27.10.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve za...[več]

Kategorija: Novice

26.10.2011
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR

Ljubljana,  26.  10.  2011 -  Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na tematski seji sestalo z Igorjem Strmšnikom in sodelavci iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Beseda...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ZAČETEK LETOŠNJEGA IZBORA NAJBOLJ ZELENE OBČINE

Ljubljana, 25. 10. 2011 - Že drugo leto zapored bo potekal izbor najbolj zelene občine. Lani je na natečaju za najbolj zeleno občino sodelovalo 47 občin, priznanja za najbolj zeleno občino so v treh kategorijah prejele...[več]

Kategorija: Novice

25.10.2011
ČARI PROTOKOLA

Ljubljana, 25.10.2011 - V dvorani državnega sveta je danes potekal seminar, na katerem je predavateljica Ksenija Benedetti predavala o poslovnem protokolu. Predavanje je bilo sestavljeno iz več vsebinskih sklopov.[več]

Kategorija: Novice

24.10.2011
1. 1. 2012 SE ZAČNE IZVAJATI ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 24. 10. 2011 – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo stopil v veljavo in se začel izvajati 1. januarja 2012. Zakon ureja uveljavljanje socialnih transferjev, po novem pa se bodo vse pravice...[več]

Kategorija: Novice

24.10.2011
SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ZA E-POSLOVANJE IN INFORMACIJSKE SISTEME

Ljubljana, 24. 10. 2011 - Danes se je na svoji prvi seji sestal Odbor Združenja občin Slovenije za e-poslovanje in informacijske sisteme in med drugim obravnaval problematiko povezano z elektronskim vlaganjem zahtevkov za vpis v...[več]

Kategorija: Novice

21.10.2011
NA MDDSZ SESTANEK O PREDLAGANIH SPREMEMBAH PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV NA PODROČJU IZVAJANJA POMOČI NA DOMU

Ljubljana,  21. 10. 2011 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je potekal sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na področju izvajanja...[več]

Kategorija: Novice

21.10.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 24. IN 28. OKTOBROM

Ljubljana, 21.10.2011 - Zadnji teden oktobra bodo zaznamovali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
32. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

 Ljubljana, 20. 10. 2011 - 32. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 19. oktobra 2011. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novelo zakona o osnovni...[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 20.10.2011 - V sklopu »Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov«, ki bo letos potekal od 19. do 26. novembra, se je na Ministrstvo za okolje in prostor osredotočilo tudi na problematiko zavržene hrane,...[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 155. redni seji med drugim sprejela Sklep o razporeditvi pravic porabe iz tekoče proračunske rezerve (MF, SVRL).[več]

Kategorija: Novice

20.10.2011
MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI

Ljubljana, 20. 10. 2011 - Ministrstvo za javno upravo je v času približevanja predčasnih volitev prejelo več vprašanj v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji. Vprašanja se nanašajo na izvajanje določb...[več]

Kategorija: Novice

19.10.2011
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO SESTANEK O NIŽANJU STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 19. 10. 2011 – Na ministrstvu za finance je danes potekal nadaljevalni sestanek o nižanju stroškov občin v okviru pogajanj o višini povprečnine. Sestanka so se poleg predstavnikov MF in SVLR udeležili tudi...[več]

Kategorija: Novice

18.10.2011
METODOLOGIJA ZA PRIPRAVO NAČRTA IN IZVEDBO SISTEMSKEGA ALI PARCIALNEGA NADZORA NAD URESNIČEVANJEM ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE V OBČINAH

Ljubljana, 18. 10. 2011 - Komisija za preprečevanje korupcije je 5. 10. 2011 na svoji seji sprejela Metodologijo za pripravo načrta in izvedbo sistemskega ali parcialnega nadzora nad uresničevanjem zakona o integriteti...[več]

Kategorija: Novice

17.10.2011
SESTANEK O PRENOSU KADRA Z OBČIN NA CSD

Ljubljana, 17. 10. 2011 – Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se je ponovno sestala delovna skupina, ki se ukvarja s prenosom kadra z občin na centre za socialno delo za potrebe izvajanja Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

14.10.2011
OBVEZNOST JAVNE OBJAVE POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA OBČINE ŠE NI NASTALA

Ljubljana, 14. 10. 2011 - Združenje občin Slovenije je na pristojne naslovilo vprašanje, kdaj za občine nastane obveznost javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest po 3. odstavku 8. člena Zakonu o...[več]

Kategorija: Novice

14.10.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 17. IN 21. OKTOBROM

Ljubljana, 14.10.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

13.10.2011
SEJA VLADE

 Ljubljana, 13. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 154. redni seji med drugim sprejela Uredbo o upravnih zvezah in v načrt razvojnihprogramov 2011–2014 uvrstila 179 novih občinskih investicijskih projektov.[več]

Kategorija: Novice

12.10.2011
ZOS VLOŽIL POBUDO ZA ZA OBRAVNAVO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PRED RAZPUSTOM PARLAMENTA

Ljubljana, 12. 10. 2011 - Združenje občin Slovenije je na predsednika državnega zbora ter na poslanke in poslance naslovilo pobudo, v kateri predlagamo, da državni zbor obravnava in tudi sprejme predlog novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

12.10.2011
PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Lukovica, 12. 10. 2012 -   V organizaciji Združenja občin Slovenije je danes v dvorani Občine Lukovica potekala predstavitev novosti, ki jih prinaša novela Zakona o kmetijskih zemljiščih, sprejeta junija letos....

Kategorija: Novice