31.05.2012
VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Veljati je začel Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMA RAZVOJNE PRIORITETE - RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 25.5.2012 -  Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ljubljana, 25.5.2012 - Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. [več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 28. MAJEM IN 1. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 25.5.2012 - Dogajanje v prihajajočem tednu:[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
PRIPRAVLJA SE NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2012 DO 2020

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja nacionalni stanovanjski program za obdobje 2012 – 2020 (NSP). K izmenjavi pogledov na bodoče smernice stanovanjske politike so...[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA

Ljubljana, 24.5.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo upravljanja z dokumentarnim gradivom in predstavitvijo pomena arhiviranja.[več]

Kategorija: Novice

23.05.2012
PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je za predstavnike združenj občin danes potekala predstavitev distribucijskega modula, ki je del portala MDDSZ. [več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA SPREJELA SISTEMSKO NAČELNO MNENJE IN PRIPOROČILO GLEDE SPREMINJANJA PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 10. 5. 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012, ki se nanaša na vsebinsko spreminjanje prostorskih aktov z redakcijskimi...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR PODPISAN

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev je podpisalo 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja....[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 21. IN 25. MAJEM

Ljubljana, 18.5.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

17.05.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 14. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju...[več]

Kategorija: Novice

15.05.2012
VIŠINA POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO LETA 2012 ZNAŠA 543 EVROV

13. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 10. in 11. maja 2012. DZ je po nujnem postopku sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ, Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in novelo Zakona o izvrševanju...[več]

Kategorija: Novice

14.05.2012
V RAZPISU ZA REGIONALNE RAZVOJNE PROGRAME NA VOLJO 145 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 14. 5. 2012 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. maja 2012 objavilo javni poziv za predložitev vlog za 144,87 milijona evrov vredno sofinanciranje projektov lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na...[več]

Kategorija: Novice

14.05.2012
14. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ĺ entjur, 14. 5. 2012- Danes se je v Hotelu Žonta v Ĺ entjurju odvila 14. redna skupščina Združenja občin Slovenije. Na skupščini so župani občin članic pregledali poročilo o delu in zaključni račun združenja v...[več]

Kategorija: Novice

11.05.2012
VABILO MEDIJEM NA 14. REDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 11.5.2012 - Združenje občin Slovenije Vas vabi na 14. redno skupščina Združenja občin Slovenije, ki bo potekala v ponedeljek, 14.5.2012 v Hotelu Žonta v Ĺ entjurju pri Celju.[več]

Kategorija: Novice

11.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MAJEM

Ljubljana, 11.5 2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

10.05.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 10. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 13. redni seji med drugim sprejela predlog ukrepov za zmanjševanje stroškov na različnih področjih, spremembo Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stališče...[več]

Kategorija: Novice

10.05.2012
VLADA IN SINDIKATI PODPISALI STAVKOVNI SPORAZUM IN DOGOVOR O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 10. 5. 2012 -  Vlada RS in stavkajoči sindikati so podpisali sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev ter dogovor o ukrepih za uravnoteženje javnih financ. [več]

Kategorija: Novice

08.05.2012
ZOS PREDLAGA PREOBLIKOVANJE DRŽAVNEGA SVETA V ZASTOPNIKA INTERESOV LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 8. 5. 2012 – Združenje občin Slovenije je danes predsednikom strank, vodjem poslanskih skupin in ustavni komisiji državnega zbora v podani pobudi predlagalo, da se Državni svet RS preoblikuje...[več]

Kategorija: Novice

07.05.2012
VLADA IN SINDIKATI BREZ DOGOVORA, V SREDO IZMENJAVA STALIŠČ

Ljubljana, 7. 5. 2012 - Vladna in sindikalna stran sta se po ponovnih pogajanjih spet razšli brez dogovora. Vlada bo na podlagi sindikalnega predloga pisnega sporazuma oblikovala odgovor, na podlagi katerega se bodo...[več]

Kategorija: Novice