16.07.2009
36. SEJA VLADE

Ljubljana, 16.07.09 – Na včerajšnji seji vlade so ministri sprejeli tudi mnenje o predlogu spremeb zakona o kmetijskoh zemljiščih in Uredbo o rudarskih pravicah.[več]

Kategorija: Novice

15.07.2009
USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKO UREDITEV IN GRADNJO OBJEKTOV V JAVNO KORIST

Ljubljana, 15.7.09 - Včeraj se je na ZOS sestala delovna skupina za pripravo predloga novele zakona o prostorskem načrtovanju. Predlog novele se bo nanašal na prostorske ukrepe za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev in...[več]

Kategorija: Novice

14.07.2009
ZOS NASPROTUJE PREDLOGU NOVELE ZOFVI

Ljubljana, 14.07.09 – ZOS je poslancem posredoval amandma k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Poslance je združenje opozorilo tudi na sporen postopek sprejemanja novele...[več]

Kategorija: Novice

13.07.2009
DOLOČAJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 13.07.09 – V ZOS se že vse leto aktivno ukvarjamo s problematiko določanja cen komunalnih storitev. Tako smo na pristojne posredovali predlog, da čimprej pristopijo k pripravi nove uredbe na tem področju in...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2009
EVROPSKA SREDSTVA V TURIZMU IN e- STORITVAH

Ljubljana, 10. 7.2009 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je objavila dva javna razpisa za koriščenje evropskih sredstev. Prvi v skupni vrednosti 23 milijonov evrov je namenjen dvigu...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2009
35.SEJA VLADE

Ljubljana, 10.07.09 – Včeraj je vlada sprejela vrsto aktov med drugim tudi informacijo o stanju povračil v državni proračun za sredstva kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in Uredbo o vrstah ukrepov...[več]

Kategorija: Novice

08.07.2009
SREDSTVA ZA LS SE Z REBALANSOM ZVIŠUJEJO

Ljubljana, 8. 7.2009 - Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na današnji seji seznanil s predlogom drugega rebalansa proračuna za letošnje leto. Državna sekretarka Meta Vesel Valentinčič je uvodoma...[več]

Kategorija: Novice

08.07.2009
"DA" SAMO ZA USTANOVITEV NOVE OBČINA MIRNA?

Ljubljana, 8. 7. 2009 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj podprl zgolj predlog za nadaljevanje postopka za ustanovitev nove občine Mirna in bo DZ predlagal, da na tem območju razpiše...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2009
PRISTOJNI ODBOR O NOVIH OBČINAH

Ljubljana, 07.07.09 - Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo danes razpravljal o predlogih za ustanovitev novih občin. Na mizah poslancev se jih je znašlo deset, ob tem pa še prav toliko predlogov za...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2009
SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA RIP 2009

Ljubljana, 06.07.2009 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za...[več]

Kategorija: Novice

02.07.2009
34. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 02.07.09 – Danes je vlada med drugim sprejela mnenje na ustanovitev novih občin, in sicer je zavzela stališče, da je proti drobljenju države na še nove občine.[več]

Kategorija: Novice

01.07.2009
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 01.07.09 - Danes je na Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko potekal sestanek s predstavniki MĹ Ĺ -ja, SVLR-ja, ter predstavniki obeh združenj.[več]

Kategorija: Novice

29.06.2009
DELO POSLANCEV V TEM TEDNU

Ljubljana, 29.06.09 - Dogajanje v DZ bo v tem tednu v največji meri zaznamovalo delo odborov in komisij. Odbor za notranjo politiko in komisija za nadzor financ bosta obravnavala predlog rebalansa proračuna za leto 2009. [več]

Kategorija: Novice

24.06.2009
33. SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 6. 2009 – Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o začetku priprave proračunov za leti 2010 in 2011. Na seji pa je bilo sprejeta tudi Uredba o metodologiji za...[več]

Kategorija: Novice

24.06.2009
NA PODLAGI AMANDMAJA NA PREDLOG NOVELE ZOFVI POSREDOVANEGA S STRANI ZOS PREKINITEV SEJE PRISTOJNEGA ODBORA DZ

Ljubljana, 24. 06.09- Poslanska skupina SDS je na seji odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino predlagala umik obravnave zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot je pojasnil vodja PS Jože Tanko,...[več]

Kategorija: Novice

23.06.2009
PREDSEDSTVO NA MOP O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN

23.06.2009 - Danes je na ministrstvu za okolje in prostor, na pobudo Združenja občin Slovenije potekal sestanek, glede problematike počasnega sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. [več]

Kategorija: Novice

19.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. JUNIJA DO 26. JUNIJA 2009

Ljubljana, 19.06.2009 - Predsedstvo ZOS se bo v tem tednu ponovno sestalo z ministrom Erjavcem. Spregovorili bodo o zelo pereči problematiki - sprejemanju občinskih prostorskih načrtov.[več]

Kategorija: Novice

18.06.2009
32.SEJA VLADE - 17.JUNIJ

Ljubljana, 18.06.2009 - Vlada je na redni seji sprejela drugi rebalans proračuna s pripadajočimi akti, potrdila je spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja, ustanovila službo za podnebne zadeve in sprejela...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2009
80. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V sredo 17. junija in četrtek 18. junija, bo v Bruslju potekalo 80. plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se bodo udeležili tudi predstavniki slovenske delegacije: vodja delegacije Irena Majcen, člani: Robert Smrdelj,...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2009
PREDSEDSTVO ZOS NA POGOVORU PRI MINISTRU SVETLIKU

Ljubljana, 17.06.2009 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo z dr. Ivanom Svetlikom, ministrom za delo, družino in socialne zadeve s sodelavci z vseh direktoratov ministrstva. čŒlani predsedstva so z...[več]

Kategorija: Novice