenije smo šele po sprejemu novele predloga...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2011
146. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28.7.2011 - Vlada RS je na 146. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Na seji je določila...[več]

Kategorija: Novice

27.07.2011
SESTANEK NA TEMO PROJEKTA E-SOCIALA

Ljubljana, 27.7.2011 - Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekala predstavitev projekta eSociala.  V okviru projekta eSociala, ki bo zagotovil informatiziran način pridobivanja podatkov za potrebe odločanja...[več]

Kategorija: Novice

26.07.2011
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH, KI POSEGA TUDI V DELOVANJE OBČIN

Ljubljana, 26.7.2011 - Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji, ki je potekala 25. julija, sprejela Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih, ki posega tudi v delovanje občin. Na podlagi sprejetega...[več]

Kategorija: Novice

25.07.2011
ZOS OD PRISTOJNIH ZAHTEVA PRIPRAVO POGLOBLJENE ANALIZE

Ljubljana, 25. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, v zvezi s predlogom Zakona o dokončanju postopkov priprave nekaterih občinskih prostorskih aktov, naslovilo zahtevo za pripravo poglobljene...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2011
REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 22. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Ministrstvo za finance posredovalo dopis, v katerem naprošamo za dodatna pojasnila v zvezi s...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 25. IN 29. JULIJEM

Ljubljana, 22.7.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

21.07.2011
POJASNILO SVLR - PRI SOFINANCIRANJU INVESTICIJ OBČINAM GRE LE ZA ZAMIK IZPLAČIL V PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 21. 7. 2011 -  Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) pojasnjuje, da je bil v postopku usklajevanj o rebalansu državnega proračuna oblikovan kompromisni predlog, po katerem se...[več]

Kategorija: Novice

20.07.2011
145. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 20. 7. 2011 – Vlada RS je na 145. redni seji med drugim določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

19.07.2011
JAVNI RAZPIS ZA ENERGETSKO SANACIJO DOMOV ZA STAREJŠE

Ljubljana, 18. 7. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila javni razpis za energetsko sanacijo domov za starejše, ki je bil v  petek, 15. 7. 2011, objavljen v Uradnem listu. Za...[več]

Kategorija: Novice

19.07.2011
SPLETNA APLIKACIJA E-VRTCI

Ljubljana, 19. 7. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo inm regionalno politiko nas je obvestila, da avgusta 2011 preteče pogodba za tehnično podporo in vzdrževanje spletne aplikacije za obdelavo vlog za znižano...[več]

Kategorija: Novice

18.07.2011
30. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 18. 7. 2011 - 30. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 15. julija 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 32 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejet zakon, sprejeto avtentično razlago zakona...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2011
144. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 7. 2011 – Vlada RS je na 144. redni seji med drugim sprejela Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli....[več]

Kategorija: Novice