17.11.2014
POMEMBNO OBVESTILO

Ljubljana, 17.11.2014- Srečanje županj in županov z vlado RS, predvideno za 21.11.2014 - ODPOVEDANO. [več]


14.11.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 17. DO 21. NOVEMBRA 2014

Ljubljana, 14. 11. 2014 - V prihajajočem tednu so bo zvrstilo kar nekaj dogodkov, na katere vas vljudno vabimo.[več]


14.11.2014
9. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 11. 2014 - Vlada RS je na 9. redni seji med drugim sprejela Operativni program izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje...[več]


10.11.2014
DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 7. 11. 2014 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala razprava v zvezi z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, in sicer na temo določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč. [več]


07.11.2014
3. REDNA SEJA PREDSEDSTVA- DOGOVOR ZA VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV Z VLADO

Ljubljana, 7. novembra - Župani vabijo Cerarja na sestanek, ob predlaganih rezih omenjajo možnost ustavne presoje V združenjih občin opozarjajo, da zniževanje sredstev občinam ne bo imelo pozitivnega vpliva na razvoj...[več]


06.11.2014
8. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 11. 2014 - Vlada RS se je na 8. redni seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015, določila besedilo novele...[več]


06.11.2014
SESTANEK GLEDE PRORAČUNA 2015 – MF NE ODSTOPA OD PREDLAGANEGA ZMANJŠANJA SREDSTEV ZA OBČINE

Ljubljana, 5. 11. 2014 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek na temo ukrepov za pripravo proračunov za leto 2015. Sestanka s finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem in ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem so...[več]


05.11.2014
NADALJEVANJE POGAJANJ MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 5. 11. 2014 - Nadaljevala so se pogajanja s sindikati. Vlada RS je sindikatom predstavila približevalni predlog, glede katerega so se po slabi uri usklajevanj na sindikalni strani opredelili tudi sindikati. [več]


05.11.2014
ENAJST OKOLJSKIH PROJEKTOV BO MORALO ŠE POČAKATI

Ljubljana, 5. novembra - Vlada si prizadeva 11 okoljskih projektov, ki že več kot leto dni čakajo na odločbe o črpanju evropskih sredstev, uvrstiti v novo programsko obdobje 2014-2020. V tekočem programskem obdobju denarja ni...[več]


03.11.2014
PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ OBČIN IN FINANČNEGA MINISTRSTVA V SREDO O SPREMEMBAH PRORAČUNA 2015

Ljubljana, 3. 11. 2014 - Predstavniki združenj občin in Ministrstva za finance se bomo na sestanku v sredo, 5. novembra, posvetili pripravi sprememb proračuna za leto 2015. Vladni predlog namreč predvideva tudi znižanje...[več]


27.10.2014
SLOVENIJI ODMRZNJENA VSA SREDSTVA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 27. 10. 2014 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo novico, da je Evropska komisija 24. 10. 2014 sprejela odločitev o dokončni odmrznitvi zadržanih sredstev Sloveniji...[več]


24.10.2014
ZOS PRISTOJNE POZVAL K SKLICU TAKOJŠNJEGA SESTANKA NA TEMO PRORAČUNA 2015, POVPREČNINE IN SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 24. 10. 2014 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo posredovalo dopis, v katerem pristojne pozivamo k sklicu nujnega sestanka, saj odločno nasprotujemo nameri...[več]


24.10.2014
ODBOR ZA ZADEVE EU ZAVRNIL PRIPRAVO DVEH OPERATIVNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 23. 10. 2014 – Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na 5. nujni seji obravnaval Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2014. Predlog, naj Vlada RS pripravi dva...[več]


23.10.2014
REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predstavljata Novela Zakona o dostopu do...[več]


23.10.2014
NAJEM NEODVISNEGA SVETOVALCA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Z Ministrstva za finance smo prejeli prošnjo za pomoč pri zbiranju podatkov, koliko občine stane najem neodvisnega svetovalca, ki občini svetuje pri izbiri kreditodajalca v skladu s Pravilnikom o...[več]


23.10.2014
6. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Vlada RS se je na 6. redni seji med drugim seznanila z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014, potrdila pa ga bo predvidoma na prihodnji seji. Vlada RS je tudi določila nabor ukrepov, s...[več]


21.10.2014
29. ČLEN NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU NESKLADEN Z USTAVO

Ljubljana, 21. 10. 2014 - Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 29. člen novele Zakona o prostorskem načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, neustaven....[več]


21.10.2014
POBUDA MOP ZA SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavlja pobudo za sodelovanje javnosti pri pripravi programa preprečevanja odpadkov. Vsi zainteresirani lahko predloge posredujejo do 16. novembra 2014.[več]


20.10.2014
V DRUGEM KROGU LOKALNIH VOLITEV DOBILI ŠE 54 ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 – V drugem krogu lokalnih volitev so volivci župane izvolili še v 54 občinah.[več]


17.10.2014
5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015, v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 144 novih projektov iz evidenčnega projekta Regionalna in...[več]