21.05.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 24. DO 28. 5. 2010

Ljubljana, 21. 5. 2010 - V tednu od 24. 5. do 28. 5. 2010 se bodo zvrstili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

21.05.2010
83. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 5. 2010 – Na svoji 83. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela določila besedilo predloga Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Vlada RS je sprejela tudi predlog Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2010
DZ DANES O NOVEM PROTIKORUPCIJSKEM ZAKONU

Ljubljana, 18. 5. 2010 - V Državnem zboru  se bodo na današnjem nadaljevanju redne majske seje lotili novega protikorupcijskega zakona, ki na novo opredeljuje delovanje komisije za preprečevanje korupcije. [več]

Kategorija: Novice

13.05.2010
VLADA O OCENI USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 39. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 13. 5. 2010 – Na 82. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 39. člena Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

12.05.2010
12. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

  Podčetrtek, 12. maj 2010 – Minister, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš se je danes Podčetrtku udeležil 12. redne skupščine Združenja občin Slovenije (ZOS). S člani...[več]

Kategorija: Novice

11.05.2010
SESTANEK V ZVEZI S PRIPRAVO NOVE UREDBE O PITNI VODI

Ljubljana, 11.5.2010 - Na Ministrstvu za zdravje je 10.05.2010 potekal sestanek predstavnikov upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo. Sestanka so se udeležili predstavniki  ZOS  in predstavniki Ministrstva za...[več]

Kategorija: Novice

11.05.2010
NAPOVED: 12. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Podčetrtek, 11. 5. 2010 – Jutri bo, ob 10 uri, v Hotelu Sotelia v Podčetrtku 12. redna skupščina Združenja občin Slovenije, katere se bo udeležil tudi minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrik...[več]

Kategorija: Novice

07.05.2010
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 10.05. DO 14. 05. 2010

Ljubljana, 07.05.2010 - V prihodnjem tednu maja bo Združenje občin Slovenije spremljalo delo komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo pri obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi...[več]

Kategorija: Novice

06.05.2010
MOK OBJAVLJA SPLOŠNE SMERNICE ZA OPN S PODROČJA VODA

Ljubljana, 6. 5. 2010 - Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo o objavi Splošnih smernic za občinsko prostorsko načrtovanje (OPN) s področja voda, ki so jih objavili na spletni strani Agencije RS za okolje,...[več]

Kategorija: Novice

06.05.2010
80. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 5. 2010 – Na 80. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2010
PREDSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Celje, 5. maja 2010- Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ) je danes v Celju predstavilo predlog zakona o skladnem regionalnem razvoju.  [več]

Kategorija: Novice

05.05.2010
SODELUJTE PRI POSVETOVANJU O ČEZMEJNEM SODELOVANJU V EVROPI!

Bruselj 4.5.2010 - Odbor regij je danes začel vseevropsko posvetovanje regij in mest o predpisih EU s področja čezmejnega sodelovanja. Posvetovanje, ki ga soorganizirajo Evropska komisija, tri zaporedna predsedstva Sveta EU in...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2010
DZ LOČENO O OBČINAH ANKARAN IN MIRNA

Koper, 05.05.2010 - Skupina petih poslancev je danes v postopek vložila nova predloga zakonov o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna. Med podpisanimi so poleg Jurija (Zares) še njegov strankarski kolega Franci Kek, Anton Anderlič...[več]

Kategorija: Novice

04.05.2010
ŽUPANI ZA VEČ KOT 20-ODSTOTNO ZMANJŠANJE IZPOSTOV CO2

Bruselj, 4. 5. 2010 - Danes bo na konferenci v Bruslju več kot 500 evropskih županov podpisalo izjavo, s katero se bodo zavezali da bodo do leta 2020 izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za več kot 20 odstotkov. Tokrat se pod...[več]

Kategorija: Novice

30.04.2010
79. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 4. 2010 – Vlada RS je na 79. redni seji med drugim sprejela Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona...[več]

Kategorija: Novice

28.04.2010
NATEČAJ ZA DOKTORSKE NALOGE ODBORA REGIJ

Odbor regij, t.j. politična skupščina, ki regionalnim in lokalnim oblastem omogoča izraziti njihova stališča pri razvoju politike in pripravi zakonodaje Evropske unije, organizira letni natečaj za doktorske naloge. [več]

Kategorija: Novice

28.04.2010
GJERKEŠ ŠIRŠE SPREMEMBE ZAKONODAJE ZA SPODBUJANJE POVEZOVANJA OBČIN NAPOVEDUJE ZA LETO 2011

Vlada je nedavno v državni zbor poslala novelo zakona o lokalni samoupravi, s katero želi preprečiti nadaljnje drobljenje Slovenije na majhne občine. Odpraviti želi vse tiste določbe, ki dopuščajo ustanavljanje občin z manj...[več]

Kategorija: Novice

23.04.2010
ČRPANJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 23.4.2010 – V dvorani Državnega sveta je danes v okviru Združenja občin Slovenije s sodelovanjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj potekala predstavitev načina črpanja sredstev po 21....[več]

Kategorija: Novice

23.04.2010
16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 4. 2010 - 16. seja Državnega zbora je potekala od 19. do vključno 23. aprila 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 21 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejeti noveli zakona in odlok ter zavrnjeni zakon...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2010
DVEH NOVIH OBČIN NE BO

Ljubljana, 22. 04.2010 - V državnem zboru je za vnovično potrditev zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna glasoval poslanec premalo. Za zakon, na katerega je državni svet 6. aprila izglasoval veto, je namreč danes...[več]

Kategorija: Novice