05.01.2012
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE ZUPJS

Ljubljana, 5. 1. 2012 – Danes je na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2012
IZVAJANJE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PO 21. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 3. 1. 2012 - S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obveznim zdravstvenim zavarovanjem po 21. točki prvega odstavka 15. člena...[več]

Kategorija: Novice

03.01.2012
KMETIJSKO MINISTRSTVO BO V PETEK OBJAVILO TRI JAVNE RAZPISE

Ljubljana, 3. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v petek, 6. 1. 2012,  v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP). Gre za...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 166. redni seji med drugim sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna, sprejeta pa je bila...[več]

Kategorija: Novice

23.12.2011
VZOREC ODLOKA O RAZGLASITVI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

Ljubljana, 23. 12. 2011 - s strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, saj na ministrstvu ugotavljajo, da so tovrstni akti pogosto nepopolni in neusklajeni. [več]

Kategorija: Novice

23.12.2011
INTERVENTNI ZAKON SPREJET

Ljubljana, 23. 12. 2011 - Državni zbor je  sprejel zakon o interventnih ukrepih. Z njim bodo socialni transferji, pokojnine ter plače javnih uslužbencev zamrznjeni v prvem polletju leta 2012. Izjema so nadomestila za...[več]

Kategorija: Novice

22.12.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 22. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 165. redni seji med drugim seznanila z informacijo o stanju na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike, sprejela Program financiranja proračuna...[več]

Kategorija: Novice

21.12.2011
NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 21.12.2011- Ministrstvo za gospodarstvo obvešča vse neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti oziroma pri sprejemanju...[več]

Kategorija: Novice

20.12.2011
VLADA SPREJELA INTERVENTNI ZAKON

Ljubljana, 20. 12. 2011 - Vlada je potrdilo besedilo predloga zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in ga bo poslala v parlamentarno proceduro po nujnem postopku, takoj ko bo državni zbor konstituiran.[več]

Kategorija: Novice

20.12.2011
NADOMESTNE ŽUPANSKE VOLITVE MARCA?

Ljubljana, 20. 12. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter Državna volilna komisija (DVK) predlagata, da bi se za dan razpisa nadomestnih županskih volitev določil 7. januar 2012, za dan...[več]

Kategorija: Novice

19.12.2011
NA SEJI PREDSEDSTVA TUDI O SODELOVANJU S PRIHODNJO VLADO

Ljubljana, 19. 12. 2011 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 3. redni seji med drugim razpravljalo tudi o sodelovanju s prihodnjo Vlado RS. Predsedstvo se je odločilo, da najverjetnejšemu mandatarju posredujemo...[več]

Kategorija: Novice

16.12.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 19. IN 23. DECEMBROM

Ljubljana, 16.12.2011 -  V naslednjem tednu se bo odvijalo:[več]

Kategorija: Novice

16.12.2011
USTAVNO SODIŠČE ZAVRNILO POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI NEZDRUŽLJIVOSTI ŽUPANSKE IN POSLANSKE FUNKCIJE

Ljubljana, 16. 12. 2011 - Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o poslancih, ki prepoveduje hkratno opravljanje poslanske in županske funkcije. [več]

Kategorija: Novice

15.12.2011
NA MINISTRSTVU ZA GOSPODARSTVO SESTANEK O VARNOSTI IGRAL V OBČINAH

Ljubljana, 15. 12. 2011 – Na Ministrstvu za gospodarstvo je potekal sestanek na temo ureditve področja varnosti igral v občinah, ki so se poleg predstavnice gospodarskega ministrstva udeležili tudi predstavniki...[več]

Kategorija: Novice

15.12.2011
SEJA VLADE

Ljubljana, 15. 12. 2011 - Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odpadkih, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih...[več]

Kategorija: Novice

15.12.2011
ZA REGIJE BODO KOHEZIJSKA SREDSTVA NA VOLJO TUDI V NOVI FINANČNI PRESPEKTIVI

Ljubljana, 15. 12. 2011 - Danes je v Murski Soboti potekala izredna seja sveta Pomurske regije, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravoin regionalni razvoj mag. Igor Strmšnik. Navzočim je...[več]

Kategorija: Novice

15.12.2011
ZAKLJUČNI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA

Bruselj, 15.12.2011 - Drugi dan plenarnega zasedanja se je pričel s predstavitvijo Maroša Ĺ efčoviča, podpredsednika Evropske komisije in komisarja za institucionalne odnose in administrativne zadeve, ki je predsztavil delovni...[več]

Kategorija: Novice

14.12.2011
PRVI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Bruselj, 14.12.2011 - Prvi dan decembrskega plenarnega zasedanja OR je bil obarvan z obravnavanjem in sprejemanjem mnenj.  [več]

Kategorija: Novice

13.12.2011
93. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

  Ljubljana, 13.12.2011 - Jutri in v četrtek se bo v dvorani Evropskega parlamenta odvijalo 93. plenarno zasedanje Odbora regij, ki se bo osredotočilo na vprašanje prihodnjega proračuna EU in osrednjo vlogo mest in regij...

Kategorija: Novice

09.12.2011
ZOS PRIPRAVIL POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POSLANCIH GLEDE NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJE ŽUPANA IN POSLANCA

Ljubljana, 9. 12. 2011 – Združenje občin Slovenije je danes v imenu pobudnikov na Ustavno sodišče RS vložilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in predlog zadržanja izvajanja novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice