10.11.2011
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VABI STRANKE, DA SE OPREDELIJO DO RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI V PRIHODNJE

Ljubljana, 10. 11. 2011 – Združenje občin Slovenije je danes na sodelujoče stranke in liste na decembrskih predčasnih volitvah naslovilo pobudo za posredovanje njihovih stališč in pogledov na razvoj...[več]

Kategorija: Novice

08.11.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK NA KMETIJSKEM MINISTRSTVU

Ljubljana, 8. 11. 2011 – Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekal usklajevalni sestanek o pripombah, ki so bile posredovane na  predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
PROŠNJA ZA POSREDOVANJE NABORA KRITERIJEV ZA IZBOR VLOG IZ NASLOVA UKREPA 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je obrnilo na Združenje občin Slovenije s prošnjo za sodelovanje pri oblikovanju kriterijev, na podlagi katerih bi ocenjevali vloge, ki bodo predmet sofinanciranja iz...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 7. IN 11. NOVEMBROM

Ljubljana, 4.11.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

04.11.2011
JAVNO NAROČILO ZA NABAVO IN VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKE OPREME

Ljubljana, 4. 11. 2011 - Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (agencija) bo izvedla postopek oddaje javnega naročila za nabava in vzdrževanje Microsoft programske opreme (operacijski sistem Windows,...[več]

Kategorija: Novice

03.11.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 11. 2011 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim podala soglasje k določitvi vloge Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri obeležitvi Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske...[več]

Kategorija: Novice

28.10.2011
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2011
POTEKAJO SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Lipica, 27. 10. 2011 - V Lipici 27. in 28. oktobra potekajo tradicionalni Slovenski regionalni dnevi. Poudarek je zlasti na vključevanju Slovenije v programe evropske kohezijske politike v obdobju naslednje finančne...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve za...[več]

Kategorija: Novice

26.10.2011
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR

Ljubljana,  26.  10.  2011 -  Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na tematski seji sestalo z Igorjem Strmšnikom in sodelavci iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Beseda...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ZAČETEK LETOŠNJEGA IZBORA NAJBOLJ ZELENE OBČINE

Ljubljana, 25. 10. 2011 - Že drugo leto zapored bo potekal izbor najbolj zelene občine. Lani je na natečaju za najbolj zeleno občino sodelovalo 47 občin, priznanja za najbolj zeleno občino so v treh kategorijah prejele...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ČARI PROTOKOLA

Ljubljana, 25.10.2011 - V dvorani državnega sveta je danes potekal seminar, na katerem je predavateljica Ksenija Benedetti predavala o poslovnem protokolu. Predavanje je bilo sestavljeno iz več vsebinskih sklopov.[več]

Kategorija: Novice

24.10.2011
1. 1. 2012 SE ZAČNE IZVAJATI ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 24. 10. 2011 – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo stopil v veljavo in se začel izvajati 1. januarja 2012. Zakon ureja uveljavljanje socialnih transferjev, po novem pa se bodo vse pravice...[več]

Kategorija: Novice

24.10.2011
SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ZA E-POSLOVANJE IN INFORMACIJSKE SISTEME

Ljubljana, 24. 10. 2011 - Danes se je na svoji prvi seji sestal Odbor Združenja občin Slovenije za e-poslovanje in informacijske sisteme in med drugim obravnaval problematiko povezano z elektronskim vlaganjem zahtevkov za vpis v...[več]

Kategorija: Novice

21.10.2011
NA MDDSZ SESTANEK O PREDLAGANIH SPREMEMBAH PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV NA PODROČJU IZVAJANJA POMOČI NA DOMU

Ljubljana,  21. 10. 2011 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je potekal sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na področju izvajanja...[več]

Kategorija: Novice

21.10.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 24. IN 28. OKTOBROM

Ljubljana, 21.10.2011 - Zadnji teden oktobra bodo zaznamovali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
32. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

 Ljubljana, 20. 10. 2011 - 32. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 19. oktobra 2011. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novelo zakona o osnovni...[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 20.10.2011 - V sklopu »Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov«, ki bo letos potekal od 19. do 26. novembra, se je na Ministrstvo za okolje in prostor osredotočilo tudi na problematiko zavržene hrane,...[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 155. redni seji med drugim sprejela Sklep o razporeditvi pravic porabe iz tekoče proračunske rezerve (MF, SVRL).[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI

Ljubljana, 20. 10. 2011 - Ministrstvo za javno upravo je v času približevanja predčasnih volitev prejelo več vprašanj v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji. Vprašanja se nanašajo na izvajanje določb...[več]

Kategorija: Novice