15.10.2008
183. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Vlada RS je na 183. redni seji sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja...[več]

Kategorija: Novice

13.10.2008
SINDIKAT NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZVOLIL ORGANE IN SPREJEL PROGRAM

Ljubljana, 13. 10. 2008 - Sindikat nevladnih organizacij je v nedeljo na svoji prvi redni skupščini izvolil člane izvršilnega in nadzornega odbora ter program sindikata za obdobje 2009 – 2013. Program postavlja glavne...[več]

Kategorija: Novice

13.10.2008
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO INREGIONALNO POLITIKO JE ODOBRILA OBJAVO 2 JAVNIH RAZPISOV

Ljubljana, 13. 10. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prejšnji teden odobrila objavo dveh javnih razpisov, in sicer Javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in...[več]

Kategorija: Novice

10.10.2008
DOPOLNITVE SPREMEMB RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Ljubljana, 10. 10. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila dopolnitev sprememb razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA...[več]

Kategorija: Novice

10.10.2008
182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2008 – Vlada RS je na 182. redni seji dala predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev, sprejela Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Poročilo o dosedanji realizaciji...[več]

Kategorija: Novice

09.10.2008
USKLAJEVANJE PREDLOGA PRAVILNIKA O VAJAH NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Ljubljana, 9. 10. 2008 - Danes je v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje potekal usklajevalni sestanek, kjer je bil obravnavan predlog Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi nesrečami.[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
BRUSELJ ZA VEČJO VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI V MEDNARODNI RAZVOJNI POLITIKI

Bruselj, 8. 10. 2008 - Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev strukturiranega dialoga z lokalnimi oblastmi, s katerim naj bi okrepili njihovo sodelovanje pri snovanju in izvajanju mednarodne razvojne politike. Vse...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
OBČINE POZITIVNO OCENJUJEJO DELO TEHNIČNO INFORMACIJSKE PISARNE NA PTUJU ZA POMOČ OŠKODOVANCEM PO NEURJIH

Ljubljana 8. 10. 2008 - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je na včerajšnjem sestanku z vodjo Tehnično informacijske pisarne na Ptuju za pomoč oškodovancem po neurjih 15. in 16. avgusta 2008, Marjanom...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI OD PLAČNE POLITIKE PRIČAKOVALI VEČ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Zaposleni so od nove plačne politike po besedah sekretarja republiškega odbora Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije pričakovali več. Vlado bodo pozvali, naj odpravi izplačevanje...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
DANES ZAČETEK 76. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Danes se je v Bruslju pričelo 76. plenarno zasedanja Odbora regij, ki se ga udeležuje tudi 7 članska slovenska delegacija.[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREJETA ZELENA KNJIGA O TERITORIALNI KOHEZIJI

Ljubljana, 6. 10. 2008 - Evropska komisija je danes sprejela Zeleno knjigo o teritorialni koheziji, s katero je napovedala obsežno posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi organi, združenji, nevladnimi organizacijami, civilno...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE PRI DVEH JAVNIH RAZPISIH

Ljubljana, 6. 10. 2008 – v okviru 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST

Bruselj, 6. 10. 2008 – Danes se po vsej Evropi začenja šesti evropski teden regij in mest Odprti dnevi 2008. Odprti dnevi, ki bodo trajali do četrtka, so priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj o izzivih, kot so...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
SPREJETI UREDBI O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE IN O SPREMEMBAH UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive, Uredbo o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Uredbo o spremembah in dopolnitvah...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
OMOGOČEN DOSTOP DO VPOGLEDA PREJEMNIKOV SREDSTEV SKLADOV EU

Ljubljana, 2. 10. 2008 - Evropska komisija je danes zagnala novo spletno stran in iskalnik t.i. "sistema finančne preglednosti", ki bo prvič omogočil dostop do podrobnosti o tem, kdo prejema sredstva iz skladov EU, s katerimi...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 2. 10. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave ter izvedbe...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
MNENJE S PRIDRŽKOM ZA ZAKLJUČNI RAČUN LANSKEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 1. 10. 2008 - Računsko sodišče je o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je odkrilo nepravilnosti pri zaposlovanju, plačah, prevzemanju obveznosti iz...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
POLLETNO POROČILO GEODETSKE UPRAVE RS O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2008 IN POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA DRUGO ČETRTLETJE 2008

Ljubljana, 1. 10. 2008 - Geodetska uprava RS je na svojih spletnih straneh in v okviru javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin, objavila poročilo o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin v prvem polletju 2008 in...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Danes je potekal seminar z naslovom Učinkovito z energijo 08, ki ga letos že tretjič organizira portal Energetika.net. Glavna tema seminarja je, kako doseči konkurenčno prednost z uvajanjem...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08

Ljubljana, 1. 10. 2008 - V ponedeljek, 29. 9. 2008 je potekalo 16. odpiranje vlog, na katerega je bilo uvrščenih skupaj 38 vlog, od tega 32 vlog za namen A, 4 vloge za namen B in 2 vlogi za namen C.[več]

Kategorija: Novice