03.09.2013
ČRPANJE KOHEZIJSKIH SREDSTEV NA OP ROPI – POBUDA ZA SESTANEK

Ljubljana, 3. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so 3. septembra 2013 v skupnem dopisu podali skupno pobudo za sestanek na temo črpanja kohezijskih sredstev na OP...[več]


03.09.2013
POZIV ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE

Ljubljana, 3. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta 20. avgusta 2013 pozvala Vlado RS k zagotovitvi dodatnih sredstev "overcommitment-a" za program OP ROPI.[več]


02.09.2013
AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 2. 9. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo avgustovsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


30.08.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 2. 9. DO 6. 9. 2013

Ljubljana, 30. 8. 2013 - V prvem tednu septembra se bosta odvila sledeča dogodka. [več]


29.08.2013
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 8. 2013 - Vlada RS je na 21. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o dohodnini in sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za...[več]


23.08.2013
VPRAŠALNIK O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Ljubljana, 23. 8. 2013 - Skupni tehnični sekretariat OP SI-AT 2007-2013 prosi vse zainteresirane za izpolnitev vprašalnika.[več]

Kategorija: Novice

22.08.2013
VLADA SPREJELA MNENJE O SPREMEMBI PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - Vlada RS je na 20. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogih Računskega sodišča RS za spremembe predpisov, ki urejajo delovanje občin.[več]


22.08.2013
POJASNILO MNZ: PREVEČ IZPLAČANE PLAČE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - V letošnjem letu mineva 5 let od sprejetja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ko naj bi hkrati s sprejetjem zakona prišlo tudi do številnih napak ob prevedbi v nov plačni sistem.[več]


21.08.2013
NA MKO SESTANEK O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Ljubljana, 21. 8. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek na temo predloga Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Pripravljavci osnutka programa so s predstavniki (združenj)...[več]


20.08.2013
NATEČAJ ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA V LETU 2013

Ljubljana, 20. 8. 2013 - Čebelarska zveza Slovenije vabi občine k sodelovanju na natečaju "Čebelam najbolj prijazna občina v letu 2013".[več]


19.08.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 19. 8. 2013 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek na temo predloga novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo se ga udeležili predstavniki...[več]


09.08.2013
UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM ZA JAVNE USLUŽBENCE

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 67/13 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. [več]


09.08.2013
OBJAVLJEN RAZPIS ZA REVITALIZACIJO IN MODERNIZACIJO KULTURNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 9. 8. 2013 - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin....[več]


05.08.2013
POZIV OBČINAM ZA POSREDOVANJE PODATKOV O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GJS

Ljubljana, 5. 8. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je občinam poslalo poziv za posredovanje podatkov o izvajanju obveznih GJS varstva okolja (območja javnega vodovoda, oskrbovalnega območja, podatki o oblikovani ceni za...[več]


31.07.2013
ODBOR OBRAVNAVAL PREDLAGANE SPREMEMBE SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti se je sestal na svoji peti seji, sicer pa prvi v letu 2013. Obravnavani so bili: predlog Zakona o zdravstveni...[več]


30.07.2013
JULIJSKA IZDAJA KOHEZIJSKIH NOVIC

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo 56. številko Kohezijskega e-kotička.[več]


30.07.2013
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodasrki razvoj in tehnologijo je 26. 7. 2013 v Uradnem listu objavilo Javni poziv za prdložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni...[več]


29.07.2013
POZIV K PRIPRAVI ZUJFO TER POBUDA ZA OHRANITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

Ljubljana, 29. 7. 2013 – Združenje občin Slovenije je v luči priprav proračunov države za prihodnji dve leti danes na Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo...[več]


26.07.2013
PREGLED 19. REDNE SEJE VLADE RS

Ljubljana, 25. 7. 2013 - Vlada RS je na 19. redni seji med drugim določila razrez odhodkov za pripravo rebalansa proračuna 2014 in pripravo proračuna 2015, sprejela predlog Zakona o evidenci volilne pravice, predlog novele Zakona...[več]


24.07.2013
Z EVROPSKIMI SREDSTVI BODO OBČINE PRENOVILE 160 ŠOL, VRTCEV IN ZDRAVSTVENIH DOMOV

Ljubljana, 22. 7. 2013 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zaključilo oceni vlog na prvem odpiranju drugega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« v...[več]