17.03.2011
V SLUŽBI VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO PRIPRAVLJAJO SPREMEMBE ZAKONODAJE

Ljubljana, 17. 3. 2011 – Na današnji novinarski konferenci je ministrica Duša Trobec Bučan Duša Trobec Bučan predstavila razloge za ustanovitev delovne skupine za zbliževanje stališč glede regionalizacije in...[več]

Kategorija: Novice

16.03.2011
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRENOS KADRA Z OBČIN NA CSD ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE ZUPJS

Ljubljana, 16. 3. 2011 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek delovne skupine, ki se ukvarja s prenosom kadra z občin na CSD za potrebe implementacije Zakona o uveljavljanju pravic...[več]

Kategorija: Novice

16.03.2011
JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 16. 3. 2011 - V Državnem zboru RS poteka danes razprava o strategiji razvoja lokalne samouprave. Razprave, ki naj bi podala odgovore na različna vprašanja in dileme v zvezi z razvojem lokalne samouprave in področne...[več]

Kategorija: Novice

15.03.2011
DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ

Pivka, 15.3. 2011 - V prostorih Občine Pivka danes poteka delavnica na temo prenosa zemljiš iz občin na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter obratno. [več]

Kategorija: Novice

14.03.2011
SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 14. 3. 2011 - Danes se je na svoji drugi redni seji sestal Odbor Združenja občin Slovenije za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Na dnevnem redu tokratne seje sta bila dva...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2011
PROJEKT STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE

Ljubljana, 11. 3.2011 - Danes so Ekologi brez meja na novinarski konferenci predstavili projekt Star papir za novo upanje. Akcija povezuje dobrodelnost in okoljevarstvo, k sodelovanju pa so povabljene tako organizacije kot...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2011
124. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 3. 2011 – Na 124. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in se seznanila s Poročilom o sklenjenih oblikah javno-zasebnega...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MARCEM

Ljubljana, 11.3.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

10.03.2011
DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ

Trbovlje, 10.3. 2011 - V prostorih Občine Trbovlje danes poteka delavnica na temo prenosa zemljiš iz občin na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter obratno. [več]

Kategorija: Novice

09.03.2011
SLOVENIJA PO KOLIČINI RECEKLIRANIH ODPADKOV NA TRETJEM MESTU V EU

Ljubljana, 9. 3. 2011 - Evropski statistični urad Eurostat je ta teden objavil podatke o ravnanju s komunalnimi odpadki v EU za leto 2009. Slovenija je po količini recikliranih komunalnih odpadkov skupaj z Dansko na tretjem...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2011
POENOSTAVITEV SISTEMA VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 9.3.2011 - Danes se je v dvorani Državnega sveta RS odvijal posvet na temo poenostavitve sistema vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ter javnofinančnih prihodkov, ki ga je združenje...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2011
KONČUJE SE DVOLETNO PREDSEDOVANJE SLOVENIJE ALPSKI KONVENCIJI

Ljubljana, 10. 3. 2011 - Danes se na Brdu pri Kranju končuje XI. Alpska konferenca, političen organ odločanja Alpske konvencije, na čelu katere je bila Slovenija že tretjič. Slovenija bo ob zaključku zasedanja...[več]

Kategorija: Novice

08.03.2011
25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 8. 3. 2011 - 25. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 28. februarja do 7. marca 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete novelo Zakona o javnem naročanju,...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2011
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V RS

Ljubljana, 4.3.2011 - Objavljen je Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 7. IN 11. MARCEM

Ljubljana, 4.3.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki: [več]

Kategorija: Novice

03.03.2011
123. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 3. 2011 – Vlada RS je na 123. redni seji med drugim določila besedilo Predloga novele Zakona o društvih in besedilo Predloga novele Zakona o javnih zbiranjih. Vlada RS je sprejela tudi mnenje o Predlogu...[več]

Kategorija: Novice

02.03.2011
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM

Ljubljana, 2.3.2011 - Slovenski regionalni razvojni sklad je na svojih spetnih straneh objavil Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam.[več]

Kategorija: Novice

02.03.2011
ODDAJA NAČRTA PORABE

Ljubljana, 2.3.2011 -  Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je na svojih spletnih straneh objavila poziv za oddajo načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).[več]

Kategorija: Novice

02.03.2011
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV POENOTENEGA TERMINA ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 2. 3. 2011 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je potekal že tretji sestanek delovne skupine, ki se ukvarja z evalvacijo učinkov enotnega termina zimskih šolskih počitnic na dohodke iz turizma.[več]

Kategorija: Novice

02.03.2011
EVROPSKE DESTINACIJE ODLIČNOSTI

Ljubljana, 2. 3. 2011 - Slovenska turistična organizacija je okviru evropskega projekta EDEN (European Destinations of Excellence) objavila poziv za izbor Evropske destinacije odličnosti 2011 v Sloveniji. Tema letošnjega izbora...[več]

Kategorija: Novice