06.02.2012
IZVAJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V PREHODNEM OBDOBJU

Ljubljana, 6. 2. 2012 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo navodila glede izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v prehodnem...[več]

Kategorija: Novice

03.02.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. FEBRUARJEM

Ljubljana, 3.2.2012 - V naslednjem tednu se bo odvijalo:[več]

Kategorija: Novice

03.02.2012
POJASNILO MZP: IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU IN KONCESIJI TE JAVNE SLUŽBE

9. 7. 2011 je pričela veljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim zadeva pristojnosti občine pri  opravljanju stalnih izven linijskih prevozov potnikov. Ministrstvo za promet je podalo pojasnilo...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2012
171. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejelaInformacijo o sprejetju Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji,  novelo Uredbe o plačilih...[več]

Kategorija: Novice

01.02.2012
1. SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE IN SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 1.2.2012 - Danes se je v dvorani Austria Trend Hotela v Ljubljani, odvijala 1. Skupna seja predsedstva Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki se je je udeležilo več kot 40 članov...[več]

Kategorija: Novice

31.01.2012
NA MDDSZ SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE IZVAJANJA ZUPJS

Ljubljana, 31. 1. 2012 – Na Ministrstvu RS za delo, družino in socialne pravice(MDDSZ)  je danes ponovno potekal sestanek o odprtih vprašanjih glede izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)....[več]

Kategorija: Novice

31.01.2012
POSVET NA TEMO VODENJA LJUDI V OBČINAH

Ljubljana, 31.1.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet, na katerem je mag. Lovro Lončar, predstavil področje vodenja ljudi v občinah. [več]

Kategorija: Novice

27.01.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 30. JANUARJEM IN 3. FEBRUARJEM

Ljubljana, 27.1.2012 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

27.01.2012
DRŽAVNI ZBOR SPREJEL NOVELO ZAKONA O VLADI

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Državni zbor je sprejel novelo zakona o vladi. Novela po sprejetih dopolnilih predvideva zmanjšanje števila ministrstev s 15 na 11.[več]

Kategorija: Novice

27.01.2012
ZA OBČINE BO SKRBELO ENO, ZA REGIONALNI RAZVOJ PA DRUGO MINISTRSTVO

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Zakon o vladi med drugim predvideva tudi razbitje službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in delitev njenih pristojnosti dvema ministrstvoma.  Del pristojnosti SVLR, ki se...[več]

Kategorija: Novice

26.01.2012
170. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugimpredstavila sklop predlogov nove zdravstvene zakonodaje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah in Zakon o zbirkah podatkov...[več]

Kategorija: Novice

25.01.2012
PREDSTAVITEV PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 25. 1. 2012 -  Danes je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala predstavitev in javna obravnava Predloga strategije razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016.[več]

Kategorija: Novice

24.01.2012
IZSTAVITEV RAČUNOV STARŠEM ZA PLAČILO VRTCEV

Ljubljana, 24. 1. 2012. Ministrstvo za šolstvo in šport je pripravilo okrožnico, naslovljeno na vrtce, v kateri podaja pojasnila glede izstavitve računov staršem za plačilo vrtcev.[več]

Kategorija: Novice

20.01.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 23. IN 27. JANUARJEM

Ljubljana, 201.1.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

19.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 19. 1. 2012 - Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, sprejela pa je tudi...[več]

Kategorija: Novice

19.01.2012
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VSEM POLITIČNIM STRANKAM POSLALO PREDLOGE H KOALICIJSKI POGODBI

Ljubljan, 19. 1. 2012 - Združenje občin Slovenije je na naslove vseh političnih strank, ki so bile na decembrskih volitvah izvoljene v Državni zbor RS, poslalo predloge h koalicijski pogodbi. Na ZOS se nadejamo dobrega...[več]

Kategorija: Novice

17.01.2012
ZOS NA MINISTRSTVU ZA DELO NASLOVILO ŠTEVILNA ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 17. 1. 2012 –Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve te dni naslovilo že več vprašanj glede izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katere so...[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
CENTRI ZA SOCIALNO DELO PREHAJAJO NA NOV INFORMACIJSKI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Potem ko se je z novim letom začela uveljavljati nova socialnovarstvena zakonodaja, po kateri naj bi sistem socialnih transferov postal bolj pregleden in pravičen, centri za socialno delo v tem...[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
ODOBREN PROJEKT E-JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila odločbo o dodelitvi sredstev za program »E-javno naročanje (e-JN)«. Operacijo bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo.[več]

Kategorija: Novice

12.01.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o razvojnem načrtovanju, Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, predlog novele Zakona o javnih financah,...[več]

Kategorija: Novice