13.02.2013
PREDSEDNIKA ZOS IN SOS NA OBISKU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE

Ljubljana, 12. 2. 2013 - Predsednik Republike Slovenije  Borut Pahor je na delovni pogovor  sprejel predsednika Skupnosti občin Slovenije dr. Ivana Žagarja in predsednika Združenja občin Slovenije Roberta...[več]

Kategorija: Novice

13.02.2013
ODBOR DZ PODPRL PREDLOG DRŽAVNIH SVETNIKOV ZA UREDITEV NJIHOVEGA PLAČILA

Ljubljana, 12. 2. 2013 - Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je za obravnavo v DZ pripravil novelo Zakona o funkcionarjih v državnih organih. Na odboru potrjeno besedilo se nekoliko razlikuje od...[več]

Kategorija: Novice

06.02.2013
TOLMAČENJE JAVNO NAROČNIŠKE ZAKONODAJE- NADZORNI ORGAN V PRIMERU OBČIN

Ljubljana, 6.2.2013 -Ministrstvo za finance je na pobudo občin pripravilo tolmačenje javno naročniške zakonodaje – nadzorni organ v primeru občin , ki si ga lahko preberete TU. 

Kategorija: Novice

04.02.2013
OBJAVLJEN NOV JAVNI RAZPIS ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana,  4. 2. 2013 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v petek v Uradnem listu RS objavilo 57,5 milijona evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo...[več]

Kategorija: Novice

04.02.2013
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 4. 2. 2013 -  10. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 28. januarja do 1. februarja 2013. DZ je med drugim sprejel noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno...[več]

Kategorija: Novice

03.02.2013
OBJAVLJENIH ŠEST RAZPISOV MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo šest javnih razpisov. Ĺ tirje javni razpisi so s področja podpornega okolja za...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 2. 2013 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela Uredbo o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku.[več]

Kategorija: Novice

31.01.2013
ODBOR ZOS OBRAVNAVAL PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Ljubljana, 31. 1. 2013 – Odbor ZOS za regionalna, lokalna in ostala splošna zakonodajna vprašanja je na letošnji prvi seji obravnaval predlog novele Zakona o javnih uslužbencih. [več]

Kategorija: Novice

29.01.2013
ZOS IN SOS POLITIČNE AKTERJE POZVALA K ODGOVORNEMU RAVNANJU

Ljubljana, Maribor, 29. 1. 2013 – Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta danes na Vlado Republike Slovenije, to je na predsednika vlade in posamezne ministre, predsednike vseh parlamentarnih...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2013
ŽE TRETJA IZVEDBA SEMINARJA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 29. 1. 2013 - Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom RS za infrastrukturo in prostor danes že tretjič izvedlo predstavitev zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve....[več]

Kategorija: Novice

28.01.2013
ZOS POZIVA K ODGOVORNEMU RAVNANJU POLITIKE

Ĺ entjur, 25. 1. 2013 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na svoji prvi seji v letu 2013. Poleg zadev iz rednega delovanja združenja so župani razpravljali tudi o aktualnem političnem dogajanju v...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2013
SPREJEM ZUJFO ZARADI UMIKA STANDARDOV IN NORMATIVOV VPRAŠLJIV

Ljubljana, 21. 1. 2013 - Ministrstvo za izobraževanje ne bo predlagalo sprememb standardov in normativov za predšolsko vzgojo. S tem je pod vprašanjem tudi sprejem zakona za uravnoteženje javnih financ občin. [več]

Kategorija: Novice

18.01.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 1. 2013 - Vlada RS se je na 45. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir in z vmesnim Poročilom o informacijskem...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2013
MGRT ODGOVARJA NA OČITKE O ODVZEMU ČETRTINE TURISTIČNE TAKSE OBČINAM

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je odzvalo na očitke v medijih glede sprememb pri višini in namenu pobiranja turističnih taks, ki jih ureja Zakon o spodbujanju...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2013
NA MKO SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek o predlogu novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F),  ki so se ga udeležili predstavniki (združenj) občin...[več]

Kategorija: Novice

11.01.2013
POVABILO K ODDAJI NAČRTOV PORABE ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJ

Ljubljana, 11.1.2013 -  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je je vsem občina izdalo povabilo k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21.členom ZFO-1 za leti 2013 in 2014.[več]

Kategorija: Novice

11.01.2013
IZVAJANJE 187. ČLENA ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC - OMEJITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA

Ljubljana, 11.1.2013 - Ministrstvo za pravosodje nas je seznanilo z izvajanjem 187.člena Zakona o uravnoteženju financ - omejitev letnega dopusta.[več]

Kategorija: Novice

04.01.2013
MKO PREDSTAVIL NOVA PREDPISA S PODROČJA ODPADKOV

Ljubljana, 4. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je predstavilo nova predpisa s področja odpadkov, in sicer osnutek uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki ter operativni program ravnanja s komunalnimi...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2013
ODLOČITVE MKO, GLEDE NA VLOŽENE POBUDE GLEDE OBJAVE 8.JR IZ NASLOVA UKREPA 322

Ljubljana, 3.1.2013 -  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, je odgovorilo na pobude, ki smo jih posredovali iz ZOS, glede 8. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322-Obnova in razvoj vasi.[več]

Kategorija: Novice

03.01.2013
NAJAVA DOGODKA

Ljubljana, 3.1.2013 - v januarju 2013 pripravlja Združenje občin Slovenije in Skupnost občin v sodelovanju s Ministrstvom za finance in Računskim sodiščem seminar na temo Zaključnih računov za občine, Pravilnik o...[več]

Kategorija: Novice