12.06.2012
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI

Ljubljana, 12. 6. 2012 – Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se je sestal na svoji prvi letošnji seji. Obravnaval je aktualno predlagano zakonodajo: predlog novele Zakona o...

Kategorija: Novice

11.06.2012
POSVET NA TEMO DDV IN OBČINE

Ljubljana, 11.6.2012 -  Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo DDV- ja v občinah, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z davčnima svetovalkama, Nino Klobučarič in Aleksandro Heinzer.[več]

Kategorija: Novice

08.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JUNIJEM

Ljubljana, 8.6.2012 - v prihajajočem tednu se bodo odvujali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje, Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo...[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
PREDSTAVITEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 7.6.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju ter področja javnega naročanja, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za finance...[več]

Kategorija: Novice

06.06.2012
UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 6.6.2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede obveznosti izdaje aneksov k pogodbam o zaposlitvi, upoštevajoč ukrepe za uravnoteženje javnih financ. [več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 4. IN 8. JUNIJEM

Ljubljana, 1.6.2012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
16. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 16. redni seji med drugim sprejela Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva – 75 ukrepov skozi 16 zakonov, Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov...[več]

Kategorija: Novice

31.05.2012
VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Veljati je začel Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMA RAZVOJNE PRIORITETE - RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 25.5.2012 -  Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ljubljana, 25.5.2012 - Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. [več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 28. MAJEM IN 1. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 25.5.2012 - Dogajanje v prihajajočem tednu:[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
PRIPRAVLJA SE NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2012 DO 2020

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja nacionalni stanovanjski program za obdobje 2012 – 2020 (NSP). K izmenjavi pogledov na bodoče smernice stanovanjske politike so...[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA

Ljubljana, 24.5.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo upravljanja z dokumentarnim gradivom in predstavitvijo pomena arhiviranja.[več]

Kategorija: Novice

23.05.2012
PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je za predstavnike združenj občin danes potekala predstavitev distribucijskega modula, ki je del portala MDDSZ. [več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA SPREJELA SISTEMSKO NAČELNO MNENJE IN PRIPOROČILO GLEDE SPREMINJANJA PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 10. 5. 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012, ki se nanaša na vsebinsko spreminjanje prostorskih aktov z redakcijskimi...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR PODPISAN

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev je podpisalo 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja....[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 21. IN 25. MAJEM

Ljubljana, 18.5.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

17.05.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 14. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju...[več]

Kategorija: Novice

15.05.2012
VIŠINA POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO LETA 2012 ZNAŠA 543 EVROV

13. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 10. in 11. maja 2012. DZ je po nujnem postopku sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ, Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in novelo Zakona o izvrševanju...[več]

Kategorija: Novice