11.05.2022
375. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 5. 2022 Vlada se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo...[več]


11.05.2022
VIŠJA POŽARNA TAKSA

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo višja z oktobrom. Iz dosedanjih 5% se zvišuje na 9%. [več]


11.05.2022
NOVA STRATEGIJA SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 11. 5. 2022 - Vlada je sprejela novo sedemletno strategijo slovenskega turizma, ki predstavlja temeljni okvir razvoja turizma. Predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa...[več]


10.05.2022
USTANOVNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 10. 5.2022 - Na prvi seji novega sklica Državenga zbora bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave MVK in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih DZ, generalnem sekretarju in sestavi delovnih...[več]


10.05.2022
V PRVIH 4 MESECIH 147 MILIJONOV PRESEŽKA

Ljubljana, 9.5.20222 - Stanje javnih financ se pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 701...[več]


09.05.2022
VLADA SPREJELA SPREMEMBO ODLOKA S KATERO ODPRAVLJA OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNIH MASK

Ljubljana, 9.5.2022- Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katero ni več obvezna uporaba zaščitnih mask. [več]


06.05.2022
VLADA RS SPREJELA SKLEP O SPREMEMBAH VLADNEGA PROJEKTA ZA NAGRAJEVANJE TIMOV AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE OZIROMA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA

Ljubljana, 6. 5. 2022 - Vlada RS je na 372. dopisni seji, ki je potekala 5. 5. 2022, med drugim sprejela sklep o spremembah posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in...[več]


04.05.2022
MOP OBJAVIL SPREMEMBE JAVNIH RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE TER INVESTICIJE V VODOVODNE SISTEME

Ljubljana, 4. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št. 58/2022 objavilo spremembi dveh javnih razpisov - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v...[več]


04.05.2022
NA MOP V PRIPRAVI OSNUTEK PRAVILNIKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU, OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU IN SKLEPU O LOKACIJSKI PREVERITVI

Ljubljana, 4. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnem portalu eDemokracija objavilo osnutek Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in sklepu o lokacijski preveritvi,...[več]


03.05.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O NADOMESTILU ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO

Ljubljana, 3. 5. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo (v nadaljevanju: Uredba), katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za...[več]


29.04.2022
UMAR V GOSPODARSKI NAPOVEDI IZPOSTAVLJA PREDVSEM NEGOTOVOST ZARADI VOJNE V UKRAJINI

Ljubljana, 29. 4. 2022 - Gospodarska rast se bo po pričakovanjih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v prihodnjih dveh letih umirila na okoli tri odstotke. Po besedah direktorice urada Maje Bednaš so umiritev...


29.04.2022
RAST CEN SUROVIN KAKO NADOMESTITI VIRE ZNOTRAJ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 29. 4.2022 - Od upada povpraševanja med korono do velikega poskoka v povpraševanju in s tem zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin, posledično pa rasti cen surovin in energentov.[več]


26.04.2022
POZIV ZOS PRIHODNJIM KOALICIJSKIM STRANKAM

Ljubljana, 26. 4. 2022 - Združenje občin Slovenije je na stranke prihodnje koalicije posredovalo dopis, v katerem pozivamo k sodelovanju med občinami in državo. [več]


26.04.2022
V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJA SPOŠTOVANA PRAVNE DRŽAVE

Ljubljana, 26. 4. 2022 - S strani Državnega zbora RS smo v mnenje in pripombe prejeli Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovana pravne države (ZZNŠPP).[več]


26.04.2022
OBJAVLJEN PREDLOG UREDBE O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER O IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN PRISPEVKA ZA ZAČASNE OBJEKTE

Ljubljana, 26. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri...[več]


25.04.2022
TESTIRANJE VEČ VRST DOHODKOV REK-0 OBRAZCA, SAMOPRIJAVE IN POPRAVKOV REK-0 OBRAZCA

Ljubljana, 25. 4. 2022 - Finančna uprava RS je na objavila obvestilo o možnosti testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca.[več]


25.04.2022
V SOS IN ZOS VERJAMEJO V PARTNERSKO SODELOVANJE Z NOVO VLADO

Maribor/Ljubljana, 25. 4.2022 - V SOS IN ZOS n verjamejo v partnerstvo in trdno sodelovanje z novo vlado, da bo slišala glas občin in jih imela za enakovrednega partnerja, in ne nekoga, s katerim bi se morala pogajati.[več]


25.04.2022
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 25. 4. 2022 - Združenje občin Slovenije je izdalo četrto številko Mesečnega utripa v letu 2022. 24. 4. 2022 so potekale prve od treh letošnjih volitev – državnozborske volitve. Vsem izvoljenim poslankam in poslancem...[več]


21.04.2022
VLADA RS ZA 30 DNI PODALJŠALA UKREP NIŽJIH CEN NAFTNIH DERIVATOV

Ljubljana, 21. 4. 2022 - Vlada RS je na 366. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in z njo, zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih in vojne v Ukrajini ter zaradi zaščite najbolj ranljivih,...[več]


21.04.2022
MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 21. 4. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov. Pravna podlaga za njegov sprejem je Gradbeni zakon. Pravilnik zaradi novih določb glede...[več]


Prikazujem rezultate od 261 do 280 od skupaj 3976