23.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 29. SEPTEMBROM

Ljubljana, 23.9.2011 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

22.09.2011
OBJAVA PODATKOV O KOLIČINAH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 PO POSAMEZNIH OBČINAH

Ljubljana, 22.9.2011 - V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10) mora Ministrstvo za okolje in prostor do...[več]

Kategorija: Novice

21.09.2011
EVROPSKA SREDSTVA ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Ljubljan, 21.9.2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je organizirala novinarsko konferenco ob prihajajočem informativnem dogodku, v okviru katerega bodo predstavljeni regijski centri za ravnanje z...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN O POSKUSNO IZRAČUNANI VREDNOSTI

Ljubljana, 16.9.2011 - Iz Geodetske uprave RS so sporočili, da so izvedli poskusni izračun vrednosti nepremičnin in o vrednostih nepremičnin ter uporabljenih podatkih iz registra nepremičnin v drugi polovici...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
USKLAJEVALNI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 16. 9. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi v...[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 19. IN 23. SEPTEMBROM

Ljubljana, 16.9.2011- V prihodnjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

16.09.2011
46. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

46. izredna seja Državnega zbora RS je potekala  15. in 16. septembra 2011. Poslanke in poslanci so sprejeli Rebalans proračuna za leto 2011 ter zavrnili predlog novele Zakona o interventnih ukrepih. [več]

Kategorija: Novice

15.09.2011
JAVNO- ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONČNIH ELEKTRARN

Ljubljana, 15.9.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javno- zasebnih partnerstev pri izgradnji sončnih elektrarn, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s podjetjema...[več]

Kategorija: Novice

14.09.2011
SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS

Vače, 14.9.2011 – Danes je v Spodnji Slivni na GEOSS-u potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice

12.09.2011
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

Ljubljana, 12.9.2011 - Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič s sodelavci se je danes na Ministrstvu za obrambo srečala s člani predsedstva Združenja občin Slovenije pod vodstvom predsednika združenja in župana Občine...[več]

Kategorija: Novice

12.09.2011
JAVNI NATEČAJ PRIPRAVNIK

Ljubljana, 12.9.2011 - JAVNI NATEčŒAJ   Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A in 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU) Združenje občin...[več]

Kategorija: Novice

09.09.2011
POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 9.9.2011- Danes je na Ministrstvu za finance potekal sestanek SVLR, ZOS, SOS in MF na temo znižanja stroškov pri izvajanju zakonov in podzakonskih aktov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine.[več]

Kategorija: Novice

09.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 12. IN 16. SEPTEMBROM

Ljubljana, 9.9.2011 - v naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

07.09.2011
DRUGI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 7. 9. 2011 - Danes je na Ministrstvu za finance potekal drugi sestanek v nizu pogajanj o višini povprečnine za leti 2012 in 2013. Sestanka sta se udeležila delegaciji tako Združenja občin Slovenije kot Skupnosti...[več]

Kategorija: Novice

06.09.2011
PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ NA SEJI ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Ljubljana, 6. 9. 2011 - Danes je v Državnem zboru RS potekala redna seja Odbora za lokalno samoupravo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na dnevnem redu katere sta bila predlog rebalansa državnega proračun za leto 2011...[več]

Kategorija: Novice

05.09.2011
OBČINE BI SI ŽELELE VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA MINISTRSTVO

Ljubljana, 5. 9. 2011 - Ob razpravi o državnih proračunih za prihodnji dve leti so v teku tudi pogajanja z združenjema občin o višini povprečnine, znesku, ki ga občine s strani države dobijo za izvajanje obveznih, z...[več]

Kategorija: Novice

02.09.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. SEPTEMBROM

Ljubljana, 2.9.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

02.09.2011
ZOS IN SOS NASPROTUJETA PREDLOGOM MINISTRSTVA ZA FINANCE GLEDE VIŠINE POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 2. 9. 2011 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta danes na Ministrstvo za finance, skladno s sklepom sestanka z dne 24. 8. 2011 posredovali stališče do predstavljenih predlogov ministrstva o...[več]

Kategorija: Novice

02.09.2011
148. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 9. 2011 – Vlada RS je na 148. redni seji med drugim določila okvirni razrez odhodkov za rebalans proračuna za leto 2012 in za proračun 2013 in dala soglasje k začetku postopka naročila male vrednosti za...[več]

Kategorija: Novice

01.09.2011
ZOS PODALO AMANDMA K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH

Ljubljana, 1. 9. 2011 - Združenje občin Slovenije je na pristojni delovni telesui Državnega zbora RS in Državnega sveta RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu novele Zakona o interventnih ukrepih, ki ga je Vlada RS sprejela...[več]

Kategorija: Novice