11.12.2008
SPODBUJANJE OBNOV IN NOVOGRADENJ ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Ljubljana, 11. 12. 2008 - Slovenski žičničarji so ob začetku smučarske sezone zmerno optimistični. Vpliva finančne krize ne pričakujejo, nasprotno, pričakujejo celo boljši obisk kot lani. Žičniškemu...[več]

Kategorija: Novice

11.12.2008
NA 4. REDNI SEJI VLADE O DODATNIH UKREPIH NA PODROČJU IMPLEMENTACIJE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 11. 12. 2008 – Vlada RS se je na vlreajšnji 4. redni seji seznanila z dodatnimi ukrepi na področju implementacije plačnega sistema v javnem sektorju. Vlada je tudi imenovala člane Odbora zaprtega vzajemnega...[več]

Kategorija: Novice

08.12.2008
DANES O PRIPRAVI KONKRETNIH UPRAVNIH AKTOV IN DRUGIH DOKUMENTOV UPRAVNEGA POSTOPKA

Lukovica, 08.12.2008 - Na seminarju se 90 udeležencev seznanja s pravili, ki jih morajo uradne osebe, skladno z Zakonom o upravnem postopku, Uredbo o upravnem poslovanju in tudi drugimi podzakonskimi akti upoštevati pri...[več]

Kategorija: Novice

08.12.2008
SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA

Bruselj, 8. 12. 2008 – Minister za evropske zadeve in razvoj se danes udeležuje zasedanja Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose. Prejšnji teden se je v zvezi s črpanjem evropskih sredstev pogovarjal s komisarko za...[več]

Kategorija: Novice

05.12.2008
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE DANES POSREDOVALO POBUDI PREDSEDNIKU VLADE

Ljubljana, 5. 12. 2008 - Na včerajšnji 6. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS) so člani sprejeli sklep, na podlagi katerega smo na Kabinet predsednika Vlade RS naslovili pismo s pobudama o ustanovitvi...[več]

Kategorija: Novice

05.12.2008
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – Vlada RS je na 3. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine in razrešila 4 ter imenovala 4 člane Uradniškega sveta.[več]

Kategorija: Novice

04.12.2008
NA SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O DVIGU POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V prostorih Združenja občin Slovenije je potekala 6. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri je sodelovala tudi ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. [več]

Kategorija: Novice

04.12.2008
RAČUNSKO SODIŠČE OBLJUBLJA PRIPRAVO POBUD ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V Mestni hiši je bilo danes zaključeno regijsko posvetovanje s predstavniki občin. Po posvetu je predsednik Igor Ĺ oltes dejal da, bodo pripravili zaključno poročilo ter pobude vladi in DZ za...[več]

Kategorija: Novice

02.12.2008
INTERVJU Z MINISTRICO MAG. ZLATO PLOŠTAJNER

Ljubljana, 2. 12. 2008 – Danes je bil objavljen prvi intervju z novo ministrico za področje lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Ministrica je v intervjuju poudarila, da se je treba vprašanja ustanovitve pokrajin...[več]

Kategorija: Novice

01.12.2008
IMENOVAN NACIONALNI KOORDINATOR SLOVENSKE DELEGACIJE PRI ODBORU REGIJ

Ljubljana, 1. 12. 2008 - Vlada RS je na svoji 178. redni seji sklep, na podlagi katerega je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo inregionalno politiko na delovno mesto nacionalnega koordinatorja imenovala mag. Iva Pirya. [več]

Kategorija: Novice

28.11.2008
DANES NA POSVETU V LUKOVICI O UKREPIH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Lukovica, 28.11.2008 - MKGP je danes predstavilo ukrepe programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013.  Na seminarju, ki se ga udeležuje okoli 60 javnih uslužbencev občin bodo predavatelji iz kmetijskega...[več]

Kategorija: Novice

27.11.2008
META VESEL VALENTINČIČ- DRŽAVNA SEKRETARKA NA SVLR

Ljubljana, 27.11.2008 - Vlada RS je na današnji seji imenovala državno sekretarko v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. [več]

Kategorija: Novice

27.11.2008
JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVEDBO SVETOVANJA IN PODPORE ŠOLAM, E-GRADIV TER USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA UPORABO IKT PRI POUČEVANJU IN UČENJU PREDVIDOMA ZA OBDOBJE 2008-2013

Ljubljana, 27. 11. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 12. 11. 2008 odobrila objavo Javnega razpisa za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za...[več]

Kategorija: Novice

26.11.2008
MOŽNOST UVELJAVLJANJA VIŠJE SILE ZARADI POSLEDIC POLETNIH NEURIJ

Ljubljana, 26. 11. 2008 – Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko zaradi škode po poletnih neurjih s točo prijavijo višjo silo za neposredna plačila, kot je določeno v Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. [več]

Kategorija: Novice

25.11.2008
V LETIH OD 2000 DO 2006 POTRJENIH 28 KOHEZIJSKIH PROJEKTOV IZ SLOVENIJE

Ljubljana, 25. 11. 2008 - Nadzorni odbor za Kohezijski sklad za programsko obdobje 2004-2006 se je na današnji sedmi seji seznanil z izvajanjem t.i. kohezijskih projektov, ki so bili s strani Evropske komisije potrjeni v obdobju...[več]

Kategorija: Novice

25.11.2008
9. TRILATERALNI SESTANEK DELEGACIJ SLOVENIJE, HRVAŠKE IN MADŽARSKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI TER DRUGIMI NESREČAMI

Ljubljana, 25. 11. 2008 – Jutri, 26. 11. 2008, bo v mestni hiši Mestne občine Ptuj potekal 9. trilateralni sestanek delegacij Republike Hrvaške, Republike Madžarske in Republike Slovenije na področju varstva pred...[več]

Kategorija: Novice

24.11.2008
PREVZEM POSLOV NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNE POLITIKE

Ljubljana, 24.11.2008 - Novoimenovana ministrica za lokalno samoupravo Zlata Ploštajner je prevzela posle od svojega predhodnika Ivana Žagarja. Odhajajoči minister je ob tem izrazil zaskrbljenost nad "duhom centralizma", ki po...[več]

Kategorija: Novice

20.11.2008
NIČ O NAS BREZ NAS V OBČINI - SVETOVNI DAN OTROKA

Ljubljana, 20. 11. 2008 - 20. novembra pred 19 leti je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo o otrokovih pravicah in na ta dan obeležujemo svetovni dan otroka. Nacionalni odbor Unicefa Slovenija za...[več]

Kategorija: Novice

19.11.2008
JE SPREMEMBA SISTEMA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV SMISELNA?

Ljubljana, 19. 11.2008 - Dosedanji minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivan Žagar je na novega predsednika slovenske vlade Boruta Pahorja danes naslovil odprto pismo, v katerem je izrazil prepričanje, da...[več]

Kategorija: Novice

19.11.2008
KAKO NAJ OBČINE RAVNAJO PRI POJAVU NARAVNIH NESREČ

Ljubljana, 19. 11. 2008 - Danes poteka v Lukovici seminar z naslovom "Ravnanje občin ob pojavu naravnih nesreč", ki se ga udeležuje 110 predstavnikov občin.[več]

Kategorija: Novice