04.08.2009
Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009

Ljubljana, 4.8.2009 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi ministrica mag. Zlata Ploštajner, je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave,...[več]

Kategorija: Novice

03.08.2009
DOPIS PREDSEDNIKU VLADE ZA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPEK SPREJEMANJA PREDPISOV, KI POSEGAJO V KORIST OBČIN

Ljubljana, 03.08.09 – Predsednik Združenja občin Slovenije je predsedniku Vlade RS poslal dopis v katerem zahteva vključitev reprezentativnih združenj občin v postopek sprejemanja predpisov, ki posegajo v korist občin....[več]

Kategorija: Novice

03.08.2009
OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZGRADNJO VELIKIH NAMAKALNIH SISTEMOV

Ljubljana, 03. 08. 09 – MKGP je v petek v Uradnem listu  objavilo javni razpis za Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, in sicer za izgradnjo velikih namakalnih...[več]

Kategorija: Novice

31.07.2009
E-INFORMATOR EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Ljubljana, 31.7.2009- Izšel je novi e-informator Evropa za državljane.    [več]

Kategorija: Novice

31.07.2009
39. SEJA VLADE

Ljubljana, 31.07.09 - Vlada je na 39. seji  določila razrez odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, med drugim so obravnavali še  spremembe Uredbe o notranji...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2009
VLADA DANES O RAZREZU PRORAČUNSKIH ODHODKOV ZA 2010 in 2011

Ljubljana, 30. julija 2009- Vlada naj bi danes določila osnovni razrez odhodkov za pripravo predlogov proračunov za leti 2010 in 2011. Že v ponedeljek je določila zgornjo mejo možnih izdatkov proračunov, ki bo za obe...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2009
OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO

Ljubljana, 30.7.2009, Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO), je vlada RS ustanovila z namenom vzpodbujanja uporabe obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije in hkrati s pomočjo...[več]

Kategorija: Novice

27.07.2009
UVELJAVITEV RESOLUCIJE O PROGRAMU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Ljubljana, 27.07.09 - Začela je veljati resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Gre za novi program, namenjen predvsem operativnemu in razvojnemu delovanju na tem...[več]

Kategorija: Novice

24.07.2009
KMALU NOVA UREDITEV NA PODROČJU OBLIKOVANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 24.07.09 - Včeraj je Vlada RS na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v Uradnem listu RS. Sprejeta uredba začne...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2009
37. SEJA VLADE

Ljubljana, 23.07.09 - Vlada je na seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi, predlog Resolucije o normativni dejavnosti, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin in Uredbo o...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2009
SONČNE ELEKTRARNE ZA SLOVENSKE OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO), je vlada RS ustanovila z namenom vzpodbujanja uporabe obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije in hkrati s pomočjo Centra zagotavljati...[več]

Kategorija: Novice

21.07.2009
PLOŠTAJNERJEVA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Ljubljana, 21.07.09 - Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner in predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine Renzo Tondo sta danes na srečanju v Ljubljani ugotovila, da je sodelovanje v...[več]

Kategorija: Novice

21.07.2009
ZAHTEVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PODROČJU ŠOLSTVA V SKLADU Z DOLOČIILI ZFO

Ljubljana, 21.07.09 – ZOS je na MĹ Ĺ  posredovalo zahtevo v zvezi s problemom sofinanciranja investicij na področju šolstva kot določa Zakon o financiranju občin. Spreminjanje zakonodaje na področju predšolske in...[več]

Kategorija: Novice

17.07.2009
DRŽAVNI ZBOR JE POTRDIL DRUGI REBALANS PRORAČUNA

Ljubljana, 17.07.09 - Poslanci DZ so včeraj po 12-urni razpravi potrdili vladni predlog drugega rebalansa državnega proračuna, s katerim se proračunski primanjkljaj povečuje na 1,850 milijarde evrov oz. na pet odstotkov bruto...[več]

Kategorija: Novice

17.07.2009
O SODELOVANJU Z INFORMACIJSKO PISARNO PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANJE

Ljubljana, 17.07.09 - Janez Ĺ KULJ in Brina Sara LIPOVEC sta se v zvezi z delovanjem informacijske pisarne programa Evropa za državljane sestala z generalno sekretarko ZOS. Pisarna bo skrbela za promocijo programa in svetovala...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2009
O RAVNANJU Z ODPADKI

Ljubljana, 16.07.09 - Pred začetkom seminarja, na katerem so predstavniki ministrstva za okolje in prostor seznanili predstavnike slovenskih občin in javnih gospodarskih služb za ravnanje z odpadki z novostmi pri obratovanju...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2009
36. SEJA VLADE

Ljubljana, 16.07.09 – Na včerajšnji seji vlade so ministri sprejeli tudi mnenje o predlogu spremeb zakona o kmetijskoh zemljiščih in Uredbo o rudarskih pravicah.[več]

Kategorija: Novice

15.07.2009
USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKO UREDITEV IN GRADNJO OBJEKTOV V JAVNO KORIST

Ljubljana, 15.7.09 - Včeraj se je na ZOS sestala delovna skupina za pripravo predloga novele zakona o prostorskem načrtovanju. Predlog novele se bo nanašal na prostorske ukrepe za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev in...[več]

Kategorija: Novice

14.07.2009
ZOS NASPROTUJE PREDLOGU NOVELE ZOFVI

Ljubljana, 14.07.09 – ZOS je poslancem posredoval amandma k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Poslance je združenje opozorilo tudi na sporen postopek sprejemanja novele...[več]

Kategorija: Novice

13.07.2009
DOLOČAJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 13.07.09 – V ZOS se že vse leto aktivno ukvarjamo s problematiko določanja cen komunalnih storitev. Tako smo na pristojne posredovali predlog, da čimprej pristopijo k pripravi nove uredbe na tem področju in...[več]

Kategorija: Novice