09.02.2009
MINISTRA POGAČNIK IN ERJAVEC O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 9. 2. 2009 – Danes sta se na delovnem sestanku srečala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik in minister za okolje in prostor Karl Viktor Erjavcem. Med drugim sta razpravljala...[več]

Kategorija: Novice

08.02.2009
POSVET JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO

Ljubljana, 08.02.2009 - Jutri bo v Pivki potekal posvet - Javno- zasebno partnerstvo na katerega je prijavljenih 50 udeležencev. Na posvetu bosta kot predavatelja sodelovala mag. Miranda Groff-Ferjančič in Matej čŒepeljnik...[več]

Kategorija: Novice

06.02.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 09.02. DO 13.02. 2009

V drugem tednu februarja se bodo predstavniki ZOS udeležili in organizirali naslednje dogodke.[več]

Kategorija: Novice

05.02.2009
SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE ODBORA REGIJ

Ljubljana, 5. 2. 2009 - V sejni sobi Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve je potekal sestanek slovenske delegacije Odbora regij na katerem so bila delegatom podana še stališča vlade, na točke, ki jih bodo obravnavali na...[več]

Kategorija: Novice

05.02.2009
VLADA OBRAVNAVALA PROBLEMATIKO ČRPANJA EU SREDSTEV

Ljubljana, 5. 2. 2009 – Vlada RS je na 12. seji obravnavala problematiko črpanja evropskih sredstev in sprejela predlog Spremembe zakona o zemljiški knjigi. Prav tako pa Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o plačilih...[več]

Kategorija: Novice

05.02.2009
ODBOR DZ ZA REGIONALNO POLITKO GLEDE ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 5. 2. 2009 - Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je včeraj seznanil z obširnim gradivom vlade o črpanju evropskih sredstev. Pojasnila v zvezi s tem sta podala tudi ministrica za lokalno...[več]

Kategorija: Novice

04.02.2009
ODBOR ZA OKOLJE O NEIZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE ODPADKOV

Ljubljana, 4. 2. 2009 - Odbor DZ za okolje in prostor se je danes seznanil s težavami pri ravnanju s komunalnimi odpadki v državi. Slovenija namreč do sredine julija ne bo uspela izpolniti zahtev področne evropske direktive....[več]

Kategorija: Novice

04.02.2009
JAVNO NASTOPANJE PRI VSAKODNEVNEM POSLOVANJU S STRANKAMI

Litija, 4. 2. 2009 - Danes poteka v Litiji seminar na temo javnega nastopanja in timskega dela. Udeležuje se ga 30 predstavnikov občin.[več]

Kategorija: Novice

03.02.2009
VLADA PREDSTAVILA PAKET VARČEVALNIH UKREPOV SINDIKATOM JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 3. 2.2009 - Predlog usklajevanja plač v javnem sektorju, ki ga je predstavnikom sindikatov danes predstavila vladna stran, je za vodjo sindikalne pogajalske skupine Janeza Posedija "pač nek predlog", zanesljivo pa bo...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2009
ZOS PRAZNUJE DESETLETNICO DELOVANJA

Brdo pri Kranju, 2. 2. 2009 - Združenje občin Slovenije je danes na Brdu praznovalo desetletnico svojega delovanja, v katerega se je za zaščito svojih interesov vključilo že 136 slovenskih občin. Združenje se je uveljavilo...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2009
DANES SKUPŠČINA IN SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZOS

Brdo pri Kranju, 02.2.2009 - Danes poteka 11. Skupščina ZOS na kateri je udeležbo potrdilo 100 županov in uslužbencev občin. Po končani skupščini pa bo sledila Slavnostna akademija ob 10 letnici delovanja ZOS, ki se je bo...[več]

Kategorija: Novice

30.01.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 02. 02. DO 06. 02. 2009

Ljubljana, 30.01.2009 - V petem tednu leta 2009 bo v okviru ZOS potekalo sedem dogodkov. Podrobnosti o dogodkih si lahko preberete v nadaljevanju.[več]

Kategorija: Novice

30.01.2009
VABILO MEDIJEM NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO ZOS

Ljubljana, 30.1.2009 - ZOS letos praznuje 10. letnico delovanja. V ta namen so na združenju pripravili slavnostno akademijo, ki bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Na slavnostni akademiji bodo desetim ustanovnim članom,...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
SESTANEK PRED PRIHAJAJOČIM 16. PLENARNIM ZASEDANJEM KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Na sestanku v prostorih Službe vlade za Lokalno samoupravo in regionalno politiko so potekali dogovori o imenovanju predsednika oz. predsednice slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
DZ NAPOVEDAL PODPORO PRENOSU NEPREMIČNIN SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE

Ljubljana, 29. 01.2009- DZ se je seznanil s poročilom nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ob tem je večina poslanskih skupin napovedala podporo sklepu matičnega odbora DZ za kmetijstvo, s katerim DZ...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 10. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 28.01.09 - Danes so na Ministrstvu za finance potekala pogajanja o višini povprečnine za leto 2009. Pogajanja se je udeležil tudi predstavnik ZOS. Na pogajanjih so bile predstavljene nove naloge in povečan obseg že...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS "DOBAVA ELEKTRIČENE ENERGIJE"

Ljubljana, 28.01.09 - Danes je združenje na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju povabilo vse zainteresirane ponudnike (objava na portalu za javna naročila), da podajo svojo pisno ponudbo za dobavo električne energije...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
POSVET O TEŽAVAH PRI IZVAJANJU JAVNIH SLUŽB

Ljubljana, 28. 1. 2009 – Danes je v organizaciji Inštituta za javno upravo potekal posvet o aktualnih težavah pri izvajanju javnih služb, ki se ga je med drugimi udeležil tudi minister za okolje in prostor Karl Erjavec....[več]

Kategorija: Novice

26.01.2009
PREDLOGI OBČIN ZA HITREJŠE SPREJEMANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 26.01.09 - V ZOS smo na podlagi sklepa Predsedstva občine pozvali, da nam sporočijo probleme s katerimi se srečujejo na področju prostorskega načrtovanja po novo sprejeti zakonodaji. Odzvalo se je preko 30 občin,...[več]

Kategorija: Novice