15.11.2010
ZOS PODALO PREDLOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 15. 11. 2010 - Na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo naslovili predloge sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1). ZFO-1 dobro ureja področje financiranja občin in...[več]

Kategorija: Novice

15.11.2010
ZOS PONOVNO PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 15. 11. 2010 - ZOS je pripombe na Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja tokrat naslovilo na Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in na Komisijo DS za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

12.11.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 15.11. DO 19.11.2010

Ljubljana, 12. 11. 2010 - V tednu med 15. in 19. novembrom bodo potekali naslednji dogodki. [več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
107. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim obravnavala predlog osnutka Nacionalnega reformnega programa, sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
ZOS PODALO PREDLOG AMANDMAJA NA PREDLOG PRORAČUNA IN ZAHTEVALO VIŠJI ZNESEK POVPREČNINE

Ljubljana, 11. 11. 2010 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na poslance in pristojne odbore državnega zbora in podalo predlog amandmaja na drugi odstavek 42. člena Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
PREDSTAVITEV 5. KOHEZIJSKEGA POROČILA

Ljubljana, 11. 11. 2010 – V Centru Evropa je danes potekala predstavitev 5. Poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki je bilo sprejeto 10. novembra 2010. Poročilo predstavlja vizijo kohezijske...[več]

Kategorija: Novice

11.11.2010
POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV V STROKOVNE ODBORE ZOS

Ljubljana, 11. 11. 2010 - Z novim mandatnim obdobjem v Združenju občin Slovenije pristopamo k oblikovanju novih strokovnih delovnih teles združenja. V skladu s Statutom ZOS lahko kandidata za strokovni odbor predlagajo tudi...[več]

Kategorija: Novice

10.11.2010
PREDSTAVNIKI OBČIN NASPROTOVALI ZAMRZNITVI INVESTICIJSKIH SREDSTEV ZA OBČINE

Ljubljana, 10. 11. 2010 - Predstavniki občin so na seji Odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj nasprotovali delu Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, po katerem se sredstva za investicije, ki jih...[več]

Kategorija: Novice

09.11.2010
POSVET NA TEMO UPRAVNEGA POSLOVANJA V OBČINAH

Ljubljana, 9.11.2010 – V prostorih državnega zbora je danes potekal seminar o upravnemu poslovanju v občinah.[več]

Kategorija: Novice

09.11.2010
ANEKS IN DOGOVOR O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU V VELJAVI

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Danes začneta veljati aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor in dogovor o ukrepih na področju plač. Oba dokumenta pomenita začasno zamrznitev plač javnih uslužbencev. Zaradi spremenjenega...[več]

Kategorija: Novice

09.11.2010
OBVESTILO MJU O SKLENITVI ANEKSA ŠT. 4 H KPJS

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je dne 5.11.2010 Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti, katerih skupno število članstva...[več]

Kategorija: Novice

08.11.2010
DELEGACIJA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 11. 2010 - Danes je v velikem salonu Državnega zbora RS potekal sestanek delegacije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (v nadaljevanju: kongres) in slovenske delegacije pri Odboru regij....[več]

Kategorija: Novice

05.11.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 8.11. DO 12.11.2010

Ljubljana, 5.11. 2010 - V tednu med 8. in 12. novembrom bodo potekali naslednji dogodki.[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
106. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 106. redni seji med drugim določila dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Vlada pa je na tej seji sprejela tudi predlog novele Zakona o dohodnini in...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
Z JAVNO OBRAVNAVO ZADOVOLJNI TAKO ZAGOVORNIKI KOT NASPROTNIKI OBČIN ANKARAN IN MIRNA

Ljubljana, 4. 11.2010 - Ustavno sodišče je opravilo javno obravnavo o zahtevi za presojo ustavnosti zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki so jo vložili krajevni skupnosti Ankaran in Mirna ter...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2010
PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO PRIPOMB NA VREDNOST NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4.11.2010 - Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da je Geodetska uprava RS (GURS) skladno s predlogom vlade rok za posredovanje pripomb na poskusno izračunano vrednost nepremičnin podaljšala s 25. novembra na...[več]

Kategorija: Novice

03.11.2010
ODGOVOR PRAVOSODNEGA MINISTRSTVA NA PRIPOMBE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 3.11.2010 – Na Združenju občin Slovenije smo prejeli odgovor Ministrstva za pravosodje v zvezi s pripombami na predlog novele zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi. [več]

Kategorija: Novice

02.11.2010
OKTOBRSKA IZDAJA ELEKTRONSKEGA GLASILA MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 2. 11. 2010 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili oktobrsko izdajo glasila Mesečni utrip, kjer najdete veliko koristnih informacij. [več]

Kategorija: Novice

02.11.2010
TRETJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 2. 11. 2010 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal tretji sestanek delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, združenj občin in centrov za socialno delo, ki se ukvarja s...[več]

Kategorija: Novice

29.10.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 2. 11. DO 5. 11. 2010

Ljubljana, 22. 10. 2010 - Prvi teden novembra bodo zaznamovali sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice