08.03.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11. 3. - 15. 3. 2013

 Ljubljana, 8. 3. 2013 – Dogajanje na ZOS v 11. tednu. [več]

Kategorija: Novice

08.03.2013
JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

Datum: 8. 3. 2013[več]

Kategorija: Novice

08.03.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 3. 2013 - Vlada RS je na 53. redni seji med sprejela spremembo Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem...[več]

Kategorija: Novice

08.03.2013
POSLANCI PODPRLI PREDLOGA NOVEL O LOKALNIH VOLITVAH IN LOKALNI SAMOUPRAVI ZA NADALJNJO OBRAVNAVO

11. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 4. do 7. marca 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o zaščiti živali ter novelo Zakona o funkcionarjih v državnih organih. DZ je potrdil, da sta predlog novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

07.03.2013
POTRJENI PROGRAMI ZA NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN FINANČNI MEHANIZEM EGP

Ljubljana, 7. marec 2013 –Slovenija je v okviru Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v programskem obdobju 2009-2014 upravičena do 26,9 milijona evrov...[več]

Kategorija: Novice

07.03.2013
NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O ODPOKLICU ŽUPANA IN OMEJITVI KANDIDIRANJU

Pivka, 6. 3. 2013 – Predsedstvi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sta na prvi letošnji skupni seji, na kateri so bili obravnavani zakonodajni predlogi glede odpoklica župana in omejevanju...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2013
PREDSTAVITEV RAZPISOV S PODROČJA DELA REGIONALNEGA RAZVOJA IN EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 1. marca 2013 organiziralo predstavitev razpisov s področja dela regionalnega razvoja in evropskega teritorialnega...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2013
ZOS IN SOS PROTI ZDRUŽITVI MJU IN MNZ

Ljubljana, 5. 3. 2013 – Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar sta se odzvala na namero združitve ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2013
LETA 2011 V SLOVENIJI MANJ ODPADKOV NA OSEBO

Luxembourg, 4. 3. 2013 - Prebivalec Slovenije je leta 2011 povprečno ustvaril 411 kilogramov komunalnih odpadkov oz. 11 kilogramov manj kot leto pred tem. Medtem ko je količina odpadkov na odlagališčih ostala enaka,...[več]

Kategorija: Novice

01.03.2013
Z MINISTROM ZA OBRAMBO O POKLICNEM GASILSTVU

Na Ministrstvu za obrambo je bil včeraj, 28. februarja, sestanek v zvezi s problematiko poklicnega gasilstva v Sloveniji. Sestanka z ministrom Alešem Hojsem so se udeležili predstavniki Skupnosti gasilsko reševalnih...[več]

Kategorija: Novice

01.03.2013
VPRAŠALNIK O CENAH PROGRAMOV V VRTCIH

Ljubljana, 1.3.2013 -  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, že vrsto let spremlja cene programov v vrtcih, kar je tudi ena izmed njihovih rednih nalog. V ta namen so občinam posredovali vprašalnik o...

Kategorija: Novice

01.03.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 2. 2013 - Vlada RS je na 52. redni seji med drugim sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, predlog novele Zakona o voznikih, predlog novele Zakona o cestah, predlog novele...[več]

Kategorija: Novice

27.02.2013
OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V PRIMERU PRENEHANJA MANDATA OCENJEVALCA

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je že v pojasnilih z dne 8.1.2013 pripravilo navodila v zvezi z izvedbo postopkov ocenjevanja javnih uslužbencev. Tokrat pa so pripravili pojasnilo, kako ravnati v primerih, ko npr....[več]

Kategorija: Novice

25.02.2013
DELOVNA USPEŠNOST IN JUBILEJNE NAGRADE V LETIH 2013 in 2014

Ljubljana, 25.2.2013- Iz ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli dopis, v katerem želi ministrstvo uporabnike proračuna opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim...[več]

Kategorija: Novice

21.02.2013
NA MKO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 20. 2. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bil že drugi usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o varstvu okolja.  Sestanek je vodil državni sekretar Branko Ravnik, udeležili...[več]

Kategorija: Novice

21.02.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 2. 2013 - Vlada RS je na 51. redni seji med drugim določila besedilo Predloga resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 ter sprejelaUredbo o izvajanju ukrepov endogene...[več]

Kategorija: Novice

20.02.2013
POGOJI ZA UPOKOJITEV PO ZPIZ-2 IN ZUJF

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede izvajanja 179., in 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v povezavi z enajstim in dvanajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem...[več]

Kategorija: Novice

18.02.2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO OBJAVILO JAVNA RAZPISA EUREKA 2013 IN EUROSTARS 2013

Ljubljana, 18.2.2013, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo dva javna razpisa – EUREKA za leto 2013 in ...[več]

Kategorija: Novice

14.02.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 2. 2013 - Vlada RS je na 50. redni seji med drugim določila območja pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega...[več]

Kategorija: Novice

13.02.2013
SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU BREZ ZADOSTNE PODPORE NA ODBORU

Ljubljana, 12. 2. 2013 - Predlog, da bi javnim uslužbencem ukinili dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, če ti niso zahtevani v opisu delovnega mesta, na seji Odbora DZ za pravosodje, javno upravo in...[več]

Kategorija: Novice