13.03.2012
USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO PRESOJO PREDPISA O JUBILEJNIH NAGRADAH ZAPOSLENIH V DRŽAVNIH ORGANIH

Ljubljana, 13. 3. 2012 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti dela predpisa o zneskih povračil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, ki jo je vložil sindikat državnih organov. V skladu...[več]

Kategorija: Novice

13.03.2012
13. MARCA ZAČETEK UPORABE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 13. 3. 2012 - Z Uredbo o javnem zelenem naročanju, ki se začne uporabljati danes, bo oddaja javnega naročila omogočena tudi nekoliko dražjemu ponudniku, če bo njegov izdelek oz. storitev do okolja bolj...[več]

Kategorija: Novice

12.03.2012
V DESETIH OBČINAH VOLILI NOVE ŽUPANE

Slovenija, 12. 3. 2012 -  Na nedeljskih nadomestnih županskih volitvah so v petih občinah že dobili nove župane, v petih pa bo odločal drugi krog, ki bo predvidoma 25. marca. Nove župane so po še neuradnih podatkih...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 12. IN 16. MARCEM 2012

Ljubljana, 9.3.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

09.03.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 3. 2012 - Vlada RS je na svoji 5. redni seji med drugim potrdila Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave RS, izdala novelo...[več]

Kategorija: Novice

08.03.2012
V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE MENIMO, DA JE KONCEPT LOKALNE SAMOUPRAVE DOBER

Ljubljana, 8. 3. 2012 - Predsednik Združenja občin Slovenije in župan občine Pivka Robert Smrdelj je po torkovem opozorilu računskega sodišča o preveliki razdrobljenosti občin ocenil, da je koncept lokalne...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2012
MINISTRSTVO SE BO LOTILO NAČRTOVANJA PRIPRAVE STRATEGIJE O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 6. 3. 2012 - Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo se strinjajo z računskim sodiščem, da je treba sprejeti strategijo razvoja sistema občin in bodo pripravili predlog načrta aktivnosti za...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2012
RAČUNSKO SODIŠČE PRIPRAVILO REVIZIJSKO POROČILO O UREDITVI PODROČJA OBČIN

Ljubljana, 6. 3. 2012 - Računsko sodišče je v revizijskem poročilu opozorilo na nekatere pogoste kršitve občin pri razpolaganju z nepremičninami in na pomanjkanje strategije na področju lokalne samouprave....[več]

Kategorija: Novice

06.03.2012
ZOS S PREDSEDNIKOM ODBORA DZ ZA GOSPODARSTVO O SODELOVANJU ZOS Z DRŽAVNIM ZBOROM

Ljubljana, 6. 3. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo z Matjažem Hanom, predsednikom Odbora Državnega zbora RS za gospodarstvo. Dogovorili smo se o nadaljnjem sodelovanju Združenja...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2012
POSVET NA TEMO NAČRTOVANJA IN VODENJA EVROPSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 6.3.2012 - V dvorani Državnega sveta je danes potekal posvet na temo načrtovanja in vodenja evropkih projektov, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Uradom za kohezijsko politiko, ki po novem deluje pod...[več]

Kategorija: Novice

02.03.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. MARCEM

Ljubljana, 2.3.2012 - v naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

01.03.2012
DOLOČANJE PRIPADAJOČEGA FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA STAVBAM IN VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE NA PODLAGI SPREMEMB ZVETL-A

Ljubljana, 1.3.2012 - Združenje občin Slovenije je za uslužbence občin in javnih zavodov občin organiziralo posvet s področja določanja pripadajočega funkcionalnega zemljišča stavbam in vzpostavitev etažne lastnine na...[več]

Kategorija: Novice

29.02.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim sprejela Izhodišča za pripravo predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Poleg tega je sprejela predloge stališč RS k...[več]

Kategorija: Novice

29.02.2012
ZOS NA POGOVORIH Z DRŽAVNO SEKRETARKO O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL

Ljubljana, 29. 2. 2012 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je danes na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek o izvajanju programov javnih del v občinah.  Z državno sekretarko Patricio...[več]

Kategorija: Novice

27.02.2012
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O NEJASNOSTI POJASNIL GLEDE SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Ljubljana, 27. 2. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je ponovno potekal sestanek na temo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Udeležile so se ga tudi predstavnice ZOS.[več]

Kategorija: Novice

24.02.2012
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 27. 2. DO 2. 3. 2012

Ljubljana, 24.2.02012 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

23.02.2012
VLADA IZDALA UREDBO O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 23. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 3. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in obravnavala predlog novele Zakona o državni upravi.[več]

Kategorija: Novice

20.02.2012
OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2011

  Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, so v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, najkasneje do 15. marca 2012 dolžni izpeljati postopek ocenitve...[več]

Kategorija: Novice

14.02.2012
POSVET NA TEMO JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 14.2.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javnega naročanja, ki se ga je udeležilo več kot 90 udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

10.02.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. FEBRUARJEM

Ljubljana, 10.2.02012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice