13.08.2014
NA LOKALNIH VOLITVAH NE BO GLASOVANJA PO POŠTI IZ TUJINE

Na oktobrskih lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine. Prav tako ne morejo oddati svojega glasu na diplomatskih predstavništvih ter slovenskih konzulatih v tujini, so sporočili iz Državne...[več]


04.08.2014
KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

V petek, 1. 8. 2014 je bilo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljeno »Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe« za koriščenje sredstev po 21. In 23. členu Zakona o financiranju občin. Razpis...[več]


30.07.2014
JULIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 30. 7. 2014 - v julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim preberete več o tem, da smo potencialnim koalicijskim partnerjem nove Vlade RS že poslali dopis, v katerem smo se priporočili za sodelovanje in...[več]


29.07.2014
68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 7. 2014 - Vlada RS je na 68. redni seji med drugim sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.[več]


28.07.2014
USODA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠE NI ZNANA

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil danes še drugi sestanek glede 8. javnega poziva in sredstev za sofinanciranje investicij. Sestanka z ministrom Dragonjo sta se udeležila...[več]


25.07.2014
ZOS USPEŠEN S POBUDO ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA IN DODELITEV SREDSTEV OBČINAM ZA VZPOSTAVITEV PREVOZNOSTI CEST PO UJMI Z ŽLEDOM

Ljubljana, 22. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje doseglo dogovor s predstavniki ministrstva, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k spremembi 23. člena Zakona o...[več]


25.07.2014
67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh...[več]


24.07.2014
ZOS ZASKRBLJEN NAD RAVNANJEM DRŽAVE IN NASPROTUJE PRENAŠANJU BREMEN NA OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 24. 7. 2014 - V Združenju občin Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo ravnanje države oziroma pristojnih ministrstev v zvezi s poplačilom tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih...[več]


23.07.2014
POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU

Ljubljana, 23. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na potencialne koalicijske stranke s pobudo in željo po vzpostavitvi dobrega sodelovanja in medsebojnega partnerstva.[več]


22.07.2014
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI INDRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014

Ljubljana, 22.7.2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 66. redni seji...[več]


21.07.2014
ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ljubljana, 21. 7. 2014 - Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Poleg županov bodo odločali tudi...[več]


18.07.2014
SKLEPI KOMISIJ DS GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC FEBRUARSKE UJME

Ljubljana, 18. 7. 2014 - Komisija DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so na seji 16. julija 2014 ob ponovni...[več]


18.07.2014
66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2014 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, novelo Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev...[več]


18.07.2014
SESTANEK Z MINISTROM DRAGONJO GLEDE SREDSTEV 21. ČLENA ZFO-1 IN 8. JAVNEGA POZIVA

Ljubljana, 17. 7. 2014 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je sklical sestanek s predsedniki združenj občin. Tema pogovora so bila sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o...[več]


16.07.2014
16. JULIJA SE IZTEČE ROK ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI NEPOSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Ljubljana, 16. 7. 2014 - Z današnjim dnem je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14, str. 6080), ki določa, da se 16. julija 2014 neposrednim...[več]


14.07.2014
ZDRUŽENJI OBČIN PRIČAKUJETA, DA BO NOVA VLADA PRISLUHNILA OBČINAM

Ljubljana, 14. 7. 2014 - Predsednika ZOS in SOS od nove vladne ekipe, katere najverjetnejši mandatar bo Mir Cerar, pričakujeta, da bo ta prisluhnila argumentom inizkušnjam lokalnim skupnostim in da bo vodila odgovorna politiko...[več]


11.07.2014
POGLEDI POLITIČNIH STRANK NA PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 11. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je politične stranke, ki kandidirajo na predčasnih državnozborskih volitvah 13. julija 2014, pozvalo, da predstavijo svoja stališča do sistema lokalne samouprave v Sloveniji,...[več]


11.07.2014
EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

Bruselj, 10. 7. 2014 - Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj širokopasovne internetne infrastrukture na regionalni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim in...[več]


11.07.2014
65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 7. 2014 - Vlada RS je na 65. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter novelo Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov...[več]


10.07.2014
APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 10. 7. 2014 -Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, da da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,...[več]