10.07.2012
PREMOŽENJE OBČIN JE KONEC LETA 2011 ZNAŠALO SLABIH 12 MILIJARD EVROV

Ljubljana, 7. 7. 2012 - Premoženje občin je na zadnji dan leta 2011 znašalo 11,9 milijarde evrov in je za 4,52 odstotka oziroma za 0,52 milijarde večje kot v predhodnem letu, kaže konsolidirana premoženjska bilanca...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku,...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 9. IN 13. JULIJEM

Ljubljana, 7.6.2012 - V sledečem tednu se bo odvijalo:[več]

Kategorija: Novice

06.07.2012
SLOVENIJA POSPEŠENO ČRPA EVROPSKA KOHEZIJSKA SREDSTVA

Ljubljana, 6. 7. 2012 - Slovenija je v prvih šestih mesecih leta po podatkih gospodarskega ministrstva pospešila črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Od 4,82 milijarde evrov, kolikor ima država v programskem obdobju...[več]

Kategorija: Novice

28.06.2012
UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 28.6. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede ukrepov za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače v javnem sektorju. [več]

Kategorija: Novice

27.06.2012
20. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela besedila predlogov sprememb in dopolnitev naslednjih zakonov: Zakona o graditvi objektov, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona...[več]

Kategorija: Novice

26.06.2012
ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 26. 6. 2012 - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je na seji za obravnavo na plenarni seji DZ po skrajšanem postopku potrdil predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, ki v skladu s...[več]

Kategorija: Novice

26.06.2012
MINISTRSTVO NAPOVEDUJE SPREJEM STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE DO LETA 2015

Ljubljana, 26. 6. 2012 - Računsko sodišče je kot zadovoljive označilo popravljalne ukrepe Ministrstva za pravosodje in javno upravo na področju občin. To namreč napoveduje, da bo strategija razvoja lokalne...[več]

Kategorija: Novice

22.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 30. JUNIJEM

Ljubljana, 22.6.2012 - Zadnji teden junija bodo zaznamovali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

22.06.2012
NA MZIP SESTANEK O PREDLAGANI PROSTORSKI ZAKONODAJI

Ljubljana, 22. 6. – Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je danes potekal usklajevalni sestanek med pripravljavci nove prostorska zakonodaje in predstavniki Skupnosti in Združenja občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice

21.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, novelo Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2012
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA NA PODLAGI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 21. 6. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede povračila stropkov prevoza na delo in z dela  na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.[več]

Kategorija: Novice

15.06.2012
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 15. 6. 2012 - čŒetrta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 14. junija 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o cestah, novelo Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, novelo Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 15.6.2012 - V naslednjem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

14.06.2012
PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM BOGOVIČEM O AKTUALNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA KMETIJSTVA IN OKOLJA

Ljubljana, 14. 6. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na svoji drugi tematski seji  sestalo z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, s katerim je spregovorilo o aktualnih...[več]

Kategorija: Novice

14.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela ukrepe za skrajšanje postopkov in zmanjšanje administriranja pri umeščanju objektov v prostor, Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2012
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI

Ljubljana, 12. 6. 2012 – Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se je sestal na svoji prvi letošnji seji. Obravnaval je aktualno predlagano zakonodajo: predlog novele Zakona o...

Kategorija: Novice

11.06.2012
POSVET NA TEMO DDV IN OBČINE

Ljubljana, 11.6.2012 -  Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo DDV- ja v občinah, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z davčnima svetovalkama, Nino Klobučarič in Aleksandro Heinzer.[več]

Kategorija: Novice

08.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JUNIJEM

Ljubljana, 8.6.2012 - v prihajajočem tednu se bodo odvujali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje, Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo...[več]

Kategorija: Novice