07.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 5. 2015 – Združenje občin Slovenije je danes na Vlado Republike Slovenije naslovilo zahtevo za zvišanje povprečnine za drugo polovico leta 2015, in sicer na 525 evrov. Vlada RS namreč že krši Dogovor o višini...[več]


06.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 5. 5. 2015 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog novega Zakona o športu. Še pred javno obravnavo predloga zakona so se pripravljavci zakona sestali s predstavniki združenj občin. Skozi...[več]


05.05.2015
PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4

Ljubljana, 5. 5. 2015 - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je objavil obvestilo, da je zaradi tehničnih težav rok za oddajo obrazcev M-4 podaljšan do 31. 5. 2015.[več]


04.05.2015
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - V mesecu marcu je bilo izvedenih več usklajevalnihj sestankov, katerih namen je iskanje ukrepov za znižanje stroškov občin. Tako so se tudi v mesecu aprilu predstavniki Združenja občin Slovenije še...[več]


04.05.2015
SMERNICE ZA PREJEMNIKE SREDSTEV IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV TER S TEM POVEZANIH INSTRUMENTOV EU

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Smernice je pripravila Evropska komisija in so vodnik, v katerem boste našli pojasnila kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter kako jih je mogoče dopolnjevati z...[več]


04.05.2015
34. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Vlada RS je na 34. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016, Program stabilnosti – dopolnitev 2015, novelo Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015, novelo...[več]


04.05.2015
APRILSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila aprilsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je prikazan prezer operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike...[več]


04.05.2015
AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je posredovala dopis, v katerem obveščajo, da se je konec aprila pričela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala...[več]


30.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. MAJA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 30. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


24.04.2015
DRŽAVNI SVET OBRAVNAVAL ODPRTA VPRAŠANJA IN DILEME GLEDE PRIHODNJE UREDITVE DIMNIKARSTVA

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 45. seji 20. aprila 2015 obravnavala odprta vprašanja in dileme prihodnje ureditve varstva zraka.[več]


24.04.2015
EKO SKLAD OBJAVIL TUDI JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN

Ljubljana, 24. 4. 2015 - Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe...[več]


23.04.2015
ZOS POZVAL VLADO K INTENZIVIRANJU AKTIVNOSTI ZA SPREJEM UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 23. 4. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in predsednika vlade pozvalo, da pospeši aktivnosti glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov občinam ali pa zagotovi...[več]


23.04.2015
33. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 4. 2015 - Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z gradivom »Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo« in s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi...[več]


21.04.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 20. 4. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. Po javni razpravi predloga novele, ki je bila od sredine februarja...[več]


20.04.2015
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Vlada RS je na 32. redni seji med drugim sprejela Poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, delovni osnutek...[več]


17.04.2015
DRUGI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo se sestali predstavniki gospodarskega ministrstva, Službe za lokalno samoupravo in združenj občin. To je bil drugi sestanek na temo priprave...[več]


17.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 21. APRILA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 17. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


15.04.2015
PLENARNA SEJA DELOVNIH SKUPIN ZA PRENOVO PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 14.4.2015 – Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Službe za sistem okolja in prostora sklicalo plenarno srečanje delovnih skupin za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje. Na seji je ministrstvo predstavilo...[več]


10.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13. DO 17. APRILA 2015

Ljubljana, 10. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu. Tako bo Združenje občin Slovenije v prihajajočem tednu organiziralo 2 seminarja, eden pa bo na pobudo združenja...[več]


10.04.2015
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 4. 2015 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), novelo Uredbe o enotni...[več]