14.11.2011
POSVET NA TEMO UPRAVNEGA POSLOVANJA

Ljubljana, 14.11.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo upravnega poslovanja v občinah, ki ga je Združenje občin Slovenije pripravilo v sodelovanju z Inšpektoratom za javno upravo, udeležilo pa se...[več]

Kategorija: Novice

14.11.2011
OBČINE VLOŽILE ZAHTEVO ZA POVRAČILO PREMALO IZPLAČANE POVPREČNINE

Ljubljana, 14. 11. 2011 - Združenje občin Slovenije je v imenu 177 občin, ki so nam posredovale pooblastilo, vložilo izvensodni zahtevek zoper Republiko Slovenijo za plačilo 24.193.913 evrov premalo izplačane povprečnine za...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2011
PRI PORABI EVROPSKEGA DENARJA NAJVEČ NAPAK PRI KOHEZIJI IN RAZVOJU PODEŽELJA

Bruselj, 11. 11. 2011 - Evropsko računsko sodišče je v Bruslju predstavilo poročilo o porabi evropskega denarja v letu 2010. V Sloveniji se največ napak, podobno kot velja za celotno EU, pojavlja na področju kohezije in...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2011
DRŽAVNI ZBOR NE BO OBRAVNAVAL INTERVENTNEGA ZAKONA

Ljubljana, 11. 11. 2011 - DZ na izredni seji ne bo obravnaval zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in novele zakona o javnih financah. V poslanskih skupinah, ki so predloga podprli, imajo skupaj 55 poslank in poslancev....[več]

Kategorija: Novice

11.11.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. NOVEMBROM

Ljubljana, 11.11.2011 - Vabimo, da se udeležite dogodkov, ki se bodo odvijali v naslednjem tednu: [več]

Kategorija: Novice

11.11.2011
POSVET NA TEMO ČRPANJA SREDSTEV NA PODLAGI ZFO-1 V LETIH 2011 IN 2012

Lukovica, 11.11.2011 - Danes je v dvorani na Občini Lukovica potekal posvet na temo črpanja sredstev na podlagi ZFO-1 v letih 2011 in 2012, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s...[več]

Kategorija: Novice

10.11.2011
NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT POTEKAL SESTANEK O SISTEMU PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 10. 11. 2011 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport se je sestala delovna skupina, ki se ukvarja s sistemom predšolske vzgoje, sestavljena iz predstavnikov ministrstva in predstavnic občin in združenj občin. Na...[več]

Kategorija: Novice

10.11.2011
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VABI STRANKE, DA SE OPREDELIJO DO RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI V PRIHODNJE

Ljubljana, 10. 11. 2011 – Združenje občin Slovenije je danes na sodelujoče stranke in liste na decembrskih predčasnih volitvah naslovilo pobudo za posredovanje njihovih stališč in pogledov na razvoj...[več]

Kategorija: Novice

08.11.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK NA KMETIJSKEM MINISTRSTVU

Ljubljana, 8. 11. 2011 – Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekal usklajevalni sestanek o pripombah, ki so bile posredovane na  predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
PROŠNJA ZA POSREDOVANJE NABORA KRITERIJEV ZA IZBOR VLOG IZ NASLOVA UKREPA 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je obrnilo na Združenje občin Slovenije s prošnjo za sodelovanje pri oblikovanju kriterijev, na podlagi katerih bi ocenjevali vloge, ki bodo predmet sofinanciranja iz...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 7. IN 11. NOVEMBROM

Ljubljana, 4.11.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
JAVNO NAROČILO ZA NABAVO IN VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKE OPREME

Ljubljana, 4. 11. 2011 - Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (agencija) bo izvedla postopek oddaje javnega naročila za nabava in vzdrževanje Microsoft programske opreme (operacijski sistem Windows,...[več]

Kategorija: Novice

03.11.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 11. 2011 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim podala soglasje k določitvi vloge Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri obeležitvi Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske...[več]

Kategorija: Novice

28.10.2011
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2011
POTEKAJO SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Lipica, 27. 10. 2011 - V Lipici 27. in 28. oktobra potekajo tradicionalni Slovenski regionalni dnevi. Poudarek je zlasti na vključevanju Slovenije v programe evropske kohezijske politike v obdobju naslednje finančne...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve za...[več]

Kategorija: Novice

26.10.2011
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR

Ljubljana,  26.  10.  2011 -  Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na tematski seji sestalo z Igorjem Strmšnikom in sodelavci iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Beseda...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ZAČETEK LETOŠNJEGA IZBORA NAJBOLJ ZELENE OBČINE

Ljubljana, 25. 10. 2011 - Že drugo leto zapored bo potekal izbor najbolj zelene občine. Lani je na natečaju za najbolj zeleno občino sodelovalo 47 občin, priznanja za najbolj zeleno občino so v treh kategorijah prejele...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ČARI PROTOKOLA

Ljubljana, 25.10.2011 - V dvorani državnega sveta je danes potekal seminar, na katerem je predavateljica Ksenija Benedetti predavala o poslovnem protokolu. Predavanje je bilo sestavljeno iz več vsebinskih sklopov.[več]

Kategorija: Novice

24.10.2011
1. 1. 2012 SE ZAČNE IZVAJATI ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 24. 10. 2011 – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo stopil v veljavo in se začel izvajati 1. januarja 2012. Zakon ureja uveljavljanje socialnih transferjev, po novem pa se bodo vse pravice...[več]

Kategorija: Novice