12.01.2012
CENTRI ZA SOCIALNO DELO PREHAJAJO NA NOV INFORMACIJSKI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Potem ko se je z novim letom začela uveljavljati nova socialnovarstvena zakonodaja, po kateri naj bi sistem socialnih transferov postal bolj pregleden in pravičen, centri za socialno delo v tem...[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
ODOBREN PROJEKT E-JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila odločbo o dodelitvi sredstev za program »E-javno naročanje (e-JN)«. Operacijo bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo.[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o razvojnem načrtovanju, Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, predlog novele Zakona o javnih financah,...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2012
NA MOP-U SESTANEK O PROBLEMATIKI PRIPRAVE OPN

Ljubljana, 11. 1. 2012 – Na Direktoratu za prostor Ministrstva za okolje in prostor je danes potekal sestanek, na katerem je bila obravnavana aktualna problematika glede priprave in sprejemanja občinskih prostorskih...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2012
POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Ljubljana, 11. 1. 2012 - Prejeli smo skupno pojasnilo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k izvajanju Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 v povezavi z obveznim zdravstvenim...[več]

Kategorija: Novice

10.01.2012
AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO BO LETOS 24. MARCA

Ljubljana, 10. 1. 2012 – Društvo Ekologi brez meja je danes napovedalo projekt Očistimo Slovenijo 2012, ki se tokrat povezuje v pobudo Očistimo svet 2012 in predstavlja največji okoljski prostovoljski projekt v...[več]

Kategorija: Novice

09.01.2012
IZBRANA NAJBOLJ ZELENA OBČINA 2011

Ljubljana, 9.1.2012 - Fit media bo 31. januarja 2012 razglasila rezultate natečaja Najbolj zelena občina 2011  v Mestni hiši v Ljubljani. Program bo obsegal predvsem: predstavitev natečaja, kratka predstavitev finalistov...[več]

Kategorija: Novice

09.01.2012
NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANOV

Ljubljana, 9. 1. 2012 -  Iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so sporočili, da so 6. januarja 2012 na sestanku predstavnikov državnih organov z Ministrstvom za notranje zadeve, Direktoratom za...[več]

Kategorija: Novice

06.01.2012
NAVODILA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012

Ljubljana, 6. 1. 2012 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo navodilo v zvezi z izvajanjem Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki je pričel veljati s 1. januarjem 2012.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 167. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predhodni oceni realizacije državnega proračuna za leto 2011.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
POJASNILA K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012

Ljubljana, 5. 1. 2012 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila k izvajanju Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki je bil sprej na izredni seji Državnega zbora RS konec decembra 2011.[več]

Kategorija: Novice

05.01.2012
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE ZUPJS

Ljubljana, 5. 1. 2012 – Danes je na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2012
IZVAJANJE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PO 21. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 3. 1. 2012 - S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obveznim zdravstvenim zavarovanjem po 21. točki prvega odstavka 15. člena...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2012
KMETIJSKO MINISTRSTVO BO V PETEK OBJAVILO TRI JAVNE RAZPISE

Ljubljana, 3. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v petek, 6. 1. 2012,  v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP). Gre za...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 166. redni seji med drugim sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna, sprejeta pa je bila...[več]

Kategorija: Novice

23.12.2011
VZOREC ODLOKA O RAZGLASITVI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

Ljubljana, 23. 12. 2011 - s strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, saj na ministrstvu ugotavljajo, da so tovrstni akti pogosto nepopolni in neusklajeni. [več]

Kategorija: Novice

23.12.2011
INTERVENTNI ZAKON SPREJET

Ljubljana, 23. 12. 2011 - Državni zbor je  sprejel zakon o interventnih ukrepih. Z njim bodo socialni transferji, pokojnine ter plače javnih uslužbencev zamrznjeni v prvem polletju leta 2012. Izjema so nadomestila za...[več]

Kategorija: Novice

22.12.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 22. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 165. redni seji med drugim seznanila z informacijo o stanju na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike, sprejela Program financiranja proračuna...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2011
NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 21.12.2011- Ministrstvo za gospodarstvo obvešča vse neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti oziroma pri sprejemanju...[več]

Kategorija: Novice

20.12.2011
VLADA SPREJELA INTERVENTNI ZAKON

Ljubljana, 20. 12. 2011 - Vlada je potrdilo besedilo predloga zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in ga bo poslala v parlamentarno proceduro po nujnem postopku, takoj ko bo državni zbor konstituiran.[več]

Kategorija: Novice