24.09.2013
NAJPREJ STRATEGIJA LOKALNE SAMOUPRAVE, NATO REORGANIZACIJA

Ljubljana, 23. 9. 2013 - Slovenija naj najprej sprejme strategijo razvoja lokalne samouprave, šele nato naj se gre v konkretna razmišljanja o reorganizaciji, so se na posvetu o nujnosti racionalizacije občin strinjali...[več]


23.09.2013
POZIV ZA VKLJUČITEV PREDSTAVNIKOV OBČIN V STROKOVNO KOMISIJO

Ljubljana, 23. 9. 2013 – Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za notranje zadeve naslovilo poziv k vključitvi predstavnikov občin v strokovno komisijo, ki bo pripravljala spremembe sistema lokalne samouprave v Sloveniji.[več]


23.09.2013
ZOS VEČKRAT POZVAL MF K PREDLOŽITVI IZRAČUNOV DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 23. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes že drugič pozvalo Ministrstvo za finance k predložitvi izračunov davka na nepremičnine – izračun dejanskega zneska, ki ga bodo občine prejele.[več]


20.09.2013
VIRANT S STROKOVNJAKI O SPREMEMBAH LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Notranji minister Gregor Virant je po današnjem prvem srečanju s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z lokalno samoupravo, napovedal oblikovanje posebne strokovne skupine oziroma strokovnega sveta. Strokovnjaki...[več]


19.09.2013
24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin ter se seznanila z letošnjo izvedbo tradicionalnega slovenska zajtrka in s smernicami za javno naročanje...[več]


19.09.2013
JAVNA RAZPRAVA V POSTOPKU PRIPRAVE PARTNERSKEGA SPORAZUMA IN OPERATIVNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 18. 9. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opravilo javno razpravo na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih skladov kohezijske politike. Na razpravi...[več]


18.09.2013
KAKO SE PRIPRAVITI NA USTNO OBRAVNAVO V UPRAVNEM POSTOPKU

Ljubljana, 18. 9. 2013 - Včeraj je v Državnem svetu RS potekal seminar, na katerem so udeleženci le-tega osvežili znanja s področja ustne obravnave v upravnem postopku.[več]


17.09.2013
MINISTRI IN PREDSEDNIKI ZDRUŽENJ OBČIN O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 17. 9. 2013 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj je bil danes sestanek na temo črpanja evropskih sredstev. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik, minister za kmetijstvo in okolje mag....[več]


13.09.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 16. 9. Do 20. 9. 2013

Ljubljana, 13. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bo odvilo kar nekaj zanimivih dogodkov, za katere vabimo, da se jih udeležite.[več]


12.09.2013
23. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 9. 2013 - Vlada RS je na 23. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave ter Zbirni...[več]


11.09.2013
PREDSEDNICI VLADE POBUDA ZA SESTANEK Z ŽUPANI

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta predsednico vlade seznanila s sklepi skupne seje predsedstev obeh združenj in jo pozvala k srečanju z župani.[več]


11.09.2013
ZOS IN SOS ODLOČNO PROTI UKINJANJU OBČIN IN SPREMEBAM NJIHOVEGA FINANCIRANJA

Ljubljana, 11. 9. 2013 – Včeraj so se na skupni seji sestali člani predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije in se odločno izrekli proti predlaganemu zmanjševanju števila občin. Prav tako pa so se člani...[več]


11.09.2013
V DRŽAVNEM SVETU O POVRAČILIH STROŠKOV Z DELA IN DUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Na seminarju, ki je včeraj potekal v dvorani Državnega sveta RS je bila slušateljem predstavljena pravna ureditev področja povračil stroškov in drugih prejemnkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju in...[več]


11.09.2013
UKINJANJE OBČIN PRAVNO ZAHTEVEN PROCES, POTREBEN BI BIL REFERENDUM

Ljubljana, 10. 9. 2013 - Ukinjanje občin je po mnenju pravnika Mira Cerarja pravno zelo zahteven proces. Glede na to, da se nove občine ustanavljajo z zakonom in predhodnim referendumom, bi morali po tej logiki razpisati...[več]


10.09.2013
SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VARSTVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 10. 9. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo nove Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.[več]


09.09.2013
22. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Vlada RS je na 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o socialnem varstvu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila v obravnavo in sprejem skupina poslancev, Uredbo o vrsti...[več]


09.09.2013
MNZ PREDSTAVIL PREDLOG SPREMEMB FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 6. 9. 2013 – Ministrstvo za notranje zadeve je sklicalo sestanek s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Tema pogovorov je bil predlog novele Zakona o...[več]


09.09.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO PREDLOG NOVIH REŠITEV GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 6. 9. 2013 – Ministrstvo za finance je sklicalo sestanek s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Predstavili so predlog novih rešitev glede davka na...[več]


06.09.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. SEPTEMBRA 2013

Ljubljana, 6. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


06.09.2013
NA MDDSZ O PRIPRAVI REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Danes je na Ministrstvuza delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so predstavniki ministrstva predstavili namen in cilje regisjkih izvedbenih načrtov ter predstavili...[več]