30.09.2011
152. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 9. 2011- Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in besedilo Novele Zakona o javnih financah. Vlada RS se je še seznanila s...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2011
DURS ZAKLJUČIL S PRVIM SKLOPOM PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 30. 9. 2011 - Davčna uprava RS je uspešno izvedla 1. sklop prenove informacijskega sistema in s 1. 10. 2011 uvaja novo informacijsko podporo poslovnim funkcijam davčnega računovodstva in izvršbe ter informacijsko...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 3. IN 7. OKTOBROM

Ljubljana, 30.9.2011 -  V prihodnjem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

29.09.2011
PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 29.9.2011 – Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, organiziralo posvet na katerem je bil predstavljen Nacionalni program socialnega varstva ter Pravilnik o...[več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
DELAVNICA NA TEMO PRENOSA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA V RAZVOJNE NAMENE

Ljubljana, 28.9.2011 – Danes je v dvorani Državnega sveta v soorganizaciji z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o., Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvom za javno upravo RS,...[več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
PREDSTAVITEV OECD GLEDE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU REBUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28. 9. 2011 – Na Ministrstvu za javno upravo je potekala predstavitev OECD pregleda plačnega sistema v javnem sektorju Republike Slovenije, ki je bila namenjena strokovni javnosti. [več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
28. SEPTEMBER - SVETOVNI DAN PRAVICE VEDETI

Ljubljana, 28. 9. 2011 - Svetovni dan pravice vedeti se obeležuje od leta 2002, ko so se  različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet)....[več]

Kategorija: Novice

27.09.2011
ODZIVI PRISTOJNIH MINISTRSTEV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 27. 9. 2011 -  Na Ministrstvu za finance je 15. septembra potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi....[več]

Kategorija: Novice

23.09.2011
151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 23.9.2011- Vlada RS se je na svoji 151. redni seji med drugim seznanila z informacijo o predlogu večletnega finančnega okvira EU in  se seznanila z informacijo glede ocene škode zaradi posledic neurja s točo...[več]

Kategorija: Novice

23.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 29. SEPTEMBROM

Ljubljana, 23.9.2011 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

22.09.2011
OBJAVA PODATKOV O KOLIČINAH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 PO POSAMEZNIH OBČINAH

Ljubljana, 22.9.2011 - V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10) mora Ministrstvo za okolje in prostor do...[več]

Kategorija: Novice

21.09.2011
EVROPSKA SREDSTVA ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Ljubljan, 21.9.2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je organizirala novinarsko konferenco ob prihajajočem informativnem dogodku, v okviru katerega bodo predstavljeni regijski centri za ravnanje z...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN O POSKUSNO IZRAČUNANI VREDNOSTI

Ljubljana, 16.9.2011 - Iz Geodetske uprave RS so sporočili, da so izvedli poskusni izračun vrednosti nepremičnin in o vrednostih nepremičnin ter uporabljenih podatkih iz registra nepremičnin v drugi polovici...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 16. 9. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi v...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 19. IN 23. SEPTEMBROM

Ljubljana, 16.9.2011- V prihodnjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
46. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

46. izredna seja Državnega zbora RS je potekala  15. in 16. septembra 2011. Poslanke in poslanci so sprejeli Rebalans proračuna za leto 2011 ter zavrnili predlog novele Zakona o interventnih ukrepih. [več]

Kategorija: Novice

15.09.2011
JAVNO- ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONČNIH ELEKTRARN

Ljubljana, 15.9.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javno- zasebnih partnerstev pri izgradnji sončnih elektrarn, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s podjetjema...[več]

Kategorija: Novice

14.09.2011
SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS

Vače, 14.9.2011 – Danes je v Spodnji Slivni na GEOSS-u potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice

12.09.2011
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

Ljubljana, 12.9.2011 - Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič s sodelavci se je danes na Ministrstvu za obrambo srečala s člani predsedstva Združenja občin Slovenije pod vodstvom predsednika združenja in župana Občine...[več]

Kategorija: Novice

12.09.2011
JAVNI NATEČAJ PRIPRAVNIK

Ljubljana, 12.9.2011 - JAVNI NATEčŒAJ   Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A in 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU) Združenje občin...[več]

Kategorija: Novice