29.02.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim sprejela Izhodišča za pripravo predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Poleg tega je sprejela predloge stališč RS k...[več]

Kategorija: Novice

29.02.2012
ZOS NA POGOVORIH Z DRŽAVNO SEKRETARKO O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL

Ljubljana, 29. 2. 2012 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je danes na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek o izvajanju programov javnih del v občinah.  Z državno sekretarko Patricio...[več]

Kategorija: Novice

27.02.2012
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O NEJASNOSTI POJASNIL GLEDE SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Ljubljana, 27. 2. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je ponovno potekal sestanek na temo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Udeležile so se ga tudi predstavnice ZOS.[več]

Kategorija: Novice

24.02.2012
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 27. 2. DO 2. 3. 2012

Ljubljana, 24.2.02012 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

23.02.2012
VLADA IZDALA UREDBO O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 23. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 3. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in obravnavala predlog novele Zakona o državni upravi.[več]

Kategorija: Novice

20.02.2012
OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2011

  Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, so v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, najkasneje do 15. marca 2012 dolžni izpeljati postopek ocenitve...[več]

Kategorija: Novice

14.02.2012
POSVET NA TEMO JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 14.2.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javnega naročanja, ki se ga je udeležilo več kot 90 udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

10.02.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. FEBRUARJEM

Ljubljana, 10.2.02012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

10.02.2012
SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Ministrstvo za šolstvo in šport je pripravilo pojasnila za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z vidika zagotavljanja subvencije staršem za znižano plačilo vrtca iz proračuna občin.[več]

Kategorija: Novice

10.02.2012
NA PREDSEDNIKA VLADE NASLOVILI PISMO

Ljubljana, 10. 2. 2012 – Na podlagi sklepa predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, sprejetega na skupni seji predsedstev, sta združenji na novoizvoljenega predsednika vlade Janeza...[več]

Kategorija: Novice

09.02.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 172. redni seji med drugim v Načrt razvojnih programov 2012-2015 uvrstila 24 projektov osnovnih šol in vrtcev ter ukrep št. 2711-11-0010 Zakon o investicijah v jzz –...[več]

Kategorija: Novice

06.02.2012
IZVAJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V PREHODNEM OBDOBJU

Ljubljana, 6. 2. 2012 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo navodila glede izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v prehodnem...[več]

Kategorija: Novice

03.02.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. FEBRUARJEM

Ljubljana, 3.2.2012 - V naslednjem tednu se bo odvijalo:[več]

Kategorija: Novice

03.02.2012
POJASNILO MZP: IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU IN KONCESIJI TE JAVNE SLUŽBE

9. 7. 2011 je pričela veljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim zadeva pristojnosti občine pri  opravljanju stalnih izven linijskih prevozov potnikov. Ministrstvo za promet je podalo pojasnilo...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2012
171. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejelaInformacijo o sprejetju Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji,  novelo Uredbe o plačilih...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2012
1. SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE IN SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 1.2.2012 - Danes se je v dvorani Austria Trend Hotela v Ljubljani, odvijala 1. Skupna seja predsedstva Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki se je je udeležilo več kot 40 članov...[več]

Kategorija: Novice

31.01.2012
NA MDDSZ SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE IZVAJANJA ZUPJS

Ljubljana, 31. 1. 2012 – Na Ministrstvu RS za delo, družino in socialne pravice(MDDSZ)  je danes ponovno potekal sestanek o odprtih vprašanjih glede izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)....[več]

Kategorija: Novice

31.01.2012
POSVET NA TEMO VODENJA LJUDI V OBČINAH

Ljubljana, 31.1.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet, na katerem je mag. Lovro Lončar, predstavil področje vodenja ljudi v občinah. [več]

Kategorija: Novice

27.01.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 30. JANUARJEM IN 3. FEBRUARJEM

Ljubljana, 27.1.2012 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

27.01.2012
DRŽAVNI ZBOR SPREJEL NOVELO ZAKONA O VLADI

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Državni zbor je sprejel novelo zakona o vladi. Novela po sprejetih dopolnilih predvideva zmanjšanje števila ministrstev s 15 na 11.[več]

Kategorija: Novice