01.06.2022
POJASNILO MOP ZA IZVAJANJE NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA DO SPREJEMA PODZAKONSKIH AKTOV

Ljubljana, 1. 6. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pojasnilo glede izvajanja novega Gradbenega zakona, (Uradni list RS št. 199/21), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se začne uporabljati z današnjim dnem.[več]


31.05.2022
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2022 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili že peto izdajo letošnjega Mesečnega utripa. V njem si lahko med drugim več preberite o pozivu ZOS za dvig povprečnine. [več]


31.05.2022
POZIV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 31. 5. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v katerem pozivamo k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti. Razlog so nenehne podražitve, ki imajo vpliv tudi na...[več]


31.05.2022
VLADA RS IZDALA UREDBO O IZVAJANJU ZAKONA O STANOVANJSKI JAMSTVENI SHEMI ZA MLADE

Ljubljana, 31. 5. 2022 - Vlada RS je na 383. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, Uredbo o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno...[več]


30.05.2022
VLADA RS SPREJELA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN

ljubljana, 30. 5. 2022 - Vlada RS je na 382. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela Konsolidirano...[več]


27.05.2022
V NRP 2022-2025 UVRŠČENI NOVI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJA NANJE

Ljubljana, 27. 5. 2022 - Vlada je na 381. dopisni seji med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila 12 novih projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.[več]


26.05.2022
VLADA RS MED DRUGIM SPREJELA POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA LETA 2017, 2018, 2019 IN 2020

Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o...[več]


24.05.2022
MOP PRIPRAVIL NOV PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki se od prejšnjega razlikuje v sistemskih določbah proizvajalčeve...[več]


24.05.2022
V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Vlada RS je v nujni postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike...[več]


24.05.2022
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU V NESKLADJU Z USTAVO

Ljubljana, 23. 5. 2022 - Ustavno sodišče je ugotovilo, da določila zakona o javnih naročilih o avtomatičnem izločanju podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovnega časa in počitka iz postopkov javnih naročil niso...[več]


23.05.2022
POMEMBNA VLOGA OBČIN PRI IZVAJANJU SOFINANCIRANIH OPERACIJ GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

Ljubljana, 23. 5. 2022 - V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter na podlagi Javnega razpisa za gradnjo širokopasovnih omrežij...[več]


23.05.2022
V OBRAVNAVI PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 23. 5. 2022 - ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih in nam ga posredovalo v obravnavo. Rok za podajo pripomb...[več]


20.05.2022
ZZZS: NUJNO JE NOVELIRANJE ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 20. 5. 2022 - ZZZS opozarja na težave pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je po njihovi oceni na več mestih notranje neskladen in zato z začetkom leta 2023 v velikem delu neizvršljiv, poleg tega s strani...[več]


19.05.2022
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE DOBRO DELUJEJO

Ljubljana, 19. 5.2022 - Zakon o financiranju občin je leta 2005 določil državno sofinanciranje skupnih občinskih uprav, kar je vzpodbudilo njihov razcvet. Danes je vanje tako ali drugače vključena večina občin. Izkušnje so zelo...[več]


17.05.2022
PREDLOG ORGANIZACIJE NOVE VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2022 - Po predlogu zakona bo novo vlado sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad. Poslanci bodo o predlogu zakona dokončno odločali na izredni seji DZ v sredo. ZOS je na koalicijo med drugim posredoval...[več]


17.05.2022
V EU PREDVIDENA 2,7 GOSPODARSKA RAST

Ljubljana, 16. 5. 2022 - Evropska komisija je za EU in območje z evrom znižala napoved gospodarske rasti. Za letos napoveduje 2,7-odstotno, za prihodnje leto pa 2,3-odstotno rast bruto domačega proizvoda. Gre za njeno prvo...[več]


17.05.2022
EU POTRDILA NOVA PRAVILA ZA ČEZMEJNE ENERGETSKE PROJEKTE

Ljubljana, 16. 5. 2022- Svet Evropske unije je danes potrdil revizijo uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E), ki jo je parlament potrdil že aprila.[več]


13.05.2022
INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Ljubljana, 13. 5.2022 - Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal 12 sklepov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstva. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki...[več]


13.05.2022
SVET POMURSKE RAZVOJNE REGIJE ZA PODALJŠANJE POGOJA ZASEDENOSTI CON

Banovci, 12. 5. 2022 - Svet pomurske razvojne regije je na sredini seji v Vučji vasi razpravljal o dogovoru za razvoj regije. Ker zaradi trenutnih razmer investitorji oklevajo pri vlaganjih oziroma nakupih zemljišč v razširjenih...[več]


12.05.2022
51. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 12. 5. 2022 Državn svet RS se je sestal na 51. redni seji. Na Ustavno sodišče so podali zahtevo za oceno ustavnosti, s katero želijo doseči finančno avtonomijo neodvisnih ustavnih organov. Poleg tega so se državni...[več]


Prikazujem rezultate od 241 do 260 od skupaj 3976