20.04.2022
ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PREVOZE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE Z ZAČASNO ZAŠČITO

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo v zvezi s povračilom stroškov za prevoze učencev z začasno zaščito. Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno...[več]


20.04.2022
ŠTUDIJA O USPOSABLJANJU JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU INTEGRITETE

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli študijo o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete, ki jo je pripravila Transparency International (TI), nevladna organizacija, ki se...[več]


20.04.2022
POBUDA ZA PRIKLJUČITEV K AKCIJI "CITIES 4 CITIES"

Ljubljana, 20. 4. 2022 - Na zasedanju Evropskega kongresa lokalnih in regionalnih predstavnikov oblasti, ki je potekal med 22. in 24.3.2022 v Strasbourgu, in katerega so se udeležili tudi člani slovenske delegacije, so med drugim...[več]


19.04.2022
ZAPLETI PRI UVELJAVLJANJU NOVE OLAJŠAVE ZA GASILCE

Ljubljana, 19. 4. 2022 - Novost pred kratkim prenovljenega zakona o dohodnini je tudi olajšava za rezidente, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Olajšava velja za nazaj, od začetka leta, a je denimo gasilci pri...[več]


15.04.2022
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je v Uradnem listu RS, št. 52/2022, ki je izšel 15. 4. 2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih...[več]


15.04.2022
NA PODLAGI NOO OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE IZGRADNJE IN PRENOVE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija:...[več]


15.04.2022
V VELJAVO STOPIL NOV ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 15. 4. 2022 - 13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je nadomestil obstoječi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). ZVO-2 zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave, podnebne spremembe) in...[več]


14.04.2022
VLADA RS DOLOČILA VIŠINO POVRAČILA OBČINAM ZARADI POVEČENEGA NADZORA MEJE

Ljubljana, 14. 4. 2022 - Vlada RS je na 363. dopisni seji, ki je potekala 13. 4. 2022 med drugim določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje, izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za...[več]


14.04.2022
DRŽAVNI SVET RS NA 50. REDNI SEJI O PROBLEMATIKI DOSTOPNOSTI DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Ljubljana, 14. 4. 2022 - Državni svet RS je na 50. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2022, predlagal spremembo Ustave, obravnavali problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva in podali...[več]


12.04.2022
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJSKIH ENOT

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 50/2022, ki je izšel 11. 4. 2022, objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v...[več]


12.04.2022
STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL JAVNI POZIV ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO STANOVANJ

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 50/2022, ki je izšel 11. 4. 2022, objavil Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih...[več]


12.04.2022
OBJAVLJEN PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2022 IN 2023

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 50/2022, ki je izšel 11. 4. 2022, objavil Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe...[več]


11.04.2022
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V LETU 2022 V OKVIRU PROJEKTA LIFE IP CARE4CLIMATE

Ljubljana, 11. 4. 2022 - Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 49/2022, ki je izšel 8. 4. 2022, objavilo Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v...[več]


11.04.2022
OBČINAM 5 MILIJONOV ZA POVRAČILA ZARADI NADZORA MEJE

Ljubljana, 11. 4.2022 - V letošnjem proračunu je za povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje namenjenih pet milijonov evrov, od tega bosta dva milijona razdeljena med vse občine, tri milijone pa zgolj tistim na južni...[več]


08.04.2022
NA 99. IZREDNI SEJI DZ RS SPREJET ZAKON O ZAGOTAVLJANJU INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRSATRUKTURO

Ljubljana, 8. 4. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o...[več]


08.04.2022
Z UREDBO O NADOMESTILU ZA IZRABO PROSTORA ZA PROIZVODNO NAPRAVO NA VETER OBČINE UPRAVIČENKE DO NADOMESTILA

Ljubljana, 8. 4. 2022 - Vlada RS je na 121. redni seji, ki je potekala 7. 4. 2022, med drugim sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in izdala Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za...[več]


06.04.2022
NA OKOLJSKEM MINISTRSTVU PRIPRAVILI PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

Ljubljana, 6. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.[več]


06.04.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O SMERNICAH NOSILCEV PROSTORA

Ljubljana, 6. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o smernicah nosilcev urejanja prostora, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za oddajo pripomb je 5. 5. 2022.[več]


05.04.2022
VLADA RS PODALA SOGLASJE K PREDLOGOM AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Ljubljana, 5. 4. 2022 - Vlada RS je na 357. dopisni seji, ki je potekala 4. 4. 2022, podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za...[več]


05.04.2022
PRISTOJNI ODBOR DZ O ZAKONIH O CESTAH IN UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ljubljana, 5. 4. 2022 - Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je včeraj obravnaval zadnji predlog prenovljenega zakona o cestah, ki ob prenosu evropske zakonodaje prinaša razne posodobitve, in predlog zakona o upravljanju...[več]


Prikazujem rezultate od 281 do 300 od skupaj 3976