26.08.2011
VLADA IZDALA UREDBO O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 26. 8. 2011 - Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. [več]

Kategorija: Novice

26.08.2011
147. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 8. 2011 – Vlada RS je na 147. redni seji med drugim sprejela Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in obravnavala Poročilo o izvrševanju proračuna RS v obdobju januar-junij 2011. [več]

Kategorija: Novice

26.08.2011
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 29. 8. DO 2. 9. 2011

Ljubljana, 26. 8. 2011 - V prihajajočem tednu se bosta zvrstila sledeča dogodka: sestanek Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter 73. seja Komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni...[več]

Kategorija: Novice

25.08.2011
PRI MINISTRU KRIŽANIČU O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 25. 8. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal  sestanek na temo višine povprečnine za leti 2012 in 2013. Sestanka, ki je bil prvi v nizu pogajanj, so se udeležili tako člani predsedstva...[več]

Kategorija: Novice

24.08.2011
PREDSEDNIK SMRDELJ PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU SUVOROVU

Ljubljana, 24. 8. 2011 - Ljubljana, 24. 8. 2011 - Danes se je predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj sestal z državnim sekretarjem Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno poliitiko mag. Bojanom...[več]

Kategorija: Novice

23.08.2011
SESTANEK NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 23.8.2011 - Na današnjem sestanku na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so bili prisotni predstavniki ministrstva, občin ter obeh reprezentativnih združenj občin. [več]

Kategorija: Novice

18.08.2011
SESTANEK NA TEMO PRENOSA KADROV IZ OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 18.8.2011 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek glede prenosa kadrov iz občin na centre za socialno delo, ki so se ga udeležili predstavnik ministrstva, občin, centrov za...[več]

Kategorija: Novice

10.08.2011
PODALJŠANJE JAVNE OBRAVNAVE PREDLOGA UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO

Ljubljana, 10.8.2011 - Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da je javna obravnava predloga Uredbe o oskrbi s pitno vodo, podaljšana do 8.9.2011.

Kategorija: Novice

09.08.2011
RAZPIS ALPSLKE KONVENCIJE ZA PODPORO PROJEKTOM IN IDEJAM

Ljubljana, 9.8.2011 - Stalni sekretariat Alpske konvencije je razpisal nagrade za podporo projektom/ idejam, ki pripomorejo k izvajanju Alpske konvencije.  [več]

Kategorija: Novice

09.08.2011
PROBLEMATIKA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9.8.2011 - Poslanci SLS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bi obravnavali problematiko črpanja evropskih sredstev. Na problem sta opozorila Franc Pukšič, župan...[več]

Kategorija: Novice

05.08.2011
AKCIJA OHRANIMO ČEBELE

čŒebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu preko akcije Ohranimo čebele ozaveščata ljudi o pomenu čebele za naše okolje in življenje. [več]

Kategorija: Novice

29.07.2011
RAZPIS ZA UKREP OHRANJANJA IN IZBOLJŠEVANJA DEDIŠČINE PODEŽELJA

Ljubljana, 29. 7. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je danes v Uradnem listu RS objavljen javni razpis 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.[več]

Kategorija: Novice

29.07.2011
PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GRADBENI INŠPEKCIJI

Ljubljana, 29.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrtsvo za okolje in prostor posredovalo dopis s pripombami glede predloga Zakona o gradbeni inšpekciji in podalo pobudo za uskaljevalni sestanek med ministrstvom in...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2011
ZAHTEVA ZA MNENJE IN SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI PO 145. ČLENU POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo dopis v zvezi s predlogom novele Zakona o interventnih ukrepih. V Združenju občin Slovenije smo šele po sprejemu novele predloga...[več]

Kategorija: Novice

28.07.2011
146. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28.7.2011 - Vlada RS je na 146. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Na seji je določila...[več]

Kategorija: Novice

27.07.2011
SESTANEK NA TEMO PROJEKTA E-SOCIALA

Ljubljana, 27.7.2011 - Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekala predstavitev projekta eSociala.  V okviru projekta eSociala, ki bo zagotovil informatiziran način pridobivanja podatkov za potrebe odločanja...[več]

Kategorija: Novice

26.07.2011
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH, KI POSEGA TUDI V DELOVANJE OBČIN

Ljubljana, 26.7.2011 - Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji, ki je potekala 25. julija, sprejela Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih, ki posega tudi v delovanje občin. Na podlagi sprejetega...[več]

Kategorija: Novice

25.07.2011
ZOS OD PRISTOJNIH ZAHTEVA PRIPRAVO POGLOBLJENE ANALIZE

Ljubljana, 25. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, v zvezi s predlogom Zakona o dokončanju postopkov priprave nekaterih občinskih prostorskih aktov, naslovilo zahtevo za pripravo poglobljene...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2011
REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 22. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Ministrstvo za finance posredovalo dopis, v katerem naprošamo za dodatna pojasnila v zvezi s...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 25. IN 29. JULIJEM

Ljubljana, 22.7.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice