10.10.2011
SVLR OBJAVIL POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE NAČRTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 10. 10. 2011 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v petek, 7. 10. 2011, v uradnem listu objavila javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih...[več]

Kategorija: Novice

07.10.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 10. IN 14. OKTOBROM

Ljubljana, 7.10.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

07.10.2011
DRŽAVNI ZBOR NE BO OBRAVNAVAL INTERVENTNEGA ZAKONA IN ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ljubljana, 7. 10. 2011 - Kolegij predsednika DZ  danes ni potrdil vladnega predloga, da se predlog interventnega zakona za leto 2012 obravnava po nujnem postopku. To pomeni, da poslanci interventnega zakona ne bodo mogli...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2011
ODBOR ZA FINANCE JE POTRDIL NOVELO ZAKONA O MNOŽIČNEM EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 6.10.2011 - V sredo, 5. oktobra je Odbor DZ za finance in monetarno politiko je potrdil predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki med drugim bolj jasno določa modele vrednotenja...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2011
DO KOHEZIJSKIH SREDSTEV V LETIH 2014-2020 UPRAVIČENA TUDI ZAHODNA SLOVENIJA?

Bruselj, 6. 10. 2011 - Evropska komisija je danes predlagala ureditev kohezijske politike v letih 2014-2020. Za Slovenijo je izjemno pomemben predlog, da bodo tudi regije, ki so bile doslej pod 75 odstotki BDP EU, pa sedaj...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2011
SEJA VLADE

  Ljubljana, 6. 10. 2011- Vlada RS je na svoji 153. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah ter...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2011
152. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 9. 2011- Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in besedilo Novele Zakona o javnih financah. Vlada RS se je še seznanila s...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2011
DURS ZAKLJUČIL S PRVIM SKLOPOM PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 30. 9. 2011 - Davčna uprava RS je uspešno izvedla 1. sklop prenove informacijskega sistema in s 1. 10. 2011 uvaja novo informacijsko podporo poslovnim funkcijam davčnega računovodstva in izvršbe ter informacijsko...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 3. IN 7. OKTOBROM

Ljubljana, 30.9.2011 -  V prihodnjem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

29.09.2011
PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 29.9.2011 – Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, organiziralo posvet na katerem je bil predstavljen Nacionalni program socialnega varstva ter Pravilnik o...[več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
DELAVNICA NA TEMO PRENOSA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA V RAZVOJNE NAMENE

Ljubljana, 28.9.2011 – Danes je v dvorani Državnega sveta v soorganizaciji z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o., Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvom za javno upravo RS,...[več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
PREDSTAVITEV OECD GLEDE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU REBUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28. 9. 2011 – Na Ministrstvu za javno upravo je potekala predstavitev OECD pregleda plačnega sistema v javnem sektorju Republike Slovenije, ki je bila namenjena strokovni javnosti. [več]

Kategorija: Novice

28.09.2011
28. SEPTEMBER - SVETOVNI DAN PRAVICE VEDETI

Ljubljana, 28. 9. 2011 - Svetovni dan pravice vedeti se obeležuje od leta 2002, ko so se  različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet)....[več]

Kategorija: Novice

27.09.2011
ODZIVI PRISTOJNIH MINISTRSTEV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 27. 9. 2011 -  Na Ministrstvu za finance je 15. septembra potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi....[več]

Kategorija: Novice

23.09.2011
151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 23.9.2011- Vlada RS se je na svoji 151. redni seji med drugim seznanila z informacijo o predlogu večletnega finančnega okvira EU in  se seznanila z informacijo glede ocene škode zaradi posledic neurja s točo...[več]

Kategorija: Novice

23.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 29. SEPTEMBROM

Ljubljana, 23.9.2011 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

22.09.2011
OBJAVA PODATKOV O KOLIČINAH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 PO POSAMEZNIH OBČINAH

Ljubljana, 22.9.2011 - V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10) mora Ministrstvo za okolje in prostor do...[več]

Kategorija: Novice

21.09.2011
EVROPSKA SREDSTVA ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Ljubljan, 21.9.2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je organizirala novinarsko konferenco ob prihajajočem informativnem dogodku, v okviru katerega bodo predstavljeni regijski centri za ravnanje z...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN O POSKUSNO IZRAČUNANI VREDNOSTI

Ljubljana, 16.9.2011 - Iz Geodetske uprave RS so sporočili, da so izvedli poskusni izračun vrednosti nepremičnin in o vrednostih nepremičnin ter uporabljenih podatkih iz registra nepremičnin v drugi polovici...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 16. 9. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi v...[več]

Kategorija: Novice