15.12.2008
ŽUPAN NE MORE INŠPEKCIJSKO NADZIRATI SUBJEKTOV V LASTI OBČINE

Ljubljana, 15. 12. 2008 – Položaj, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oziroma financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je župan, predstavlja nasprotje interesov. Da bi se temu konfliktu interesov...[več]

Kategorija: Novice

13.12.2008
NASLEDNJI TEDEN V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 13.12.2008 - Poslanke in poslanci se bodo v prihodnjem tednu sestali na izredni seji, na kateri bodo odločali tudi o noveli zakona o varstvu kulturne dediščine. Predlog za spremembe novele je ZOS mnistrici za kulturo...[več]

Kategorija: Novice

12.12.2008
ODBOR ZA PODALJŠANJE FINANCIRANJA OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNA

Ljubljana, 12. 12.2008 - Parlamentarni odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino je na današnji nujni seji potrdil predlog novele zakona o varstvu kulturne dediščine, s katero želi vlada za leto dni podaljšati prehodno obdobje...[več]

Kategorija: Novice

11.12.2008
SLOVENIJA PO USPEŠNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA NA SREDI EVROPSKE LESTVICE

Ljubljana, 11. 12. 2008 - Unicefov raziskovalni center Innocenti v Firencah je v poročilu o spremembah v sistemu otroškega varstva in predšolske vzgoje med drugim navedel, da v razvitih državah večina predšolske generacije...[več]

Kategorija: Novice

11.12.2008
SPODBUJANJE OBNOV IN NOVOGRADENJ ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Ljubljana, 11. 12. 2008 - Slovenski žičničarji so ob začetku smučarske sezone zmerno optimistični. Vpliva finančne krize ne pričakujejo, nasprotno, pričakujejo celo boljši obisk kot lani. Žičniškemu...[več]

Kategorija: Novice

11.12.2008
NA 4. REDNI SEJI VLADE O DODATNIH UKREPIH NA PODROČJU IMPLEMENTACIJE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 11. 12. 2008 – Vlada RS se je na vlreajšnji 4. redni seji seznanila z dodatnimi ukrepi na področju implementacije plačnega sistema v javnem sektorju. Vlada je tudi imenovala člane Odbora zaprtega vzajemnega...[več]

Kategorija: Novice

08.12.2008
DANES O PRIPRAVI KONKRETNIH UPRAVNIH AKTOV IN DRUGIH DOKUMENTOV UPRAVNEGA POSTOPKA

Lukovica, 08.12.2008 - Na seminarju se 90 udeležencev seznanja s pravili, ki jih morajo uradne osebe, skladno z Zakonom o upravnem postopku, Uredbo o upravnem poslovanju in tudi drugimi podzakonskimi akti upoštevati pri...[več]

Kategorija: Novice

08.12.2008
SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA

Bruselj, 8. 12. 2008 – Minister za evropske zadeve in razvoj se danes udeležuje zasedanja Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose. Prejšnji teden se je v zvezi s črpanjem evropskih sredstev pogovarjal s komisarko za...[več]

Kategorija: Novice

05.12.2008
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE DANES POSREDOVALO POBUDI PREDSEDNIKU VLADE

Ljubljana, 5. 12. 2008 - Na včerajšnji 6. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS) so člani sprejeli sklep, na podlagi katerega smo na Kabinet predsednika Vlade RS naslovili pismo s pobudama o ustanovitvi...[več]

Kategorija: Novice

05.12.2008
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – Vlada RS je na 3. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine in razrešila 4 ter imenovala 4 člane Uradniškega sveta.[več]

Kategorija: Novice

04.12.2008
NA SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O DVIGU POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V prostorih Združenja občin Slovenije je potekala 6. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri je sodelovala tudi ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. [več]

Kategorija: Novice

04.12.2008
RAČUNSKO SODIŠČE OBLJUBLJA PRIPRAVO POBUD ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V Mestni hiši je bilo danes zaključeno regijsko posvetovanje s predstavniki občin. Po posvetu je predsednik Igor Ĺ oltes dejal da, bodo pripravili zaključno poročilo ter pobude vladi in DZ za...[več]

Kategorija: Novice

02.12.2008
INTERVJU Z MINISTRICO MAG. ZLATO PLOŠTAJNER

Ljubljana, 2. 12. 2008 – Danes je bil objavljen prvi intervju z novo ministrico za področje lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Ministrica je v intervjuju poudarila, da se je treba vprašanja ustanovitve pokrajin...[več]

Kategorija: Novice

01.12.2008
IMENOVAN NACIONALNI KOORDINATOR SLOVENSKE DELEGACIJE PRI ODBORU REGIJ

Ljubljana, 1. 12. 2008 - Vlada RS je na svoji 178. redni seji sklep, na podlagi katerega je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo inregionalno politiko na delovno mesto nacionalnega koordinatorja imenovala mag. Iva Pirya. [več]

Kategorija: Novice

28.11.2008
DANES NA POSVETU V LUKOVICI O UKREPIH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Lukovica, 28.11.2008 - MKGP je danes predstavilo ukrepe programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013.  Na seminarju, ki se ga udeležuje okoli 60 javnih uslužbencev občin bodo predavatelji iz kmetijskega...[več]

Kategorija: Novice

27.11.2008
META VESEL VALENTINČIČ- DRŽAVNA SEKRETARKA NA SVLR

Ljubljana, 27.11.2008 - Vlada RS je na današnji seji imenovala državno sekretarko v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. [več]

Kategorija: Novice

27.11.2008
JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVEDBO SVETOVANJA IN PODPORE ŠOLAM, E-GRADIV TER USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA UPORABO IKT PRI POUČEVANJU IN UČENJU PREDVIDOMA ZA OBDOBJE 2008-2013

Ljubljana, 27. 11. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 12. 11. 2008 odobrila objavo Javnega razpisa za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za...[več]

Kategorija: Novice

26.11.2008
MOŽNOST UVELJAVLJANJA VIŠJE SILE ZARADI POSLEDIC POLETNIH NEURIJ

Ljubljana, 26. 11. 2008 – Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko zaradi škode po poletnih neurjih s točo prijavijo višjo silo za neposredna plačila, kot je določeno v Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. [več]

Kategorija: Novice

25.11.2008
V LETIH OD 2000 DO 2006 POTRJENIH 28 KOHEZIJSKIH PROJEKTOV IZ SLOVENIJE

Ljubljana, 25. 11. 2008 - Nadzorni odbor za Kohezijski sklad za programsko obdobje 2004-2006 se je na današnji sedmi seji seznanil z izvajanjem t.i. kohezijskih projektov, ki so bili s strani Evropske komisije potrjeni v obdobju...[več]

Kategorija: Novice

25.11.2008
9. TRILATERALNI SESTANEK DELEGACIJ SLOVENIJE, HRVAŠKE IN MADŽARSKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI TER DRUGIMI NESREČAMI

Ljubljana, 25. 11. 2008 – Jutri, 26. 11. 2008, bo v mestni hiši Mestne občine Ptuj potekal 9. trilateralni sestanek delegacij Republike Hrvaške, Republike Madžarske in Republike Slovenije na področju varstva pred...[več]

Kategorija: Novice