23.04.2014
STATISTIKA ZA ŠIRŠE PODROČJE KULTURE V SLOVENIJI

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Ministrstvo za kulturo na je poslalo obvestilo, da sistematično zbirajo in razvijajo statistiko za širše področje kulture v Sloveniji.[več]


23.04.2014
PRIPRAVE NA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 SO ŽE V TEKU

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Slovenske občine so že pričele s prvimi pripravami na letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal v času od 16. do 22. septembra 2014 in se zaključil z dnevom brez avtomobila. Na posebnem...[več]


22.04.2014
OBVESTILO MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA BISTVENE SPREMEMBE VIŠINE DOHODKA DRUŽINE KOT IZJEMEN PRIMER PRI DOLOČITVI VIŠINE UPRAVIČENOSTI DO ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA

ljubljana, 22. 4. 2014 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dopis s pojasnili o pravnomočni sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča glede upoštevanja izjemnih primerov pri...[več]


07.03.2014
22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2014 – 22. redna seja Državnega zbora RS je bila od 3. do 6. marca. DZ je sprejel noveli zakonov o javnem naročanju, novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o inšpekciji dela. Državni zbor...[več]


10.02.2014
POZIV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O ŠKODI, NASTALI NA OBČINSKI INFRASTRUKTURI IN GOZDOVIH- NUJNO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor koordinira aktivnosti v zvezi z odpravo posledic škode, nastale zaradi nedavne ledene ujme.[več]


06.02.2014
FINANCIRANJE OKOLJEVARSTVENIH IN INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV OBČIN S STRANI

SID banka omogoča financiranje okoljevarstvenih in infrastrukturnih projektov občin.[več]


17.01.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. JANUARJA 2014

Ljubljana, 17. 1. 2014 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh seminarje Združenja občin Slovenije.[več]


30.10.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 4. 11. DO 8. 11. 2013

Ljubljana, 30. 10. 2013 - V prvem tednu novembra bo med drugim potekal seminar z naslovom "Novosti na področjih dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov".[več]


30.10.2013
OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 10. 2013 - 18. redna seja Državnega zbora RS je bila od 21. do 29. oktobra 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, novelo Zakona o varstvu okolja, Resolucijo...[več]


30.10.2013
OKTOBRSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 30. 10. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo oktobrsko številko Kohezijskega e-kotička, s poudarkom na temah socialne vključenosti in socialnega podjetništva. [več]


29.10.2013
25. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI

Strasbourg, 29. 10. 2013 – V času od 29. od 31. oktobra 2013 bo v Strasbourgu potekalo 25. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.[več]


24.10.2013
VLADA RS DOLOČILA PRERAZPOREDITEV EVROPSKIH SREDSTEV ZA UČINKOVITEJŠE ČRPANJE

Ljubljana, 23. 10. 2013 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim določila prerazporeditev evropskih sredstev za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in sprejela odgovor na pisno pobudo in vprašanja Interesne skupine...[več]


23.10.2013
SREČANJE OBČIN Z VLADO RS, A BREZ VLADNIH PREDSTAVNIKOV

Celje, 23. 10. 2013 – V Narodnem domu v Celju je bilo vseslovensko srečanje županov z Vlado RS, vendar vladnih predstavnikov ni bilo. Srečanje sta organizirali Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, udeležilo pa...[več]


22.10.2013
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PONOVNO POZVALO PREDSEDNICO VLADE RS, DA SE SREČA Z ŽUPANI

Ljubljana, 22. 10. 2013 - Združenje občin Slovenije je Predsednici Vlade RS poslalo dopis s prošnjo, da se sestane s predstavniki združenj občin.[več]


22.10.2013
VLADA NAJ BI PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE PRIPRAVILA DO MARCA 2014

Ljubljana, 22. 10 2013 - Strategija razvoja lokalne samouprave naj bi bila za obravnavo na Vladi RS pripravljena najpozneje do sredine marca prihodnje leto. Tako predvideva predlog izhodišč, objavljen na vladni spletni strani. Če...[več]


21.10.2013
VLADA OBJAVILA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 21. 10. 2013 - Vlada RS je na svojih spletnih straneh objavila izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne saouprave v Republiki Sloveniji. [več]


18.10.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 21. 10. do 26. 10. 2013

Ljubljana, 18. 10. 2013 - V nslednjem tedu bo med drugim potekal seminar z naslovom "Nomotehnika v teoriji in praksi" ter srečanje županov z Vlado RS.[več]


18.10.2013
ZOS ZAHTEVA NADALJEVANJE POGAJANJ GLEDE PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 18. 10. 2013 - Združenje občin Slovenije je na predsednico Vlade RS in predsednike koalicijskih strank naslovilo zahtevo za nadaljevanje pogajanj glede predloga zakona o davku na nepremičnine. Protestirali smo proti...[več]


17.10.2013
VLADA DOLOČILA BESEDILO ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 17. 10. 2013 - Vlada RS je na 29. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o davku na nepremičnine, predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine, predlog novele Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega...[več]


17.10.2013
DRŽAVNI SVET NI PODPRL PREDLAGANEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 16. 10. 2013 - Državni svet RS ni podprl predlaganih proračunov za prihodnji dve leti in Vladi RS predlaga, da ju umakne iz zakonodajnega postopka. Večina svetnikov je namreč ocenila, da proračuna ne odražata realnih...[več]