08.10.2010
VZPOSTAVITEV APLIKACIJE ZA VNOS VOLILNE UDELEŽBE IN VOLILNIH REZULTATOV

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo aplikacija za vnos volilne udeležbe in volilnih rezultatov ponovno odprta v nedeljo zjutraj ob 7.uri. V primeru težav se lahko obrnete na Tamaro Hainz in Vida Petretiča na...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 11. 10. DO 15. 10. 2010

Ljubljana, 8. 10. 2010 - V drugem tednu oktobra bo naša pozornost usmerejna na sledeče dogodke.[več]

Kategorija: Novice

08.10.2010
102. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 102. redni seji med drugim sprejela besedilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2010
V CENTRU EVROPA O TERITORIALNEM SODELOVANJU, SREDSTVIH ZA OBČINE DO LETA 2013

Ljubljana, 6. 10. 2010 - V okviru tedna regij in mest je danes v Centru Evropa, v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, potekala delavnica na temo »Teritorialno sodelovanje –...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2010
ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA ZA OKOLJE O POPLAVAH IN POPLAVNI VARNOSTI

Ljubljana, 6. 10. 2010 - Odbor DZ za okolje je na današnji nujni seji sprejel številne sklepe o poplavni varnosti. Odbor je predlagal Vladi, da z organizacijskimi ukrepi in kadrovsko okrepitvijo zagotovi večjo učinkovitost...[več]

Kategorija: Novice

04.10.2010
86. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Bruselj, 4. 10. 2010 - Danes se pričenja 86. zasedanje Odbora regij, na katerem bo največ pozornosti namenjenje preučevanju kako lahko lokalni in regionalni ukrepi na področju okolja, podnebnih sprememb, kohezijske politike...

Kategorija: Novice

01.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 4. 10. DO 8. 10. 2010

Ljubljana, 1. 10. 2010 - Prihajajoči teden v znamenju dogodkov v okviru evropskega tedna regij in mest in v ta namen bodo potekali sledeči dogodki. [več]

Kategorija: Novice

01.10.2010
101. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 101. redni seji med drugim sprejela sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za javni sektor in se seznanila s projektom »Skupna bogastva naše preteklosti – živa...[več]

Kategorija: Novice

29.09.2010
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO TOLMAČI 35. ČLEN ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 29. 9. 2010 - Ministrstvo za javno upravo je na pobudo ZOS podalo mnenje glede 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zvezi z državnimi pomočmi in drugimi oblikami pridobivanja sredstev od...[več]

Kategorija: Novice

29.09.2010
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN

Ljubljana, 29. 9. 2010 - Geodetska uprava RS nam je posredovala obvestilo o rokih, v katerih bo potekalo obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Del izračuna je tudi razgrnitev predlogov...[več]

Kategorija: Novice

29.09.2010
20. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 9. 2010 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 20. do 28. septembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci kar 41 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejet zakon in novele zakonov, zavrnjene...[več]

Kategorija: Novice

27.09.2010
DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PLAČ FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 27. 9. 2010 – Po predstavitvi predlogov ukrepov na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012 s strani ministrice za javno upravo Irme Pavlinič Krebs prejšnji teden je danes ponovno...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2010
ZOS PROTI ENOSTRANEKEMU DOLOČANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV S STRANI DRŽAVE

Ljubljana, 24. 9. 2010 – Na pobudo ZOS je na Ministrstvu za gospodarstvu potekal sestanek v zvezi z avgusta sprejeto Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je ministrstvo kot najvišjo cene storitev...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2010
PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012

Ljubljana, 24. 9. 2010 - čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 8. redni seji med drugim obravnavali in sprejeli sklep glede predlaganih ukrepov Vlade RS na področju plač funksionarjev v letih 2011...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2010
99. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 99. redni seji med drugim sprejela mnenje o pobudi Krajevne skupnosti Ankaran, Krajevne skupnosti Mirna in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi...[več]

Kategorija: Novice

22.09.2010
ŠE DANES ČAS ZA DOLOČITEV SEZNAMOV KANDIDATOV IN LIST ZA LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 22. 9. 2010 - Danes se izteka rok za določitev seznama županskih kandidatov in kandidatnih list za občinske svete na letošnjih lokalnih volitvah. O vrstnem redu kandidatur, kot si bodo sledile na razglasu in...[več]

Kategorija: Novice

21.09.2010
SESTANEK NA MDDSZ V ZVEZI S PREHODOM DELAVCEV Z OBČIN NA CSD

Ljubljana, 21. 9. 2010 – Danes je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek, na katerem smo se predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki...[več]

Kategorija: Novice

20.09.2010
MNENJE NA PREDLAGANO VIŠINO POVPREČNINE ZA LETO 2011 IN DRUGE UKREPE MINISTRSTVA ZA FINANCE

Ljubljana, 20. 9. 2010 -  Združenje občin Slovenije je na ministra za finance, dr. Franca Križaniča poslalo dopis, v katerem je izrazilo nestrinjanje z višino povprečnine za leto 2011 in tudi z drugimi ukrepi Ministrstva...[več]

Kategorija: Novice

20.09.2010
SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z UKREPI NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012

Ljubljana, 20. 9. 2010 – Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je sklicala sestanek z namenom predstavitve ukrepov na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012 in posvetovanja s...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2010
SESTANEK Z MINISTROM ZA FINANCE NA TEMO VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 17.9.2010 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal sestanek z namenom pričetka pogajanj o višini povprečnin za leti 2011 in 2012. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva udeležili še...[več]

Kategorija: Novice