09.10.2012
ZAČETEK PRVEGA DNE 97. PLENARNEGA ZASEDANJA

Bruselj, 9.10.2012 -  Danes se v Bruslju začenja prvi dan 97. Plenarnega zasedanja Odbora regij, ki se ga udeležujejo tudi predstavniki slovenske nacionalne delegacije.[več]

Kategorija: Novice

09.10.2012
NA MKO SESTANEK O UREDBI ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 9. 10. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek glede uredbe o  metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva...[več]

Kategorija: Novice

05.10.2012
VLADA POTRDILA DOGOVOR O POVPREČNINI IN SPREJELA IZHODIŠČA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN

Ljubljana, 4. 10. 2012 - Vlada RS je na 32. redni seji med drugim sprejela Predlog Proračunskega memorandum za leti 2013 in 2014 in Predlog proračuna RS za leti 2013 in 2014, Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS...[več]

Kategorija: Novice

04.10.2012
PODPISAN DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2013 IN 2014

Ljubljana, 4. 10. 2012 – Vlada RS in reprezentativni združenji občin - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije -  so podpisali dogovor o višini povprečnine, po katerem bo ta v prihodnjih dveh letih...[več]

Kategorija: Novice

04.10.2012
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

Obveščamo vas, da je EKO SKLAD v uradnem listu objavil JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 48PO12.Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
ZAKLJUČILA SE JE SEPTEMBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 3. 10. 2012 - Ĺ esta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 24. septembra do 3. oktobra 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. DZ pa ni...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 9. 2012 - Vlada RS je na 31. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine, predlog novele Zakona o zaščiti živali ter...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 10. 2012 - Po predstavitvi izhodišč za določitev povprečnine za leti 2013 in 2014 prejšnji teden je 1. oktobra na Ministrstvu za finance potekal drugi usklajevalni sestanek. Namen sestanka je bil opredelitev...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
SREČANJE ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE

Celje, 2.10.2012 – V Narodnem domu v Celju je v organizaciji Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije potekalo srečanje več kot 100 županov slovenskih občin s predstavniki Vlade RS. Župani so...[več]

Kategorija: Novice

26.09.2012
JAVNI RAZPIS ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je v Uradnem listu objavilo 52 milijonov evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85% sredstev prispevala Evropska unija iz...[več]

Kategorija: Novice

26.09.2012
MINISTER ZA FINANCE PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 25. 9. 2012 – Minister za finance dr. Janez Ĺ ušteršič je Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije predstavil izhodišča za določitev povprečnine za prihodnji dve leti.[več]

Kategorija: Novice

24.09.2012
NA MKO SESTANEK GLEDE UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 24. 9. 2012 – Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je bil danes sestanek glede predloga uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 24. - 28. 9.2012

  Ljubljana, 24. 9. 2012 - V tem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki.[več]

Kategorija: Novice

21.09.2012
VLADA OPRAVILA RAZPRAVO O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI DVE LETI

Ljubljana, 20. 9. 2012 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim  opravila razpravo o pripravi predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014.[več]

Kategorija: Novice

20.09.2012
NOVOSTI NA PODROČJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

  Ljubljana, 20. 9. 2012 – Danes je bil v dvorani Državnega sveta RS izveden posvet z naslovom Novosti na področju skladnega regionalnega razvoja. Posvet je organiziralo Združenje občin Slovenije, predavala pa...[več]

Kategorija: Novice

20.09.2012
EVROPSKA SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV 2012-2014

Ljubljana, 20. 9. 2012 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo sklep o potrditvi Javnega razpisa za spodbujanje...[več]

Kategorija: Novice

19.09.2012
PREDSEDNIKA VLADE POZVALI K DIALOGU Z OBČINAMI

Ljubljana, 18. 9. 2012 – Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta na predsednika Vlade RS Janeza Janšo naslovili poziv k dialogu z občinami  in pripravi ustreznih rešitev za...[več]

Kategorija: Novice

18.09.2012
MINISTER NAPOVEDAL SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN REFORMO SISTEMA JAVNIH SLUŽB

Ljubljana, 17. 9. 2012 - Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pripravljajo spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in reformo sistema javnih služb. Po besedah ministra Senka Pličaniča bodo predlagali...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2012
PREDSEDSTVI ZOS IN SOS S PREDSTAVNIKI MINISTRSTEV O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH LETIH

Vače, 14. 9. 2012 – Na drugi letošnji skupni seji sta se predsedstvi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Ministrstva za...[več]

Kategorija: Novice

13.09.2012
NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH LETIH

 Ljubljana,  13. 9. 2012 – Jutri  se bosta na drugi letošnji skupni seji sestali predsedstvi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice