03.09.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 6. 9. DO 10. 9. 2010

Ljubljana, 3. 9. 2010 - V prihajajočem tednu bosta v organizaciji Združenja občin Slovenije potekala dva dogodka. [več]

Kategorija: Novice

02.09.2010
96. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 96. redni seji sprejela med drugim sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in Poročilo o izvajanju Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

02.09.2010
V JAVNO OBRAVNAVO DAN PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 2. 9. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na današnji tiskovni konferenci predstavilo delovno besedilo predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih in ga podalo v javno obravnavo....[več]

Kategorija: Novice

01.09.2010
95. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 9. 2010 – Vlada RS je na 95. redni seji sprejela Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. [več]

Kategorija: Novice

27.08.2010
94. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 8. 2010 – Vlada RS je na 94. redni seji med drugim sprejela besedilo Predloga zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, Predloga zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...[več]

Kategorija: Novice

25.08.2010
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PRED IZBIRO: ANEKS ALI NOVELA PLAČNEGA ZAKONA

Ljubljana, 24. 8. 2010 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je reprezentativne sindikate javnega sektorja danes seznanila z vladnimi načrti za primer, če za podpis predlaganih ukrepov za zamrznitev plač v javnem...[več]

Kategorija: Novice

23.08.2010
Z NOVIM POSLOVNIKOM PROTIKORUPCIJSKE KOMISIJE DO JASNEJŠIH PRAVIL IN NOVIH PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Ljubljana, 23. 8. 2010 - 28. avgusta bo začel veljati nov poslovnik komisije za preprečevanje korupcije. Poslovnik, ki sicer le natančneje ureja določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, med drugim podrobneje...[več]

Kategorija: Novice

09.08.2010
ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA IZVEDBO JESENSKIH LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 9. 8. 2010 - Danes začenjajo teči roki za izvedbo jesenskih lokalnih volitev. Tisti, ki bi želeli vstopiti v predvolilno tekmo kot nestrankarski kandidati s podporo volivk in volivcev, bodo lahko začeli z zbiranjem...[več]

Kategorija: Novice

06.08.2010
GURS NAPROŠA ZA SODELOVANJE

Ljubljana, 6. 8. 2010 - Geodetska uprava RS nam je posredovala obvestilo, s katerim želijo pravočasno opozoriti na aktivnosti povezane z obveščanjem lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Hkrati pa...[več]

Kategorija: Novice

02.08.2010
JAVNOSTI PREDSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Ljubljana, 2. 8. 2010 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je na današnji tiskovni konferenci predstavila predlog novega zakona o negospodarskih javnih službah, ki nadomešča do sedaj veljavni Zakon o zavodih iz leta...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
PRIPRAVA NACIONALNE STRATEGIJE STARANJA PREBIVALSTVA ZA OBDOBJE 2011-2015

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Včeraj je na Ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve potekal sestanek gledepriprave Nacionalne strategije staranja prebivalstva za obdobje 2011-2015. Namen sestanka je bil izmenjava stališč in...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
POENOSTAVITEV SISTEMA OBRAČUNAVANJA IN VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Danes je v prostorih Davčne uprave RS potekal sestanek, na katerm je bil predstavljen predlog poenostavitve sistema obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajetev ter...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2010
93. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski politiki EU po letu 2013, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih...[več]

Kategorija: Novice

29.07.2010
INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 29. 7. 2010 - Včeraj je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal predhodni sestanek medresorske delovne skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam LV2010. [več]

Kategorija: Novice

28.07.2010
V KAMPANJO EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010 VKLJUČENIH 24 OBČIN

Ljubljana, 28. 7. 2010 - Kampanji Evropskega tedna mobilnost, ki bo potekala od 16. do 22. septembra, se je letos v Sloveniji pridružilo 24 občin, in sicer Apače, Celje, Gorje, Jesenice, Kanal ob Soči, Koper, Kranj, Ljubljana,...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2010
POVABILO K PRIJAVI NA RAZPIS "NAJBOLJ ZELENA OBČINA

Ljubljana, 28. 7. 2010 - Agencija Fit media, ki že desetletje razvija več okoljskih projektov, je v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor in Skupnostjo občin Slovenije pripravila...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
LOKALNE VOLITVE BODO 10. OKTOBRA

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je za 10. oktober razpisal lokalne volitve. V skladu z danes podpisanim aktom o razpisu volitev bodo roki za volilna opravila začeli teči 9. avgusta.[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. JULIJA

Ljubljana, 23. 7. 2010 - V prihajajočem tednu se bo v okviru Združenju občin Slovenije odvilo. [več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA FINANCIRANJE NOVIH PROJEKTOV V OKVIRU TRETJEGA RAZPISA ZA PROGRAM LIFE+

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Evropska komisija je odobrila financiranje 210 novih projektov v okviru tretjega razpisa za program LIFE+ (2007–2013). Iz Slovenije bodo financirani trije projekti v vrednosti 9,8 mio evrov.[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE TEMATSKIH TURISTIČNIH PROIZVODOV NA NACIONALNI RAVNI V LETU 2010 IN 2011

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja...[več]

Kategorija: Novice