05.05.2011
PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZAKONODAJE NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE

Ljubljana, 5. 5. 2011 - V dvorani državnega sveta je potekala razprava o sistemskem zakonu s področja socialnega in zdravstvenega varstva, s katerim nameravajo v Republiki Sloveniji bolj ustrezno urediti področje...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2011
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 5. 5. 2011 - 27. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 18. aprila do 4. maja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. DZ je sprejet novelo Zakona o financiranju občin in Avtentično razlago 49.a člena...[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKLANIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 3. 5. 2011 - Ministrstvo za jvano upravo je na svojih spletnih straneh objavilo Kondeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. [več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
SESTANEK ČLANOV DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 3. 5. 2011 – čŒlani delovne skupine, ki se ukvarjajo z evalvacijo učinkov enotnega termina zimskih počitnic, so se tokrat še zadnjič sestali na sestanku.[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
132. SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 5. 2011- Vlada je na zadnji aprilski seji sprejela štiri uredbe o vodovarstvenih območjih.[več]

Kategorija: Novice

03.05.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 3. IN 6. MAJEM

Ljubljana, 3. 5. 2011- Za vas smo pripravili seznam dogodkov, ki se bodo odvijali v prvem tednu maja.[več]

Kategorija: Novice

22.04.2011
131. SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 4. 2011 – Na 131. redni seji je Vlada RS sprejela novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novelo Zakona o volitvah v državni zbor. Vlada RS...[več]

Kategorija: Novice

21.04.2011
USTANOVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V OBČINI MIRNA

Ljubljana, 21. 4. 2011  - Danes se bodo v novoustanovljeni Občini Mirna na Dolenjskem na ustanovni seji sesšli člani občinskega sveta in župan. Potrdili bodo mandate članov občinskega sveta in županov mandat, s čimer...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
POSVET: "POMEN INTEGRITETE ZA DELOVANJE OBČIN IN PRIPRAVA NAČRTOV INTEGRITETE"

Litija, 19.4.2011 - Danes je v sejni dvorani na Občini Litija potekal seminar, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s Komisijo za prerečevanje korupcije.[več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
NAGRADA REGIOSTARS 2012

Ljubljana, 19. 4. 2011 - Evropska komisija je marca objavila natečaj za peto letno nagrado »RegioStars 2012«. Zainteresirani se lahko prijavijo do 15. julija 2011. [več]

Kategorija: Novice

19.04.2011
ZADRŽANO IZVRŠEVANJE DELA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 19. 4. 2011 - Ustavno sodišče je sklenilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje ene od določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za določbo, ki jo je v ustavno presojo predlagal...[več]

Kategorija: Novice

18.04.2011
POSVET NA TEMO KORIŠČENJA SREDTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZFO-1

Ljubjana, 18.4.2011- Danes je v dvorani DS potekal seminar na temo črpanja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, ki se ga je udeležilo več kot 70 udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

15.04.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. APRILOM

Ljubljana, 15.4.2011 - V prihajajoč‡em tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

15.04.2011
PREDSTAVITEV ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 15. 04. 2011 - Danes poteka v dvorani Državnega sveta RS posvet, na katerem bodo predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko politiko predstavnikom občin predstavili določila Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2011
130. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 15. 4. 2011 – Na 130. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, stališče do mnenja državnega sveta glede zakona o kmetijskih zemljiščih in Uredbo o ukrepih...[več]

Kategorija: Novice

12.04.2011
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE

Ljubljana, 12. 4. 2011 – Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pripravlja nov Zakon o prijavi prebivališča. Direktorat za upravne notranje zadeve MNZ je v ta namen sklical posvetovalni sestanek o predlaganih spremembah,...[več]

Kategorija: Novice

11.04.2011
POSVET NA TEMO ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 11.4.2011 - V sodelovanju ZOS s Službo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko se je danes odvijal posvet na temo črpanja evropskih sredstev. Posvet je potekal v dvorani Državnega sveta...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 4. 2011 – Na 128. redni seji je Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, sprejela je mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. APRILOM 2011

Ljubljana, 8.4.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

05.04.2011
ELEKTRONSKO VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV

Ljubljana, 5.4.2011 – Danes je v veljavo stopila novela Zakona o zemljiški knjigi, ki uvaja obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov. Predloge bodo lahko vlagali notarji, v posameznih primerih pa tudi...[več]

Kategorija: Novice