16.03.2015
NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 16. 3. 2015 - V luči zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri mora Vlada RS do konca junija sprejeti ukrepe, ki bodo znižali stroške občinam za 23 milijonov evrov (ali pa ta sredstva zagotoviti na...[več]


13.03.2015
PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je sestala novoustanovljena delovna skupina ZOS za pripravo sprememb zakonodaje. [več]


13.03.2015
MINISTER KOPRIVNIKAR PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sklical sestanek s predstavniki združenj občin o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (strategija). Ministrstvo...[več]


13.03.2015
USPEŠEN SEMINAR O NOVOSTIH PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21 IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar, na katerem so predstavniki občin prejeli najnovejše informacije v zvezi s koriščenjem sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin....[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje...[več]


11.03.2015
ZOS PODAL POBUDO ZA DOPOLNITEV PRAVILNIKA, KI UREJA OSEBNO DOPOLNILO DELO

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo dopis, v katerem med drugim predlagamo in pozivamo k uskladitvi in razširitvi seznama dovoljenih...[več]


11.03.2015
PREDSTAVLJEN PREDLOG UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Na Službi Vade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je potekala predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj...[več]


10.03.2015
5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 10. 3. 2015 - 5. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 2. do 9. marca 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o graditvi objektov, novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, novelo...[več]


09.03.2015
POTRJEN PROJEKT "FUNKCIJSKA ANALIZA JAVNE UPRAVE"

Ljubljana, 9. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Funkcijska analiza javne uprave«. Namen...[več]


06.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. MARCA 2015

Ljubljana, 6. 3. 2015 - V nadaljevanju si lahko pogledate napovedane aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


06.03.2015
25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 3. 2015 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o gozdovih, predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloganovele Zakona o dohodnini, predloge amandmajev k...[več]


05.03.2015
UVELJAVITEV ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Ljubljana, 5. 3. 2015 - Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo predhodno obvestilo glede oddaje zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Skrajni rok za oddajo zahtevkov je 31. 3. 2015. [več]


04.03.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ORGANIZIRALO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije (ZOS) je včeraj organiziralo usklajevalni sestanek glede nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Na sestanku je, poleg ostalih predstavnikov občin, sodelovala tudi...[več]


03.03.2015
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2015

Ljubljana, 3. 3. 2015 - v Mesečnem utripu meseca februarja si lahko več preberete o podpisanem dogovoru o povprečnini za leto 2015, dogovorjene ukrepe pa je v februarju potrdil še Državni zbor RS s sprejemom Zakona o ukrepih za...[več]


02.03.2015
OBJAVLJENA ZUUJFO IN ZIPRS1415-D

Ljubljana, 2. 3. 2015 - 28. februarja 2015 st abila v Uradnem listu RS, št. 14/2015 objavljena Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov...[več]


27.02.2015
24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 2. 2015 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2014, Uredbo o izvajanju dela Uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za...[več]


26.02.2015
FEBRUARSKE KOHEZIJSKE E-NOVICE

Ljubljana, 26.2.2015 - V februarski izdaji Kohezijskega e-kotička je med drugim podrobno predstavljena celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014-2020. [več]


24.02.2015
7. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 2. 2015 - 7. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 19. in 20. februarja 2015. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans državnega proračuna za leto 2015 ter sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov...[več]