13.09.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 13. 9. 2012 - Vlada RS je na 29. redni seji med drugim sprejela Uredbo o regionalnih razvojnih programih, paket zakonov s področja javnega naročanja ter tretji paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva.[več]

Kategorija: Novice

11.09.2012
PREDSTAVITEV NOVE ZAKONODAJE S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN GRADITVE

Ljubljana, 11. 9. 2012 – Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvedlo predstavitev nove zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve. Predstavitve se je...[več]

Kategorija: Novice

07.09.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 10. DO 14. 9. 2012

Ljubljana, 7. 9. 2012 - V naslednjem tednu se bodo odvijali številni dogodki.[več]

Kategorija: Novice

04.09.2012
ODBOR ZA TURIZEM OBRAVNAVAL PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

Ljubljana, 4. 9. 2012 – Odbor ZOS za turizem je s predstavnikoma Direktorata za turizem in internacionalizacijo mag. Marjanom Hribarjem in Markom Podrekarjem obravnaval Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma.[več]

Kategorija: Novice

03.09.2012
MPJU OBJAVIL JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Ljubljana, 3. 9. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je 31. avgusta 2012 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 v vrednosti 4,5...[več]

Kategorija: Novice

30.08.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 8. 2012 - Vlada RS je na 27. redni seji med drugim sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s...[več]

Kategorija: Novice

29.08.2012
NA MGRT DELOVNI SESTANEK NA TEMO REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 29.8. 2012 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes potekal delovni sestanek akterjev na področju skladnega regionalnega razvoja: predstavnikov ministrstva, regionalnih razvojnih...[več]

Kategorija: Novice

27.08.2012
VLADA IZDALA UREDBO O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana,  27. 8. 2012 - Vlada RS jena dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.  S sprejetjem uredbe so se cene...[več]

Kategorija: Novice

23.08.2012
VLADA SPREJELA NOVELO UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 23. 8. 2012 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o zelenem naročanju, Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske...[več]

Kategorija: Novice

22.08.2012
POZIV MINISTRSTVOM ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

 Ljubljana, 22. 8. 2012 – Združenje občin Slovenije je pozvalo Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo k zagotovitvi sredstev za investicije občin iz državnega proračuna.[več]

Kategorija: Novice

20.08.2012
MINISTRSTVO OBJAVILO RAZPIS ZA KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Ljubljana, 20. 8. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 17. avgusta 2012 objavilo nov javni razpis za izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva. Predmet podpore...[več]

Kategorija: Novice

17.08.2012
INFORMACIJA V ZVEZI Z OBRAVNAVO UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Generalni sekretariat vlade je sporočil, da bodo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe  o zelenem javnem naročanju, predvidoma obravnavali v naslednjem tednu.

Kategorija: Novice

17.08.2012
PONOVNO POSREDOVANA PROŠNJA NA MINISTRSTVO ZA FINANCE

Združenje občin je v juliju na MF posredovala prošno za predstavitev izhodišč predloga proračuna države za leti 2013 in 2014.[več]

Kategorija: Novice

16.08.2012
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST, RAZGLAŠENA PO CELOTNI DRŽAVI

S 15.8.2012 je na območju celotne države razglašena prepoved sežiganja, kurjenja ali uporabe odprtega ognja, do preklica.[več]

Kategorija: Novice

16.08.2012
NOVELA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V veljavo je stopila Novela zakona o kmetijskih zemljiščih, ki znižuje višino odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Poleg tega se bo odškodnina odmerila le od tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča.[več]

Kategorija: Novice

13.08.2012
AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH IN ZAKONODAJNIH OVIR

V gospodarstvu in občinah kljub aktivnostim za odpravo administrativnih in zakonodajnih ovir v zadnjih letih ugotavljajo, da so na nekaterih področjih še vedno preobremenjeni z različnimi obveznostmi.[več]

Kategorija: Novice

13.08.2012
PONOVNI POZIV ZDRUŽENJA OBČIN VLADI, K SPREJETJU SPREMEMB O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 13.8.2012Združenje občin Slovenije je danes na vlado poslala ponovni poziv v imenu občin k takojšnjemu sprejetju sprememb in dopolnitev Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nananšajo na področje zelenega...[več]

Kategorija: Novice

09.08.2012
PROBLEMATIKA DODATNE OBDAVČITVE OBČINSKEGA PREMOŽENJA IZ ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ministrstvo za finance je posredovalo odgovor na opozorilo SOS, v zvezi z odločbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja obdavčitev nepremičninskega premoženja večje vrednosti.[več]

Kategorija: Novice

03.08.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 8. 2012 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim nadaljevala obravnavo osnutka Izhodišč za pripravo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto...[več]

Kategorija: Novice

26.07.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 24. redni seji med drugim opravila splošno razpravo o pripravi proračunov za leti 2013 in 2014, sprejela Uredbo o povračilu stroškov prevoza za funkcionarje ter se...[več]

Kategorija: Novice