22.05.2014
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA MF NASLOVILO VPRAŠANJA GLEDE NAKAZILA POMOČI PRIZADETIM V POPLAVAH NA OBMOČJU BALKANA

Ljubljana, 21. 5. 2014 - Združenje občin slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo prošnjo za čimprejšnjo usmeritev o možnostih glede nakazila sredstev iz proračunskih rezerv, ki bi jih slovenske občine želele nameniti...[več]


22.05.2014
PREZENTACIJE SEMINARJA LEADER

Ljubljana, 21. 5. 2014 - Ministrstvo za kmetijstv in okolje nas je obvestilo, da so na svojih spletnih straneh objavili prezentacije iz seminarja LEADER [več]


21.05.2014
NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA BREZ DOLOČB O VRAČILU PRESEŽKOV ZAVODOV V PRORAČUN

Ljubljana, 21. 5. 2014 – Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero Vlada RS po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine išče dodatne vire in prihranke...[več]


21.05.2014
SLOVENIJI DO 2020 NA RAZPOLAGO 3,2, MILIJARDE EVROV IZ EVROPSKIH SKLADOV

Hrastnik, 21. 5. 2014 - Slovenija je do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Andreja...[več]


19.05.2014
MZIP NADALJUJE DELO PRI PRIPRAVI ZAKONODAJE

Ljubljana, 19. 5. 2014 - Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor se bo v času, ko vlada do predčasnih volitev opravlja le tekoče posle, nemoteno nadaljevalo strokovno delo na pripravi zakonodaje, medtem ko bo njeno...[več]


16.05.2014
POGAJANJA VLADE IN SINDIKATOV BREZ DOGOVORA ZA LETO 2015

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Vlada in sindikati javnega sektorja niso dosegli premikov o ukrepih za leto 2015. Vladna stran vztraja pri podaljšanju veljavnih ukrepov. O tem so se nekateri sindikati pripravljeni pogovarjati, ne želijo...[več]


16.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 19. DO 23. MAJA 2014

Ljubljana, 16. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugimi dogodki potekal seminar "Delovanje sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju EZR občin v EZR države«[več]


16.05.2014
PRIPRAVA NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014

Ljubljana, 16. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo obvestilo, da bodo v začetku junija pripravili posvet za predsednike in tajnike občinskih volilnih komisij. [več]


15.05.2014
ZAHTEVA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO-1

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Združenje občin Slovenije je danes na Vlado RS v odstopu, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v odstopu Metoda Dragonjo ter ministra za finance v odstopu Uroša Čuferja ponovno naslovilo zahtevo,...[več]


15.05.2014
POJASNILO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI Z UPORABO SLUŽBENEGA VOZILA OBČINSKEGA REDARSTVA

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo nekaj vprašanj v zvezi z uporabo službenega vozila občinskega redarstva. Občinska redarstva so ustanovljena na način, ki ga določa 2. člen Zakona o občinskem...[več]


15.05.2014
DIREKCIJA ZA CESTE OPOZARJA, DA JE V USTREZNEM STANJU SAMO ŠE 27 % DRŽAVNIH CEST

Ljubljana, 14. 5. 2014 - Direkcija RS za ceste je opozorila, da ima samo še do konca junija na voljo sredstva za osnovno redno vzdrževanje državnih cest. Poudarjajo, da je zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v ustreznem...[več]


14.05.2014
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C)

Ljubljana, 14. 5. 2014 -Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter vsem poslanskim skupinam poslalo amandmaje na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah...[več]


09.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. MAJA 2014

Ljubljana, 9. 5. 2014 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki. [več]


09.05.2014
VII. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 9. 5. 2014 - 20. marca je v Dobrovniku potekal VII. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov občin, skupnih občinskih uprav, inšpektoratov in druge...[več]


09.05.2014
USTAVITEV POSTOPKA SPREJEMA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH IN SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKIH REDARJEV

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvsetilo o ustavitvi postopka sprejema Pravilnika o spremembah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.[več]


09.05.2014
OBJAVLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.[več]


09.05.2014
57. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Vlada RS je na 57. redni seji med drugim sprejela predloge novel Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o političnih strankah....[več]


06.05.2014
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 6. 5. 2014 - V aprilski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim preberete vse o 16. letni skupščini Združenja občin Slovenije, aktualni zakonodaji, izpeljanih seminarjih združenja in še mnogo več.[več]


05.05.2014
NOVOSTI GLEDE POSREDOVANJA PODATKOV O BRUTO ZNESKIH PLAČ IN NADOMESTIL TER ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO VIRIH FINANCIRANJA V SISTEM ISPAP

Ljubljana, 5. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z novostmi o posredovanju podatkov o bruto zneskih plače in nadomestil ter številu zaposlenih po virih financiranja v sistem ISPAP. [več]


05.05.2014
SPOMLADANSKA AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 5. 5. 2014 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo predvidoma 8. maja 2014 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic prosti steklini.[več]