12.06.2014
SMRDELJ NA ODBORU ZA GOSPODARSTVO OPOZORIL NA NEUSTREZNOST VLADNEGA SKLEPA GLEDE 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Odbor DZ za gospodarstvo je zavrnil predloge sklepov za četrtkovo izredno sejo DZ o kohezijskih projektih. Potem ko je vlada v torek občine pozvala, naj s projekti nadaljujejo, sredstva pa da bodo dobila...[več]


12.06.2014
PROŠNJA BIH ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nas je obvestila, da je Bosna in Hercegovina 10. junija poslala dodatno prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Potrebovali bi vozila za izsesavanje blata in...[več]


11.06.2014
STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE SKLEPA VLADE RS O 11 OKOLJSKIH PROJEKTIH

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Vlada RS je na 134. dopisni seji sprejela sklep št. 54400-10/2014/13, s katerim je želela omogočiti izvedbo v celoti pripravljenih 11 kohezijskih projektov v skupni vrednosti cca. 350 mio EUR. Vlada v 4....[več]


11.06.2014
KAJ BO S SREDSTVI OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ, BO ODLOČALA VLADA

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Združenje občin Slovenije pristojni ministrstvi in Vlado RS že od začetka leta poziva, da občinam dodeli sredstva za sofinanciranje investicij. Finančni minister dr. Uroš Čufer in minister za notranje...[več]


11.06.2014
ZAPROSILO UPRAVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ZA POSREDOVANJE PODATKOV O POMOČI SRBIJI IN BIH

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Uprava za zaščito in reševanje nam je poslala zapsorilo za podatke o reševalni in drugi pomoči prizadetim ob poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini ob poplavah maja 2014.[več]


11.06.2014
VLADA NAŠLA REŠITEV ZA 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV – PA JE USTREZNA?

Ljubljana, 10. 6. 2014 - Sredstva za 11 že pripravljenih okoljskih projektov bodo povečini črpana iz naslednje finančne perspektive, občine pa lahko projekte nadaljujejo, so sklenili na sestanku premierke Alenke Bratušek in...[več]


09.06.2014
OBJAVLJEN NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2014 IN 2015

Ljubljana, 9. 6. 2014 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015.[več]


06.06.2014
SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

Ljubljana, 6. 6. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo dopis, v katerem nas obvešča o spremembah novele Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-NB).[več]


06.06.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. JUNIJA 2014

Ljubljana, 23. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekala delavnica "Določitev plače javnega uslužbenca" in 2. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije. [več]


06.06.2014
61. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 6. 2014 - Vlada RS je na 61. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin ter novelo Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. Vlada RS je...[več]


05.06.2014
POMOČ OBČINAM NA HRVAŠKEM, SRBIJI TER BOSNI IN HERCEGOVINI

Ljubljana, 5. 6. 2014 - Ministrstvo za finance nam je poslalo odgovor na vprašanje glede nudenja finančne pomoči ob poplavah v BIH, Srbiji in na Hrvaškem. [več]


04.06.2014
PRVO POSVETOVANJE O NOVEM NACIONALNEM STANOVANJSKEM PROGRAMU

Ljubljana, 4. 6. 2014 - S posvetom z naslovom Nova stanovanjska politika - med potrebami in zmožnostmi se je v Ljubljani začelo javno posvetovanje o novem Nacionalnem stanovanjskem programu. Javna razprava o tem dolgo...[več]


02.06.2014
MESEČNI UTRIP MAJ 2014

Ljubljana, 2. 6. 2014 - V majski izdaji Mesečnega utripa si lahko ed drugim preberete, da je bil ustavljen postopek sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin in da je bila pobuda ZOS o spremembi Zakona o stvarnem...[več]


02.06.2014
MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 2. 6. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v kateri so predstavljeni uspešni projekti jugovzhodne Slovenija v programskem obdobju...[več]


02.06.2014
DODATNE POTREBE SEKTORJEV PO RABI VODE NA OBMOČJU RS DO LETA 2021

Ljubljana, 2. 6. 2014 -Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je posredovalo vprašalnik, ki je namenjen opredelitvi dodatnih sektorskih potreb po vodi na območju Republike Slovenije do leta 2021.[več]


02.06.2014
ODBOR DZ POZIVA VLADO K ZAGOTOVITVI DODATNIH SREDSTEV ZA 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2014 - Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na seji 30. maja pozval Vlado RS, da zagotovi dodatna sredstva za 11 že pripravljenih okoljskih projektov. Sredstva naj zagotovi iz prostih sredstev na področju...[več]


30.05.2014
60. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 5. 2014 - Vlada RS je na 60. redni seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ter se seznanila z oceno stroškov intervencij in nujnih ukrepov...[več]


23.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. MAJA 2014 (copy 1)

Ljubljana, 23. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekal seminar "Potni stroški in druga izplačila, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih" in delavnica "Določitev plače javnega uslužbenca". [več]


23.05.2014
25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - 25. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 22. maja 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o vodah, novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter...[več]


23.05.2014
59. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - Vlada RS je na 59. redni seji med drugim sprejela predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter obravnavala poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi...[več]