27.01.2012
ZA OBČINE BO SKRBELO ENO, ZA REGIONALNI RAZVOJ PA DRUGO MINISTRSTVO

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Zakon o vladi med drugim predvideva tudi razbitje službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in delitev njenih pristojnosti dvema ministrstvoma.  Del pristojnosti SVLR, ki se...[več]

Kategorija: Novice

26.01.2012
170. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugimpredstavila sklop predlogov nove zdravstvene zakonodaje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah in Zakon o zbirkah podatkov...[več]

Kategorija: Novice

25.01.2012
PREDSTAVITEV PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 25. 1. 2012 -  Danes je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala predstavitev in javna obravnava Predloga strategije razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016.[več]

Kategorija: Novice

24.01.2012
IZSTAVITEV RAČUNOV STARŠEM ZA PLAČILO VRTCEV

Ljubljana, 24. 1. 2012. Ministrstvo za šolstvo in šport je pripravilo okrožnico, naslovljeno na vrtce, v kateri podaja pojasnila glede izstavitve računov staršem za plačilo vrtcev.[več]

Kategorija: Novice

20.01.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 23. IN 27. JANUARJEM

Ljubljana, 201.1.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

19.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 19. 1. 2012 - Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, sprejela pa je tudi...[več]

Kategorija: Novice

19.01.2012
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VSEM POLITIČNIM STRANKAM POSLALO PREDLOGE H KOALICIJSKI POGODBI

Ljubljan, 19. 1. 2012 - Združenje občin Slovenije je na naslove vseh političnih strank, ki so bile na decembrskih volitvah izvoljene v Državni zbor RS, poslalo predloge h koalicijski pogodbi. Na ZOS se nadejamo dobrega...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2012
ZOS NA MINISTRSTVU ZA DELO NASLOVILO ŠTEVILNA ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 17. 1. 2012 –Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve te dni naslovilo že več vprašanj glede izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katere so...[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
CENTRI ZA SOCIALNO DELO PREHAJAJO NA NOV INFORMACIJSKI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Potem ko se je z novim letom začela uveljavljati nova socialnovarstvena zakonodaja, po kateri naj bi sistem socialnih transferov postal bolj pregleden in pravičen, centri za socialno delo v tem...[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
ODOBREN PROJEKT E-JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila odločbo o dodelitvi sredstev za program »E-javno naročanje (e-JN)«. Operacijo bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo.[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o razvojnem načrtovanju, Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, predlog novele Zakona o javnih financah,...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2012
NA MOP-U SESTANEK O PROBLEMATIKI PRIPRAVE OPN

Ljubljana, 11. 1. 2012 – Na Direktoratu za prostor Ministrstva za okolje in prostor je danes potekal sestanek, na katerem je bila obravnavana aktualna problematika glede priprave in sprejemanja občinskih prostorskih...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2012
POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Ljubljana, 11. 1. 2012 - Prejeli smo skupno pojasnilo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k izvajanju Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 v povezavi z obveznim zdravstvenim...[več]

Kategorija: Novice

10.01.2012
AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO BO LETOS 24. MARCA

Ljubljana, 10. 1. 2012 – Društvo Ekologi brez meja je danes napovedalo projekt Očistimo Slovenijo 2012, ki se tokrat povezuje v pobudo Očistimo svet 2012 in predstavlja največji okoljski prostovoljski projekt v...[več]

Kategorija: Novice

09.01.2012
IZBRANA NAJBOLJ ZELENA OBČINA 2011

Ljubljana, 9.1.2012 - Fit media bo 31. januarja 2012 razglasila rezultate natečaja Najbolj zelena občina 2011  v Mestni hiši v Ljubljani. Program bo obsegal predvsem: predstavitev natečaja, kratka predstavitev finalistov...[več]

Kategorija: Novice

09.01.2012
NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANOV

Ljubljana, 9. 1. 2012 -  Iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so sporočili, da so 6. januarja 2012 na sestanku predstavnikov državnih organov z Ministrstvom za notranje zadeve, Direktoratom za...[več]

Kategorija: Novice

06.01.2012
NAVODILA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012

Ljubljana, 6. 1. 2012 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo navodilo v zvezi z izvajanjem Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki je pričel veljati s 1. januarjem 2012.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 167. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predhodni oceni realizacije državnega proračuna za leto 2011.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
POJASNILA K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012

Ljubljana, 5. 1. 2012 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila k izvajanju Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki je bil sprej na izredni seji Državnega zbora RS konec decembra 2011.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE ZUPJS

Ljubljana, 5. 1. 2012 – Danes je na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic...[več]

Kategorija: Novice