10.02.2011
PREDSTAVNIKI PODRAVSKE REGIJE S SKLADOM KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ

Selnica ob Dravi, 10. 2. 2011 - V prostorih Občine Selnica ob Dravi danes poteka druga delavnica na temo prenosa zemljiš iz občin na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter obratno. Delavnice, ki smo jo na ZOS pripravili v...[več]

Kategorija: Novice

10.02.2011
OBVESTILO STANOVANJSKEGA SKLADA

Ljubljana, 10. 2. 2011 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (Sklad) je na svoji spletni strani objavil nov Javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem.[več]

Kategorija: Novice

09.02.2011
VLOŽENA NOVELA ZAKONA O INTEGRITETI

Ljubljana, 9. 2. 2011 - Skupina 75 poslancev je v DZ vložila novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj menijo, da so se nekatere rešitve trenutno veljavnega zakona v praksi pokazale kot neustrezne, saj zakon...[več]

Kategorija: Novice

09.02.2011
MINISTRICA DUŠA TROBEC BUČAN NA VSESLOVENSKEM SREČANJU ŽUPANOV "POLITIČNO SOGLASJE O POKRAJINAH JE TREBA DOSEČI ŠE V TEM LETU."

Brdo pri Kranju, 9. 2. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je danes organizirala vseslovensko srečanje županov, na katerem je ministrica Duša Trobec Bučan med drugim spregovorila o...[več]

Kategorija: Novice

07.02.2011
24. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 2. 2011 - 24. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 31. januarja do 4. februarja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete novele zakonov, zakon in...[več]

Kategorija: Novice

04.02.2011
ZOS VLOŽIL ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 4. 2. 2011 - Združenje občin Slovenije je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. [več]

Kategorija: Novice

04.02.2011
NAPOVED DOGODKOV MED 7. IN 11. JANUARJEM

Ljubljana, 4.11.2011 - V prihajajočem tednu smo pripravili:[več]

Kategorija: Novice

04.02.2011
119. SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Vlada RS se je na svoji 119. redni seji med drugim opredelila do amandmajev k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podala mnenje k predlogu Zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

03.02.2011
NAPOVEDANO NADALJEVANJE REFORM V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Ministrica Irma Pavlinič Krebs je napovedala, da bo vlada nadaljevala z reformami v javnem sektorju. Napoveduje ustanovitev javnega nepremičninskega sklada in agencije za javno naročanje ter varčevanje...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2011
SKLIC DOPISNE SEJE ZA ODLOČANJE O VLOŽITVI ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 2. 2. 2011 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) na dopisni seji odloča o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).[več]

Kategorija: Novice

02.02.2011
SESTANEK V ZVEZI S PROBLEMATIKO RAVNANJA Z ODPADKI

Ljubljana, 2. 2. 2011 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekal delovni sestanek, na katerem je ministrstvo predstavnikom ZOS in SOS predstavilo novosti paketa predpisov s področja ravnanja z odpadki. Obe združenji...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 1. 2. 2011 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sestanek je vodil generalni direktor Stane...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2011
SPREJET ZAKON O USTANOVITVI OBČINE MIRNA

Ljubljana, 1. 2. 2011 - DZ je sprejel zakon, ki ustanavlja občino Mirna. Tako se 210 slovenskim občinam pridružuje še ena. Njeno ustanovitev je bila državnemu zboru naložena z odločbo ustavnega sodišča. Nova občina Mirna se...[več]

Kategorija: Novice

31.01.2011
1. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZOS

Ljubljana, 31. 1. 2011 - Danes so se na svoji prvi seji v tem mandatnem obdobju sestali člani Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo.[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
EVROPSKI DAN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ljubljana, 28.1.2011 - 28. januar se obeležuje kot evropski dan varstva osebnih podatkov. Evropa ga je prvič zaznamovala leta 2007, potem ko je 28. januar za dan varstva osebnih podatkov razglasil Svet Evrope s podporo Evropske...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
ČLANI ODBORA REGIJ POZVALI K POENOSTAVITVI PRAVIL O ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Bruselj, 28. 1. 2011 - Župani in predsedniki regij so pozvali zakonodajalce EU, naj poenostavijo pravila za zagotavljanje čezmejne infrastrukture in javnih storitev za državljane. Na plenarnem zasedanju Odbora regij v Bruslju so...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2011
NAPOVED DOGODKOV MED 31. JANUARJEM IN 4. FEBRUARJEM

Ljubljana, 28.1.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
POSVET: "PRIPRAVA AKTOV O NOTRANJIH ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST"

Ljubljana, 27.1.2011 - Danes je v dvorani Državnega Sveta RS potekal seminar na temo priprave aktov o notranjih organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, položaja direktorjev občinskih uprav in novosti na področju plač...[več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
ČLANI ODBORA REGIJ O KMETIJSTVU, VARSTVO MORJA IN ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Bruselj, 27. 1. 2011 – Danes se pričenja 88. plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga udeležuje tudi slovenska delegacija. [več]

Kategorija: Novice

27.01.2011
118. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 1. 2011 - Vlada RS je na 118. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev.[več]

Kategorija: Novice