05.04.2013
Z MINISTROM ŽIDANOM O SPORNI UREDBI O RAZVRŠANJU OBJEKTOV

Ljubljana, 4. 4. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je sklical sestanek na temo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, njenih sprememb ter korakih, ki bodo v zvezi s...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2013
POZIV VIRANTU K SPREJETJU ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN

Ljubljana, 3. 4. 2013 – Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter ministra dr. Gregorja Viranta pozvalo, da čim prej pristopijo k aktivnostim za sprejetje zakona za...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 2. 4. - 5. 4. 2013

Ljubljana, 2. 4. 2013 – Dogajanje na ZOS v 14. tednu:[več]

Kategorija: Novice

29.03.2013
NOVO SPLETNO ORODJE ZA POMOČ PRI CELOVITEM IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST

Ljubljana, 29.3.2013- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je posredovalo  informacijo o novem spletnem orodju - RFSC za pomoč občinam in mestom pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja. [več]

Kategorija: Novice

29.03.2013
VELJATI ZAČELA SPREMEMBA UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV, KI ČRTA 8. ČLEN

Ljubljana, 29. 3. 2013 - Z današnjim dnem začenja veljati sprememba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je bila sprejeta na seji Vlade RS 28. marca in s katero je umeščanje v prostor v celoti...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
POSVET "DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI"

Ljubljana, 28.3.2013 – Danes, se bo v občini Ĺ kofja Loka, s pričetkom ob 9.30 uri, v Sokolskem domu v Ĺ kofji Loki (Kristalna dvorana), Mestni trg 16, pričel posvet »DELOVANJE SKUPNIH OBčŒINSKIH UPRAV V...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
6. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ĺ kofja Loka, 28. 3. 2013 -   Medobčinsko sodelovanje v Sloveniji se že kar nekaj let intenzivno razvija in krepi, obstaja pa možnost še nadaljnjega sodelovanja na področju urejanja prostora in pri pripravi...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
VLADA ČRTALA 8. ČLEN UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 28. 3. 2013 - Vlada RS je na 2. redni seji črtala 8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.[več]

Kategorija: Novice

26.03.2013
DOPUSTNOST ŠIRITVE OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo je pripravilo pojasnilo občinam glede predhodne preveritve dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (postopek 29. člena ZPNačrt) ob upoštevanju Zakona o varstvu kulturne dediščine.[več]

Kategorija: Novice

22.03.2013
ZAŽIVELA SPLETNA APLIKACIJA, S KATERO MGRT POENOSTAVLJA POSTOPKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO INFRASTRUKTURO OBČIN

Ljubljana, 22.3.2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvilo spletno aplikacijo, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno...[več]

Kategorija: Novice

22.03.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 25. IN 29. MARCEM 2013

V 13. tednu vas vabimo, de se udeležitev dogodkov, navedenih v nadaljevanju. [več]

Kategorija: Novice

21.03.2013
PRISEGLA 11. SLOVENSKA VLADA

20. marca 2013 je bila imenovana enajsta slovenska vlada. Sestavljajo jo predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, dve ministrici in 11 ministrov. [več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
VLADA PRIPRAVILA POPRAVEK UREDBE O GRADNJI ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

Ljubljana, 19. 3. 2013 -   Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele Uredbe o razvrščanju objektov glede na...[več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 3. 2013 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev spletne aplikacije za koriščenje sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, ki jo je Združenje občin Slovenije organiziralo v...[več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
VLADA SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,novelo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...[več]

Kategorija: Novice

18.03.2013
OBJAVA PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pripravilo priporočila za izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju...[več]

Kategorija: Novice

15.03.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. MARCEM 2013

Ljubljana, 15. 3. 2013 - V prihajajočem tednu bodo potekali sledeči dogodki[več]

Kategorija: Novice

15.03.2013
JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in kasnejše spremembe)  Združenje občin Slovenije objavlja prosto delovno mesto: SVETOVALEC V NOTRANJEREVIZIJSKI ...[več]

Kategorija: Novice

14.03.2013
TOLMAČENJE ZAKONODAJE, KI UREJA JAVNO NAROČANJE IN LOKALNE SKUPNOSTI

Iz Ministrstva za finance smo prejeli popravljeno tolmačenje, ki ureja javno naročanje in zakonodaje, ki ureja lokalne skupnosti- nadzorni organi. [več]

Kategorija: Novice

13.03.2013
ZOS PODAL POBUDO ZA SPREMEMBO UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Ljubljana, 13. 3. 2013 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor podalo pobudo za spremembo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS št. 18/2013) ter pozvalo,...[več]

Kategorija: Novice