17.06.2011
139. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 6. 2011 – Vlada RS se je na 139. redni seji med drugim seznanila z vsebino sporazuma o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz EU Solidarnostnega sklada. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Akt o ustanovitvi...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2011
ZAPRTJE RAZPISA ZA UKREP OBNOVE IN RAZVOJA VASI

Ljubljana, 17. 6. 2011 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da je včeraj, 16. 6., ob 24. uri zaprlo javni razpis, že šesti do sedaj in prvi v letošnjem letu, za ukrep 322...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 20. IN 24. JUNIJEM

Ljubljana, 17.6.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

16.06.2011
2. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana, 16. 6. 2011 - Včeraj se je na svoji drugi letošnji seji sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Na dnevnem redu tokratne seje, ki je potekala v sejni sobi Občine Ĺ entjur, je razprava med drugim tekla o...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2011
VSESLOVENSKA AKCIJA STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE JE ZAKLJUČENA

Ljubljana, 15.6.2011 - Zaključila se je pomladna vseslovenska akcija Ekologov brez meja Star papir za novo upanje, v kateri so prebivalci Slovenije zbrali 393 ton starega papirja in na ta način v dobrodelne namene podarili na...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2011
MOP PREDSTAVIL OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH

Ljubljana, 15. 6. 2011 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je danes v okviru javne obravnave potekala predstavitev osnutka Uredbe o odpadkih, ki se ga je udeležila zainteresirana javnost, med njimi tudi predstavnica ZOS.[več]

Kategorija: Novice

13.06.2011
POSVET: ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH

Ljubljana, 13.6.2011 – Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo zakonodajnih novosti na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v občinah, ki ga je Združenje občin Slovenije pripravilo v sodelovanju...[več]

Kategorija: Novice

13.06.2011
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM ŽEKŠEM

Ljubljana, 13. 6. 2011 – čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so se na letošnji tretji tematski seji sestali z ministrom odgovornim za Slovence v zamejstvu in po svetu, pooblaščenim za opravljanje nalog...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
KMETIJSKO MINISTRSTVO OBJAVILO ŠTIRI JAVNE RAZPISE ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Ljubljana, 10. 6. 2011 - V Uradnem listu so bili v petek, 10. junija, objavljeni štirje javni razpisi iz programa razvoja podeželja. Gre za razpise za ukrepe diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti, podpore ustanavljanju in...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. JUNIJEM

Ljubljana, 10.6.2011 - V naslednjem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
138. REDNA SEJA VLADE

 Ljubljana, 10. 6. 2011 – Vlada RS je na 138. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2011 in določila besedilo Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2011
USTAVNO SODIŠČE ODLOČILO O ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI 42. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2011 IN 2012

Ljubljana, 8. 6. 2011 - Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji 25.5.2011 odločilo da  42. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 ni v neskladju z Ustavo. Iz obrazložitve...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
OBVESTILO ZA ZAVEZANCE ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE

Ljubljana, 3.6.2011 -  Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da je bila danes sprejeta in objavljena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa podaljšanje roka za oddajo načrta...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
MOP PREDSTAVIL AKTUALNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU SPREJEMANJA UREDB

Ljubljana, 3. 6. 2011 - Ministrstvo za okolje in prostor danes v medresorsko usklajevanje pošilja načrt upravljanja voda, potem ko je bila zaključena javna obravnava. [več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
137. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 6. 2011 – Vlada RS je na svoji prvi junijski seji med drugim sprejela Stališče do Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in pooblastila Državno pravobranilstvu za zastopanje v upravnih postopkih...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. JUNIJEM

Ljubljana, 3.6.2011 - v prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
ZBORNIK VI. POSVETA DELOVANJA SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 3. 6. 2011 - Konec marca je v Občini Dobrepolje potekal že četri posvet z naslovom "Delovanje skupnih občinskih uprav", katerega smo s skupnimi močmi pripravili Združenje občin Slovenije, Skupnost občin...[več]

Kategorija: Novice

02.06.2011
ODBOR DZ ZA OKOLJE ZAVRNIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2011 - Odbor DZ za okolje je sklenil, da predlog novele Zakona o graditvi objektov, ki je narekoval ukinitev možnosti gradnje objektov za lastne potrebe v velikosti do 250 kvadratnih metrov v lastni režiji, ni...[več]

Kategorija: Novice

31.05.2011
PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH V VLADNI POSTOPEK

Ljubljana, 31. 5. 2011 - Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o javnih financah, v katerem so upoštevali zahtevo EU po okrepljenem nadzoru nad proračunskim načrtovanjem v državah članicah. Med...[več]

Kategorija: Novice

30.05.2011
POSVET: OBVEZNOSTI OBČIN S PODROČJA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD S PREDSTAVITVIJO TEHNOLOGIJ ČISTILNIH NAPRAV

Ljubljana, 30.5.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal seminar  na temo obveznosti občin s področja čiščenja odpadnih vod s predstavitvijo tehnologij čistilnih naprav, ki se ga je udeležilo več kot 70...[več]

Kategorija: Novice