14.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela ukrepe za skrajšanje postopkov in zmanjšanje administriranja pri umeščanju objektov v prostor, Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2012
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI

Ljubljana, 12. 6. 2012 – Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se je sestal na svoji prvi letošnji seji. Obravnaval je aktualno predlagano zakonodajo: predlog novele Zakona o...

Kategorija: Novice

11.06.2012
POSVET NA TEMO DDV IN OBČINE

Ljubljana, 11.6.2012 -  Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo DDV- ja v občinah, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z davčnima svetovalkama, Nino Klobučarič in Aleksandro Heinzer.[več]

Kategorija: Novice

08.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JUNIJEM

Ljubljana, 8.6.2012 - v prihajajočem tednu se bodo odvujali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje, Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo...[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
PREDSTAVITEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 7.6.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju ter področja javnega naročanja, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za finance...[več]

Kategorija: Novice

06.06.2012
UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 6.6.2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede obveznosti izdaje aneksov k pogodbam o zaposlitvi, upoštevajoč ukrepe za uravnoteženje javnih financ. [več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 4. IN 8. JUNIJEM

Ljubljana, 1.6.2012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
16. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 16. redni seji med drugim sprejela Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva – 75 ukrepov skozi 16 zakonov, Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov...[več]

Kategorija: Novice

31.05.2012
VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Veljati je začel Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMA RAZVOJNE PRIORITETE - RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 25.5.2012 -  Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ljubljana, 25.5.2012 - Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. [več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 28. MAJEM IN 1. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 25.5.2012 - Dogajanje v prihajajočem tednu:[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
PRIPRAVLJA SE NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2012 DO 2020

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja nacionalni stanovanjski program za obdobje 2012 – 2020 (NSP). K izmenjavi pogledov na bodoče smernice stanovanjske politike so...[več]

Kategorija: Novice

24.05.2012
POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA

Ljubljana, 24.5.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo upravljanja z dokumentarnim gradivom in predstavitvijo pomena arhiviranja.[več]

Kategorija: Novice

23.05.2012
PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je za predstavnike združenj občin danes potekala predstavitev distribucijskega modula, ki je del portala MDDSZ. [več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA SPREJELA SISTEMSKO NAČELNO MNENJE IN PRIPOROČILO GLEDE SPREMINJANJA PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 10. 5. 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012, ki se nanaša na vsebinsko spreminjanje prostorskih aktov z redakcijskimi...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR PODPISAN

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev je podpisalo 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja....[več]

Kategorija: Novice

18.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 21. IN 25. MAJEM

Ljubljana, 18.5.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

17.05.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 14. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju...[več]

Kategorija: Novice