28.10.2010
VLADA KLJUB NASPROTOVANJU ZOS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 28. 10. 2010 – Vlada RS je danes kljub velikemu nestrinjanju Združenja občin Slovenije in opozarjanju, da mora biti politika med državo in občinami usklajena, saj bo sistem skladnejšega regionalnega razvoja le...[več]

Kategorija: Novice

28.10.2010
105. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 105. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in predlog Zakona o prostovoljstvu. Vlada je tudi sprejela Uredbo o kriterijih...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2010
IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ - RAČUNSKO SODIŠČE PRITRDILO ZOS

Ljubljana, 27. 10. 2010 - Računsko sodišče se je v odgovoru na dopis ZOS, v katerem smo zaprosili za mnenje glede izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in s tem glede obračuna in izplačila plač za...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2010
21. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 10. 2010 - 21. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 18. do 26. oktobra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete zakone, zavrnjen predlog novele zakona in...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2010
PROŠNJA ZA MNENJE GLEDE IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ

Ljubljana, 25. 10. 2010 - Ker so se na ZOS obrnile številne občine članice z dilemo glede izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene na občinah, smo Računsko sodišče RS in Ministrstvo za javno...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2010
POZIV ZA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ V POSTOPEK SPREJEMANJA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 25. 10. 2010 - Na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Vlado RS in Odbor Vlade RS za gospodarstvo in trajnostni razvoj smo naslovili dopis, v katerim smo izrazili nestrinjanje ZOS z...[več]

Kategorija: Novice

22.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 25. 10. DO 29. 10. 2010

Ljubljana, 22. 10. 2010 - V zadnjem tednu oktobra bo naša pozornost usmerjena na sledeče dogodke.[več]

Kategorija: Novice

22.10.2010
104. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 22. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 104. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele zakona o gozdovih in sprejela Program Javna dela za leto 2011. [več]

Kategorija: Novice

21.10.2010
ŠE DANES MOGOČE PREDČASNO GLASOVANJE

Ljubljana, 21. 10. 2010 - Pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev, ki bo potekal v 74 občinah, je še danes mogoče predčasno glasovati. Danes se izteče tudi rok, do katerega morajo volivci zaprositi za glasovanje na...[več]

Kategorija: Novice

21.10.2010
DZ SPREJEL ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 21. 10. 2010 - Včeraj je Državni zbor sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Zakon o javnem nepremičninskem skladu RS. Z zakonoma se želi izboljšati in centralizirati...[več]

Kategorija: Novice

20.10.2010
ZOS PODAL PRIPOMBE NA NOV PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 20. 10. 2010 - Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo poslali pripombe na nov Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Poleg splošnih pripomb in pomislekov s konceptom...

Kategorija: Novice

20.10.2010
DANES ZADNJI DAN ZA ZBIRANJE PODATKOV O ŠKODI PO POPLAVAH

Ljubljana, 20. 10. 2010 - Danes se izteče rok, do katerega naj bi v 126 občinah, ki so jih prizadele septembrske poplave, zbrali podatke o škodi in jih poslali območnim centrom, ti pa na Upravo RS za zaščito in reševanje...[več]

Kategorija: Novice

19.10.2010
ZAČETEK PREDČASNEGA GLASOVANJA DRUGEGA KROGA LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 19. 10. 2010 - Tiste volivke in volivci, ki se v nedeljo, 24. oktobra, ne bodo mogli udeležiti drugega kroga lokalnih volitev, lahko oddajo svoj glas na predčasnem glasovanju. Glasovanje bo potekalo na...[več]

Kategorija: Novice

15.10.2010
APLIKACIJA ZA VNOS KANDIDATOV IN REZULATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2010

Ljubljana, 15.10.2010 - Ministrstvo za javno upravo obvešča, da se bo aplikacija za vnos kandidatov in rezultatov za LV 2010 zaprla v ponedeljek, 18. 10. 2010 ob 15.00. To pomenil, da bodo vsi podatki umaknjeni iz aplikacije,...[več]

Kategorija: Novice

14.10.2010
24. OKTOBRA DRUGI KROG ŽUPANSKIH VOLITEV

Ljubljana, 14. 10. 2010 - Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji razpisala drugi krog županskih volitvah, ki bo potekal v nedeljo, 24. oktobra. V drugem krogu bodo volivci župane izbirali v 74 občinah, od tega v...[več]

Kategorija: Novice

14.10.2010
103. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 103. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih...[več]

Kategorija: Novice

14.10.2010
SESTANEK NA TEMO PREVENTIVNE AKCIJE ZA VEČJO VARNOST NA ŽELEZNIŠKIH PREHODIH

Ljubljana, 14.10.2010 - Agencija za varnost prometa, ki je prevzela področje preventivnih akcij za večjo varnost na železniških prehodih je danes na to temo organizirala prvi uvodni sestanek.    [več]

Kategorija: Novice

14.10.2010
SESTANEK DELOVNE SKUPINE NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO ZA POTREBE IZVAJANJA ZUPJS

Ljubljana, 14. 10. 2010 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, občin in centrov za socialno delo, ki se ukvarja s prenosom...[več]

Kategorija: Novice

12.10.2010
ZOS SVARI PRED NIŽANJEM SREDSTEV ZA OBČINE

Ljubljana, 12. 10. 2010 - Danes se je začela obravnava predloga proračuna za prihodnji dve leti na sejah vseh zainteresiranih delovnih teles v DZ. Kot prvi so predlagani proračun vzeli pod drobnogled člani odborov DZ za...[več]

Kategorija: Novice

12.10.2010
V DZ PREDSTAVLJEN PREDLOG PRORAČUNA

Ljubljana, 12. 10. 2010 – Na izredni seji DZ 11. oktobra sta bila predstavljena predlog državnega proračuna in proračunski memorandum za prihodnji dve leti. Vlada je po besedah finančnega ministra pripravila varčevalno...[več]

Kategorija: Novice