20.07.2012
POOSTREN INŠEKCIJSKI NADZOR NAD RAVNANJEM S KOMUNALNIMI ODPADKI

Ljubljana, 20. 7. 2012 -  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje,  sporoča, da bo Inšpekcija za okolje in naravo v prihodnje poostrila inšpekcijski nadzor...[več]

Kategorija: Novice

19.07.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 19. 7. 2012 - Vlada RS se je na svoji 23. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Izhodišč za pripravo predloga Proračuna RS za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 ter s...[več]

Kategorija: Novice

19.07.2012
2. DAN PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Bruselj, 19. 7. 2012 - Danes v Bruslju poteka drugi dan in tudi zaključni dan plenarnega zasedanja Odbora regij, ki je namenjen predsvem predstavitvi in sprejemanju mnenj.[več]

Kategorija: Novice

19.07.2012
NA SEJI DRŽAVNEGA ZBORA SPREJETE ŠTEVILNE NOVELE ZAKONOV

Ljubljana, 19. 7. 2012 - 16. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 17. in 18. julija 2012, zaključila se bo jutri. DZ je med drugim že sprejel novelo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, novelo...[več]

Kategorija: Novice

18.07.2012
PRVI DAN 96. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Bruselj, 18.7.2012 -  Danes se v Bruslju odvija prvi dan 96. Plenarnega zasedanja pri Odboru regij, ki se ga udeležujejo tudi predstavniki slovenske nacionalne delegacije.[več]

Kategorija: Novice

17.07.2012
ODBOR DZ SKOZI NOVELO O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 16. 7. 2012 - Odbor DZ za kmetijstvo in okolje je med drugim sprejel predlog novele Zakona o varstvu okolja. Večina poslancev se je strinjala, da je predlog novele pomemben in potreben.[več]

Kategorija: Novice

16.07.2012
ODBOR ZA GOSPODARSTVO PODPRL NOVELO ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 16. 7. 2012 - Odbor DZ za gospodarstvo je na seji potrdil vrsto novel. Poslanci so med drugim izrazili podporo noveli Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in noveli Zakona o spodbujanju razvoja turizma.[več]

Kategorija: Novice

13.07.2012
POJASNILO MPJU: JUBILEJNE NAGRADE

Ljubljana, 13. 7. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede ureditve jubilejnih nagrad po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.[več]

Kategorija: Novice

13.07.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 16. IN 20. JULIJEM

Ljubljana, 13.7.2012 - V sledečem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki:[več]

Kategorija: Novice

13.07.2012
ODBOR ZA KMETIJSTVO SKOZI TRI NOVELE ZAKONOV

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je podprl predlog novele Zakona o kmetijstvu in predlog novele Zakona o vodah. Kot zainteresirano telo se je seznanil tudi z novelo Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

13.07.2012
ODBOR DZ ČEZ NOVELO ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je na nujni seji obravnaval in dopolnil predlog novele Zakona o graditvi objektov, ki naj bi poenostavil administrativne postopke. Zakonodajno-pravna služba...[več]

Kategorija: Novice

12.07.2012
22. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu pred požarom, predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, predlog sprememb Zakona socialnem varstvu ter...[več]

Kategorija: Novice

12.07.2012
DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Peta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 11. julija 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2012
PREMOŽENJE OBČIN JE KONEC LETA 2011 ZNAŠALO SLABIH 12 MILIJARD EVROV

Ljubljana, 7. 7. 2012 - Premoženje občin je na zadnji dan leta 2011 znašalo 11,9 milijarde evrov in je za 4,52 odstotka oziroma za 0,52 milijarde večje kot v predhodnem letu, kaže konsolidirana premoženjska bilanca...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku,...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 9. IN 13. JULIJEM

Ljubljana, 7.6.2012 - V sledečem tednu se bo odvijalo:[več]

Kategorija: Novice

06.07.2012
SLOVENIJA POSPEŠENO ČRPA EVROPSKA KOHEZIJSKA SREDSTVA

Ljubljana, 6. 7. 2012 - Slovenija je v prvih šestih mesecih leta po podatkih gospodarskega ministrstva pospešila črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Od 4,82 milijarde evrov, kolikor ima država v programskem obdobju...[več]

Kategorija: Novice

28.06.2012
UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 28.6. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede ukrepov za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače v javnem sektorju. [več]

Kategorija: Novice

27.06.2012
20. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela besedila predlogov sprememb in dopolnitev naslednjih zakonov: Zakona o graditvi objektov, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona...[več]

Kategorija: Novice

26.06.2012
ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 26. 6. 2012 - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je na seji za obravnavo na plenarni seji DZ po skrajšanem postopku potrdil predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, ki v skladu s...[več]

Kategorija: Novice