24.09.2010
ZOS PROTI ENOSTRANEKEMU DOLOČANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV S STRANI DRŽAVE

Ljubljana, 24. 9. 2010 – Na pobudo ZOS je na Ministrstvu za gospodarstvu potekal sestanek v zvezi z avgusta sprejeto Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je ministrstvo kot najvišjo cene storitev...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2010
PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012

Ljubljana, 24. 9. 2010 - čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 8. redni seji med drugim obravnavali in sprejeli sklep glede predlaganih ukrepov Vlade RS na področju plač funksionarjev v letih 2011...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2010
99. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 99. redni seji med drugim sprejela mnenje o pobudi Krajevne skupnosti Ankaran, Krajevne skupnosti Mirna in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi...[več]

Kategorija: Novice

22.09.2010
ŠE DANES ČAS ZA DOLOČITEV SEZNAMOV KANDIDATOV IN LIST ZA LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 22. 9. 2010 - Danes se izteka rok za določitev seznama županskih kandidatov in kandidatnih list za občinske svete na letošnjih lokalnih volitvah. O vrstnem redu kandidatur, kot si bodo sledile na razglasu in...[več]

Kategorija: Novice

21.09.2010
SESTANEK NA MDDSZ V ZVEZI S PREHODOM DELAVCEV Z OBČIN NA CSD

Ljubljana, 21. 9. 2010 – Danes je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek, na katerem smo se predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki...[več]

Kategorija: Novice

20.09.2010
MNENJE NA PREDLAGANO VIŠINO POVPREČNINE ZA LETO 2011 IN DRUGE UKREPE MINISTRSTVA ZA FINANCE

Ljubljana, 20. 9. 2010 -  Združenje občin Slovenije je na ministra za finance, dr. Franca Križaniča poslalo dopis, v katerem je izrazilo nestrinjanje z višino povprečnine za leto 2011 in tudi z drugimi ukrepi Ministrstva...[več]

Kategorija: Novice

20.09.2010
SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z UKREPI NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012

Ljubljana, 20. 9. 2010 – Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je sklicala sestanek z namenom predstavitve ukrepov na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012 in posvetovanja s...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2010
SESTANEK Z MINISTROM ZA FINANCE NA TEMO VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 17.9.2010 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal sestanek z namenom pričetka pogajanj o višini povprečnin za leti 2011 in 2012. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva udeležili še...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2010
NAPOVED DOGODKOV ZA TEDEN OD 20. DO 24. SEPTEMBRA

Ljubljana, 17. 9. 2010 - V prihajajočem tednu se bo v okviru Združenja občin Slovenije odvilo kar nekaj dogodkov, med njimi tudi 8. seja Predsedstva ZOS.[več]

Kategorija: Novice

17.09.2010
98. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 98. redni seji med drugim obravnavala Dvanajsto poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2007, 2008 in 2009. Vlada je sprejela tudi Spremembe in dopolnitve...[več]

Kategorija: Novice

15.09.2010
SESTANEK PRI MINISTRICI ZA KULTURO

Ljubljana, 15. 9. 2010 - Na Ministrstvu za kulturo je potekal sestanek o predlogih ukrepov, ki jih je pripravila delovna skupina ministrstva, za posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture ter o predlogu Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.09.2010
SAMO ŠE DANES ČAS ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 15. 9. 2010 - Danes je zadnji dan za vlaganje kandidatur pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Za pravočasne se bodo štele vse kandidature, ki bodo na občinske volilne komisije vložene danes do 19. ure....[več]

Kategorija: Novice

14.09.2010
PREDSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010

Slovenska Bistrica, 14. 9. 2010 - Danes v prostorih PGD Slovenska Bistrica poteka druga predstavitev informacijskega sistema za podporo lokalnim volitvam. Predstavitve se udeležuje preko 50 predstavnikov občin.[več]

Kategorija: Novice

10.09.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 13. DO 17. 9. 2010

Ljubljana, 10. 9. 2010 - V prihajajočem tednu, se bodo v okviru Združenja občin Slovenije odvili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

10.09.2010
97. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 97. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se seznanila z informacijo o trendih uveljavljanja baterijskih električnih...[več]

Kategorija: Novice

10.09.2010
ZAČENJA SE VOLILNA KAMPANJA

Ljubljana, 10. 9. 2010 - Z današnjim dnem se uradno začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Mesec dni, kolikor nas loči do volilnega dne, bodo zaznamovali številni dogodki, od novinarskih konferenc do javnih shodov, s...[več]

Kategorija: Novice

09.09.2010
PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Litija, 9. 9. 2010 - V prostorih Občine Litija danes poteka seminar, na katerem bodo strokovnjaki Ministrstva za okolje in prostor spregovorili o prostorskem načrtovanju v občinah in aktualnih problemih pri sprejemanju...[več]

Kategorija: Novice

08.09.2010
DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 8. 9. 2010 - Poslanke in poslanci so z 41 glasovi za in 22 proti sprejeli spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki spreminjajo kvorum za veljavnost aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor. S tem so...[več]

Kategorija: Novice

07.09.2010
PREDSTAVITEV SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010

Litija, 7. 9. 2010 - V prostorih Občine Litija danes poteka seminar, na katerem bodo predavatelji predstavili informacijski sistem za podporo letošnjim lokalnim volitvam, ki bodo potekale v nedeljo 10. 10. 2010.[več]

Kategorija: Novice

03.09.2010
GEODETSKA UPRAVA SLOVENIJE V SEPTEMBRU PRIPRAVLJA TRI IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 3. 9. 2010 - Danes smo s strani Geodetskega inštituta Slovenije prejeli obvestilo o dokončnih datumih, času in lokaciji prevzema materialov za razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin na krajevno običajen način...[več]

Kategorija: Novice