07.10.2013
ZAČENJA SE EVROPSKI TEDEN MEST IN REGIJ

Bruselj, 7. 10. 2013 - Danes se v Bruslju začenja tradicionalna, enajsta, prireditev "Dnevi odprtih vrat - Evropski teden regij in mest". Prireditev bosta gostila evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn in Odbor...[več]


06.10.2013
DELOVNA SKUPINA OBRAVNAVALA PREDLOG SPREMEMB FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 4. 10. 2013 – Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin je obravnavala nov predlog novele zakona (delovni predlog z datumom 30. 9. 2013) in pregledala izračune po novi formuli...[več]


06.10.2013
NA MGRT PONOVNO SESTANEK O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 4. 10. 2013 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil še drugi sestanek na temo črpanja evropskih sredstev in kako optimalno koristiti evropska sredstva. Ministrstvo poziva občine, da pregledajo...[več]


04.10.2013
27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 10. 2013 - Vlada RS je na 27. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog novele Zakona o urejanju trga dela, predlog novele Zakona o dostopu do...[več]


04.10.2013
ZA USPEŠNEJŠE DELO S TEŽAVNIMI STRANKAMI

Ljubljana, 4. 10. 2013 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom "Obvladovanje težavnih strank". [več]


03.10.2013
MGRT PREDSTAVIL KONCEPT UREDITVE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 3. 10. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo predlog koncepta ureditve pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki so ga na sestanku želeli preveriti z vsemi deležniki na tem področju in ga...[več]


02.10.2013
DRŽAVA NAJ PRIČAKUJE TEŽAVE PRI POBIRANJU DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 2. 10. 2013 - Občine predlagajo, naj se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so ga doslej pobirale, še nekaj časa ohrani. Predsednik ZOS predlaga naj vlada vzporedno uvede še del davka, ki se bo stekal v...[več]


02.10.2013
PRORAČUNSKA SEJA VLADE RS - DOLOČENA POVPREČNINA IN VIŠINA INVESTICIJ OBČINAM

Vlada RS je na 26. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2013, med drugim sprejela Proračunski memorandum za leti 2014 – 2015, določila Predlog sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015 ter...[več]


02.10.2013
NAGRADA "SAIL OF PAPENBURG"

Ljubljana, 2. 10. 2013 - Združenje evropskih obmejnih regij (Association of European Border Regions - AEBR) bo tudi letos podelilo nagrado "Sail of Papenburg", ki jo je leta 2002 donirala čezmejna organizacija Ems Dollart Region....[več]


01.10.2013
BOLJ KOT ZDRUŽEVANJE OBČIN POTREBNO USTANAVLJANJE POKRAJIN

Ljubljana, 1. 10. 2013 – Udeleženci današnjega posveta z naslovom »Ali potrebujemo občine?«, ki je potekal v Državnem svetu RS, so se strinjali, da je predlog združevanja občin pripravljen brez celostne strategije razvoja lokalne...[več]


01.10.2013
SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC

Ljubljana, 1. 10. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo septemrsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


01.10.2013
DOPOLNJENI IZRAČUNI DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 1. 10. 2013 - Ministrstvo za finance je pripravilo dopolnitev izračunov davka na nepremičnine, vključno z izračunom neto učinka davka za občine[več]


30.09.2013
NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2014

Ljubljana, 30. 9. 2013 - Danes je na Zavodu RS za zaposlovanje potekal delovni sestanek o izvajanju programov javnih del v letu 2014. Na sestanku so predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...[več]


30.09.2013
17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 9. 2013 - 17. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. septembra 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in novelo Zakona o splošnem...[več]


27.09.2013
DRŽAVA BO MORALA DRŽAVNIM URADNIKOM IZPLAČATI TRETJO ČETRTINO PLAČNIH NESORAZMERIJ

Ljubljana, 27. 9. 2013 - Država je izgubila sodni spor glede odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij uradnikom državnih organov. Vrhovno sodišče RS je potrdilo sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki jo je država...[več]


27.09.2013
25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 9. 2013 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o davčnem postopku in predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, se seznanila z izhodišči za pripravo...[več]


27.09.2013
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO USKLAJEVANJE O PRORAČUNU IN DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 26. 9. 2013 – Povprečnina za leto 2014 je predvidena v višini 536 evrov, prav tako je predlagano zmanjšanje deleža sredstev za investicije iz 21. člena Zakona o financiranju občin na 2%. Za leto 2015 so stvari še...[več]


25.09.2013
ZOS NASPROTUJE ZMANJŠANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

Ljubljana, 25. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes na predsednico Vlade RS naslovilo odprto pismo, v katerem smo izrazili odločno nasprotovanje nameri Vlade RS, da v proračunih države za leti 2014 in 2015 zmanjša oziroma...[več]


25.09.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO PREDLOG PRORAČUNA, NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 24. 9. 2014 – Ministrstvo za finance je predstavilo predlog proračuna za prihodnji dve leti s poudarkom na odhodkih za občine (povprečnina, sredstva za investicije), nadaljevala so se usklajevanja glede Predloga zakona...[več]


24.09.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 23. 9. 2013 – Vlada RS je na proračunski seji odločila, da se nadaljuje s sprejemanjem zakona o davku na nepremičnine. Na Ministrstvu za finance je bil usklajevalni sestanek z namenom pregledati predlog zakona po...[več]