18.01.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 1. 2013 - Vlada RS se je na 45. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir in z vmesnim Poročilom o informacijskem...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2013
MGRT ODGOVARJA NA OČITKE O ODVZEMU ČETRTINE TURISTIČNE TAKSE OBČINAM

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je odzvalo na očitke v medijih glede sprememb pri višini in namenu pobiranja turističnih taks, ki jih ureja Zakon o spodbujanju...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2013
NA MKO SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek o predlogu novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F),  ki so se ga udeležili predstavniki (združenj) občin...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2013
POVABILO K ODDAJI NAČRTOV PORABE ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJ

Ljubljana, 11.1.2013 -  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je je vsem občina izdalo povabilo k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21.členom ZFO-1 za leti 2013 in 2014.[več]

Kategorija: Novice

11.01.2013
IZVAJANJE 187. ČLENA ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC - OMEJITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA

Ljubljana, 11.1.2013 - Ministrstvo za pravosodje nas je seznanilo z izvajanjem 187.člena Zakona o uravnoteženju financ - omejitev letnega dopusta.[več]

Kategorija: Novice

04.01.2013
MKO PREDSTAVIL NOVA PREDPISA S PODROČJA ODPADKOV

Ljubljana, 4. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je predstavilo nova predpisa s področja odpadkov, in sicer osnutek uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki ter operativni program ravnanja s komunalnimi...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2013
ODLOČITVE MKO, GLEDE NA VLOŽENE POBUDE GLEDE OBJAVE 8.JR IZ NASLOVA UKREPA 322

Ljubljana, 3.1.2013 -  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, je odgovorilo na pobude, ki smo jih posredovali iz ZOS, glede 8. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322-Obnova in razvoj vasi.[več]

Kategorija: Novice

03.01.2013
NAJAVA DOGODKA

Ljubljana, 3.1.2013 - v januarju 2013 pripravlja Združenje občin Slovenije in Skupnost občin v sodelovanju s Ministrstvom za finance in Računskim sodiščem seminar na temo Zaključnih računov za občine, Pravilnik o...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2013
VLADA SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 3. 1. 2013 - Vlada RS je na 43. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju. [več]

Kategorija: Novice

02.01.2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO NAJAVILO OBJAVO JAVNIH RAZPISOV

Ljubljana, 2.1.2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je objavilo seznam javnih razpisov, v okviru katerih bo možno koriščenje sredstev v naslednjih treh letih. Za spodbujanje slovenskega gospodarstva...[več]

Kategorija: Novice

02.01.2013
DOPOLNITEV UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Vlada RS je na dopisni seji 31. decembra 2012 izdala Uredbo o dopolnitvi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo še isti dan objavila v Uradnem listu...[več]

Kategorija: Novice

02.01.2013
OBJAVA TREH NOVIH JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJ PODEŽELJA V VREDNOSTI 27 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 28. 12. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2012
DECEMBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 21. 12. 2012 - 9. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 20. decembra 2012. DZ je med drugim sprejel nov Zakon o elektronskih komunikacijah, novelo Zakona o prostorskem načrtovanju, dopolnitev Zakona...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2012
OBJAVA ŠTIRIH NOVIH JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA V VREDNOSTI SKORAJ 23 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 21. 12. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS objavilo štiri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za...[več]

Kategorija: Novice

20.12.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 20. 12. 2012 - Vlada RS je na 42. redni seji med drugim sprejelaUredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2013, predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem...[več]

Kategorija: Novice

19.12.2012
ZAKLJUČENA USKLAJEVANJA GLEDE SPREMEMB NORMATIVOV IN STANDARDOV NA PODROČJU VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL

Ljubljana, 18. 12. 2012 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je potekal že peti, tokrat zadnji,  usklajevalni sestanek glede sprememb normativov in standardov na področju predšolske vzgoje in...[več]

Kategorija: Novice

19.12.2012
POSVET O UČINKOVITEJŠEM RAVNANJU Z ODPADKI

Celje, 19. 12. 2012 - V Celju je potekal posvet z naslovom Poti za učinkovito uredbo o komunalnih odpadkih. Okoljsko ministrstvo je predstavilo osnutek uredbe o komunalnih odpadkih, ki je od začetka tega meseca v javni...[več]

Kategorija: Novice

18.12.2012
OBISK PREDSTAVNIKOV SRBSKIH OBČIN

Ljubljana, 18. 11. 2012 – Na dvodnevnem študijskem obisku v Sloveniji so predstavniki  šestih občin jugozahodne Srbije: Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj in Nova Varoš.  Obiskali so...[več]

Kategorija: Novice

14.12.2012
ČETRTI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NORMATIVOV IN STANDARDOV V VRTCIH IN ŠOLAH

Ljubljana, 13. 12. 2012 – Na Ministrstvu za izobraževanje znanost, kulturo in šport je potekal že četrti usklajevalni sestanek glede spremembe normativov in standardov na področju predšolske vzgoje in šolstva,...[več]

Kategorija: Novice

13.12.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 12. 2012 - Vlada RS je na 41. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o prekrških.[več]

Kategorija: Novice