02.10.2013
NAGRADA "SAIL OF PAPENBURG"

Ljubljana, 2. 10. 2013 - Združenje evropskih obmejnih regij (Association of European Border Regions - AEBR) bo tudi letos podelilo nagrado "Sail of Papenburg", ki jo je leta 2002 donirala čezmejna organizacija Ems Dollart Region....[več]


01.10.2013
BOLJ KOT ZDRUŽEVANJE OBČIN POTREBNO USTANAVLJANJE POKRAJIN

Ljubljana, 1. 10. 2013 – Udeleženci današnjega posveta z naslovom »Ali potrebujemo občine?«, ki je potekal v Državnem svetu RS, so se strinjali, da je predlog združevanja občin pripravljen brez celostne strategije razvoja lokalne...[več]


01.10.2013
SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC

Ljubljana, 1. 10. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo septemrsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


01.10.2013
DOPOLNJENI IZRAČUNI DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 1. 10. 2013 - Ministrstvo za finance je pripravilo dopolnitev izračunov davka na nepremičnine, vključno z izračunom neto učinka davka za občine[več]


30.09.2013
NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2014

Ljubljana, 30. 9. 2013 - Danes je na Zavodu RS za zaposlovanje potekal delovni sestanek o izvajanju programov javnih del v letu 2014. Na sestanku so predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...[več]


30.09.2013
17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 9. 2013 - 17. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. septembra 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in novelo Zakona o splošnem...[več]


27.09.2013
DRŽAVA BO MORALA DRŽAVNIM URADNIKOM IZPLAČATI TRETJO ČETRTINO PLAČNIH NESORAZMERIJ

Ljubljana, 27. 9. 2013 - Država je izgubila sodni spor glede odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij uradnikom državnih organov. Vrhovno sodišče RS je potrdilo sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki jo je država...[več]


27.09.2013
25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 9. 2013 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o davčnem postopku in predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, se seznanila z izhodišči za pripravo...[več]


27.09.2013
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO USKLAJEVANJE O PRORAČUNU IN DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 26. 9. 2013 – Povprečnina za leto 2014 je predvidena v višini 536 evrov, prav tako je predlagano zmanjšanje deleža sredstev za investicije iz 21. člena Zakona o financiranju občin na 2%. Za leto 2015 so stvari še...[več]


25.09.2013
ZOS NASPROTUJE ZMANJŠANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

Ljubljana, 25. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes na predsednico Vlade RS naslovilo odprto pismo, v katerem smo izrazili odločno nasprotovanje nameri Vlade RS, da v proračunih države za leti 2014 in 2015 zmanjša oziroma...[več]


25.09.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO PREDLOG PRORAČUNA, NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 24. 9. 2014 – Ministrstvo za finance je predstavilo predlog proračuna za prihodnji dve leti s poudarkom na odhodkih za občine (povprečnina, sredstva za investicije), nadaljevala so se usklajevanja glede Predloga zakona...[več]


24.09.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 23. 9. 2013 – Vlada RS je na proračunski seji odločila, da se nadaljuje s sprejemanjem zakona o davku na nepremičnine. Na Ministrstvu za finance je bil usklajevalni sestanek z namenom pregledati predlog zakona po...[več]


24.09.2013
NAJPREJ STRATEGIJA LOKALNE SAMOUPRAVE, NATO REORGANIZACIJA

Ljubljana, 23. 9. 2013 - Slovenija naj najprej sprejme strategijo razvoja lokalne samouprave, šele nato naj se gre v konkretna razmišljanja o reorganizaciji, so se na posvetu o nujnosti racionalizacije občin strinjali...[več]


23.09.2013
POZIV ZA VKLJUČITEV PREDSTAVNIKOV OBČIN V STROKOVNO KOMISIJO

Ljubljana, 23. 9. 2013 – Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za notranje zadeve naslovilo poziv k vključitvi predstavnikov občin v strokovno komisijo, ki bo pripravljala spremembe sistema lokalne samouprave v Sloveniji.[več]


23.09.2013
ZOS VEČKRAT POZVAL MF K PREDLOŽITVI IZRAČUNOV DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 23. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes že drugič pozvalo Ministrstvo za finance k predložitvi izračunov davka na nepremičnine – izračun dejanskega zneska, ki ga bodo občine prejele.[več]


20.09.2013
VIRANT S STROKOVNJAKI O SPREMEMBAH LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Notranji minister Gregor Virant je po današnjem prvem srečanju s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z lokalno samoupravo, napovedal oblikovanje posebne strokovne skupine oziroma strokovnega sveta. Strokovnjaki...[več]


19.09.2013
24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin ter se seznanila z letošnjo izvedbo tradicionalnega slovenska zajtrka in s smernicami za javno naročanje...[več]


19.09.2013
JAVNA RAZPRAVA V POSTOPKU PRIPRAVE PARTNERSKEGA SPORAZUMA IN OPERATIVNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 18. 9. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opravilo javno razpravo na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih skladov kohezijske politike. Na razpravi...[več]


18.09.2013
KAKO SE PRIPRAVITI NA USTNO OBRAVNAVO V UPRAVNEM POSTOPKU

Ljubljana, 18. 9. 2013 - Včeraj je v Državnem svetu RS potekal seminar, na katerem so udeleženci le-tega osvežili znanja s področja ustne obravnave v upravnem postopku.[več]


17.09.2013
MINISTRI IN PREDSEDNIKI ZDRUŽENJ OBČIN O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 17. 9. 2013 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj je bil danes sestanek na temo črpanja evropskih sredstev. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik, minister za kmetijstvo in okolje mag....[več]