22.08.2022
VLADA RS DOLOČILA KONČNO BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DRAGINJE ZA NAJBOLJ RANLJIVE SKUPINE PREBIVALSTVA

Ljubljana, 22. 8. 2022 - Vlada RS je na 21. redni seji, ki je potekala 19. 8. 2022, določila končno besedilo Predloga zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva.[več]


19.08.2022
OKOLJSKO MINISTRSTVO PRIPRAVILO PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Ljubljana, 19. 8. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se prvenstveno...[več]


19.08.2022
VLADA RS NA 11. REDNI SEJI MED DRUGIM PODALA NEGATIVNO MNENJE K PREDLOGU POKRAJINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 19. 8. 2022 - Vlada RS je na 11. redni seji, ki je potekala 18. 8. 2022, med drugim sprejela mnenje o paketu pokrajinske zakonodaje, določila besedilo predloga novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi...[več]


19.08.2022
NIJZ PRIPRAVIL PRIPOROČILA ZA ORGANIZACIJO PRIREDITEV IN DOGODKOV

Ljubljana, 19.8.2022 - Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne...[več]


17.08.2022
POJASNILA MOP GLEDE LEGALIZACIJE OBJEKTOV

Ljubljana, 17. 8. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo pojasnila glede legalizacije objektov. Gradbeni zakon (v nadaljevanju: GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in...[več]


12.08.2022
NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO PRIPRAVILI PREDLOG

Ljubljana, 12. 8. 2022 - S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega prvi temeljni cilj je da se za vse reševalne...[več]


12.08.2022
ODVOZ POVOŽENIH ŽIVALI S CEST IN ŽELEZNICE ŠE NAPREJ V DOMENI DRŽAVE

Ljubljana, 12. 8. 2022 - S strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo prejeli obvestilo, da je bila zaradi težav pri implementaciji odvoza povoženih prostoživečih živali s cest in železnic, sprejeta...[več]


12.08.2022
NOVOSTI NOVELE UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 12. 8. 2022 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo v zvezi z določili Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v...[več]


12.08.2022
ZA OKREVANJE IN KREPITEV ODPORNOSTI SLOVENIJE PO COVID-19 TUDI EVROPSKA SREDSTVA V OBLIKI POSOJIL

Ljubljana, 12. 8. 2022 - Slovenija je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021, opredelila za 705 milijonov evrov posojil ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti po...[več]


09.08.2022
VLADA S SPREMEMBO UREDBE O ZAGOTAVLJANJU PRIHRANKOV ENERGIJE PONOVNO UVAJA PRISPEVEK ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

Ljubljana, 9. 8. 2022 - Vlada RS je na 19. dopisni seji, ki je potekala 8. 8. 2022, med drugim sprejela spremembe Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije in prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.[več]


08.08.2022
POSODOBLJENI SISTEMSKI POJASNILI O RAZKRITJU LASTNIŠKE STRUKTURE PRED SKLENITVIJO POSLA Z JAVNIM SEKTORJEM IN O PROTIKORUPCIJSKI KLAVZULI

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) je na 28. seji 20. julija 2022 sprejela dve posodobljeni sistemski pojasnili, in sicer Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva...[več]


08.08.2022
JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH IN LOVSKO UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je s strani Zavoda za gozdove prejelo obvestilo, da so v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov za obdobje...[več]


08.08.2022
POZIV MKGP OBČINAM K ZAŠČITI VODNIH TELES

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo dopis, v katerem zaradi suše in pomanjkanja vode pozivajo lokalne skupnosti k zaščiti vodnih teles za preživetje rib in ostalih vodnih...[več]


04.08.2022
ZOS PODAL POBUDO SVZ ZA PRIPRAVO POJASNIL OBČINAM

Ljubljana, 4. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS naslovilo pobudo za pripravo pojasnil občinam v zvezi z izvajanjem določil Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti. [več]


03.08.2022
ZOS POZVAL MZ K VEČJI ODZIVNOSTI PRI IZDAJANJU SOFINANCERSKIH ODLOČB

Ljubljana, 3. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zadravje naslovilo dopis, v katerem med drugim opozarjamo na neodzivnost pri izdajanju sofinancerskih odločb.[več]


03.08.2022
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO MNENJA NA PREDLAGANO POKRAJINSKO ZAKONODAJO

Ljubljana, 3. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenja k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin, Zakona o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. ZOS podpira proces ustanavljanja...[več]


03.08.2022
DRŽAVNI PRORAČUN V PRVIH SEDMIH MESECIH Z 1,7 MRD EVROV VEČ PRIHODKI KOT V PRIMERLJIVEM OBDOBJU LANI

Ljubljana, 3. 8. 2022 - Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo poročilo o proračunski realizaciji v prvih sedmih mesecih leta 2022. Tako je državni proračun v prvih sedmih mesecih po preliminarnih podatkih...[več]


02.08.2022
INVESTICIJE V ZDRAVSTVU – NA VIDIKU SPREMEMBE PORAZDELITVE SREDSTEV ZARADI SLABEGA ČRPANJA

Ljubljana, 2. 8. 2022 – Črpanje evropskih sredstev za investicije v zdravstvu je slabo. Obstaja velika verjetnost prestrukturiranja dela sredstev. V letošnjem finančnem načrtu ministrstva za zdravje od okvirno 770 milijonov...[več]


02.08.2022
MF PRIPRAVIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O DOHODNINI

Ljubljana, 2. 8. 2022 - Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: Zakon), kateri naj bi imel pozitivne učinke tudi na prihodke občinskih proračunov, ampak...[več]


01.08.2022
S 1.9.2022 PREDLAGANA USKLADITEV VREDNOSTI PLAČNIH RAZREDOV ZA JAVNE USLUŽBENCE IN FUNKCIONARJE

Ljubljana, 1. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je v vladno pogajalsko skupino imenovala svojo članico, tako se nadaljujejo aktivnosti spremljanja informacij in podajanja pobud v zvezi z plačami javnih uslužbencev na lokani...[več]


Prikazujem rezultate od 301 do 320 od skupaj 4110