18.07.2013
USTANOVLJENA RAZVOJNA SVETA ZAHODNE IN VZHODNE SLOVENSKE KOHEZIJSKE REGIJE

Ljubljana/Maribor, 18. 7. 2013 - Predstavniki slovenskih statističnih regij so na ustanovnih sejah v Ljubljani oz. Mariboru oblikovali razvojna sveta kohezijskih regij Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija. Za predsednika sveta...[več]


17.07.2013
VLADA IN SINDIKATI O SPREMEMBAH UREJANJA POLOŽAJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Ljubljana, 16. 7. 2013 - Širša vladna pogajalska skupina se je sestala s sindikati javnega sektorja. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije mag. Maja Lukan Lapornik. Vlada in sindikati niso dorekli...[več]


16.07.2013
JAVNI RAZPIS »PARKIRAJ IN PELJI SE«

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v Uradnem listu, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013 objavilo Javni razpis "Parkiraj in pelji se", ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture...[več]


16.07.2013
16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 15. 7. 2013 - 16. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 15. julija 2013. DZ je med drugim sprejel Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013, novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]


12.07.2013
MINISTER OMERZEL NAPOVEDAL OBLIKOVANJE CENTRALIZIRANE BAZE PROSTORKIH PODATKOV

Ljubljana, 12. 7. 2013 - Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel želi v okviru svojega mandata urediti tudi področje prostorskega načrtovanja in črnih gradenj. Rešitev za ta problem vidi v oblikovanju enotne in...[več]


11.07.2013
KOORDINACIJA MINISTROV ZA JAVNI SEKTOR O POPRAVKIH PLAČNEGA SISTEMA

Ljubljana, 11. 7. 2013 - Koordinacijska skupina ministrov za javni sektor je po seji Vlade RS s premierko Alenko Bratušek na delovnem sestanku razpravljala o popravkih plačnega sistema. Kot je pojasnil minister za notranje zadeve...[več]


09.07.2013
OBRAVNAVA KLJUČNIH DOKUMENTOV KULTURNE POLITIKE S PREDSTAVNIKI OBČIN

Ljubljana, 9. 7. 2013 – V prostorih Slovenskega etnografskega muzeja je bila danes javna razprava, ki jo je Ministrstvo za kulturo opravilo s predstavniki občin in združenj občin v okviru javne obravnave osnutka Nacionalnega...[več]


05.07.2013
V JAVNI RAZPRAVI PRVI OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

Ljubljana, 5. 7. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do...[več]


04.07.2013
16. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 7. 2013 - Vlada RS je na 16. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku, seznanila se je s stanjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 ter s prvim...[več]


03.07.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE ZAKLJUČILO JAVNO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 3. 7. 2013 – Ministrstvo za finance je 7. junija 2013 v javno razpravo posredovalo Predlog zakona o davku ne nepremičnine. V zvezi s predlogom zakona je ministrstvo prejelo skupno prek 100 odzivov oz. pripomb in...[več]


01.07.2013
JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 1. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije je izdalo junijsko številko Kohezijskih novic.[več]

Kategorija: Novice

28.06.2013
KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANC OBRAVNAVALA POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA O POSVETIH Z OBČINAMI

Ljubljana, 27. 6. 2013 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala poročilo Računskega sodišča RS o regijskih posvetih, ki jih je sodišče v letih 2011 in 2012 opravilo s predstavniki občin. Iz poročila izhaja, da imajo...[več]


26.06.2013
15. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 6. 2013 - Vlada RS je na 15. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter sprejela Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2013
EVROPSKA KOMISIJA NAPOVEDALA UMIK VODE IZ KONCESIJ

Bruselj, 21. 6. 2013 - Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier bo predlagal umik vode iz predloga direktive o koncesijah, ki je naletel na precej negativen odziv v javnosti. [več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
14. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Vlada RS je na 14. redni seji med drugim določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predlog novele Zakona o osnovni šoli ter sprejela sklepe v zvezi z doseganjem ciljev...[več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
VODSTVI ZDRUŽENJ OBČIN NA SESTANKU Z MINISTROM VIRANTOM – O ZDRUŽEVANJU OBČIN NIČ NOVEGA

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Predstavniki združenj občin so se sestali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Gregorjem Virantom. Beseda je tekla o predlogih novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin,...[več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
DANES SREČANJA VODSTEV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM VIRANTOM

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Predstavniki združenj občin se bomo danes sestali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Gregorjem Virantom. Med drugim pričakujejo odgovore glede napovedanih sprememb sistema financiranja občin,...[več]

Kategorija: Novice

19.06.2013
POJASNILO MNZ: DODATNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo pojasnila glede dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur. l. RS, št....[več]


19.06.2013
POJASNILO MNZ: ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

Ministrstvo za notranje zadeve organe je pripravilo dopis, v katerem seznanja in opozarja, da je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. l. RS, št. 21/13), ki je stopil v veljavo 12. 4. 2013, spremenil ureditev "odpravnine ob...[več]


19.06.2013
NAČIN ODDAJE ZAHTEVKOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 6. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na seminarju, ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije, predstavilo način oddaje zahtevkov za izplačilo sredstev po 21. in 23. členu Zakona o...[več]