13.09.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 16. 9. Do 20. 9. 2013

Ljubljana, 13. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bo odvilo kar nekaj zanimivih dogodkov, za katere vabimo, da se jih udeležite.[več]


12.09.2013
23. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 9. 2013 - Vlada RS je na 23. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave ter Zbirni...[več]


11.09.2013
PREDSEDNICI VLADE POBUDA ZA SESTANEK Z ŽUPANI

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta predsednico vlade seznanila s sklepi skupne seje predsedstev obeh združenj in jo pozvala k srečanju z župani.[več]


11.09.2013
ZOS IN SOS ODLOČNO PROTI UKINJANJU OBČIN IN SPREMEBAM NJIHOVEGA FINANCIRANJA

Ljubljana, 11. 9. 2013 – Včeraj so se na skupni seji sestali člani predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije in se odločno izrekli proti predlaganemu zmanjševanju števila občin. Prav tako pa so se člani...[več]


11.09.2013
V DRŽAVNEM SVETU O POVRAČILIH STROŠKOV Z DELA IN DUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Na seminarju, ki je včeraj potekal v dvorani Državnega sveta RS je bila slušateljem predstavljena pravna ureditev področja povračil stroškov in drugih prejemnkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju in...[več]


11.09.2013
UKINJANJE OBČIN PRAVNO ZAHTEVEN PROCES, POTREBEN BI BIL REFERENDUM

Ljubljana, 10. 9. 2013 - Ukinjanje občin je po mnenju pravnika Mira Cerarja pravno zelo zahteven proces. Glede na to, da se nove občine ustanavljajo z zakonom in predhodnim referendumom, bi morali po tej logiki razpisati...[več]


10.09.2013
SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VARSTVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 10. 9. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo nove Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.[več]


09.09.2013
22. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Vlada RS je na 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o socialnem varstvu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila v obravnavo in sprejem skupina poslancev, Uredbo o vrsti...[več]


09.09.2013
MNZ PREDSTAVIL PREDLOG SPREMEMB FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 6. 9. 2013 – Ministrstvo za notranje zadeve je sklicalo sestanek s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Tema pogovorov je bil predlog novele Zakona o...[več]


09.09.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO PREDLOG NOVIH REŠITEV GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 6. 9. 2013 – Ministrstvo za finance je sklicalo sestanek s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Predstavili so predlog novih rešitev glede davka na...[več]


06.09.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. SEPTEMBRA 2013

Ljubljana, 6. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


06.09.2013
NA MDDSZ O PRIPRAVI REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Danes je na Ministrstvuza delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so predstavniki ministrstva predstavili namen in cilje regisjkih izvedbenih načrtov ter predstavili...[več]


06.09.2013
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VODAH

Ljubljana, 5. 9. 2013 – Vlada RS je na dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o vodah. Dopolnitev Zakona o vodah je potrebna predvsem iz dveh vidikov, ki se nanašata na postopek podeljevanja koncesij za rabo vode in...[več]


05.09.2013
VIRANT NAPOVEDAL ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA OBČIN

Ljubljana, 5. 9. 2013 – Predlog projekta reorganizacije občin predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Notranji minister Gregor Virant je na današnji...[več]


05.09.2013
E-INFORMATOR PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Ljubljana, 5. 9. 2013 - Zavod MOVIT je v okviru programa Evropa za državljane pripravil e-informator programa z aktualnimi informacijami o seminarjih, projektih in drugimi obvestili. [več]


05.09.2013
ZOS NA MGRT Z VPRAŠANJI V ZVEZI S PRENOSOM PROJEKTOV V NOVO FINANČNO PERSPEKTIVO

Ljubljana, 5. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo dopis, v katerem naprošamo za natančne in izčrpne odgovore v zvezi s prenosom projektov v naslednjo finančno...[več]


05.09.2013
ODPOKLICA ŽUPANA Z REFERENDUMOM (ZAENKRAT) NE BO

Ljubljana, 4. 9. 2013 – Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ni potrdil predloga novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah, ki sta predvidevala odpoklic župana z referendumom in...[več]


04.09.2013
PO NOVEM NAJ BI BILO LE 120 OBČIN

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Predlog projekta reorganizacije občin predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Minister za notranje zadeve in predsednik DL...[več]


04.09.2013
ZAHTEVA ZA VKLJUČITEV ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPKE SPREMINJANJA ZAKONODAJE S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je v Kabinet predsednice Vlade RS poslalo dopis, v katerem zahteva, da se združenja občin vključi že v zgodnjo fazo priprav sprememb temeljne zakonodaje s področja lokalne...[več]


04.09.2013
USPEŠEN SEMINAR DDV IN NOVOSTI V LETU 2013

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta potekal seminar z naslovom "DDV in novosti v letu 2013", ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov občin.[več]