31.05.2013
SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 5. 2013 - Vlada RS je na 11. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, stališče do Zelene knjige o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju, Poročilo o črpanju...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2013
IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2013

Ljubljana, 21. 5. 2013 - Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je odgovorilo na vprašanje ZOS glede izplačila regresa za letni dopust za leto 2013, v povezavi s prehodno določbo 248. člena Zakona za uravnoteženje javnih...[več]

Kategorija: Novice

20.05.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE VRTCEV

Ljubljana, 20. 5. 2013 - Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil usklajevalni sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter predlogu novele...[več]

Kategorija: Novice

03.05.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 6. DO 10. MAJA 2013

Ljubljana, 3. 5. 2013 - v prihajajočem tednu se bodo zvrstili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

26.04.2013
ŠE DRUGI SESTANEK NA TEMO TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 26. 4. 2013 - Na Ministrstvu RS za kmetijstvo in okolje je bil še drugi sestanek glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in koncepta določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč (KZ) ter...[več]

Kategorija: Novice

26.04.2013
7. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Vlada RS se je na 7. redni seji med drugim sprejela Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, predlog stališča do predloga sprememb EU kohezijske uredbe ter...[več]

Kategorija: Novice

25.04.2013
PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠAČNJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, katere se je udeležilo preko 90 predstavnikov občin.[več]

Kategorija: Novice

25.04.2013
SREČANJE ŽUPANOV Z MINISTROM VIRANTOM

Ljubljana, 25. 4. 2013 -  Župani ter minister, pristojen za lokalno samoupravo, dr. Gregor Virant so na današnjem srečanju poudarili pomen tesnejšega sodelovanja. Dogovorjeno je bilo, da se bodo odprta vprašanja...[več]

Kategorija: Novice

25.04.2013
PREDLOG VLADE ZA ZNIŽANJE PLAČ IN ODZIV SINDIKATOV

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Sindikati po pogajanjih z Vlado RS izražajo nezadovoljstvo z novim predlogom, ki predvideva dodatnih 50 milijonov evrov prihranka, in sicer z naslova razlike v regresu javnim uslužbencem....[več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
SEDEM TOŽB ZARADI RAZPISA ENERGETSKE SANACIJE STAVB

Ljubljana, 24. 4. 2013 - Sedem občin, nezadovoljnih z rezultati in postopki javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, je na upravno sodišče vložilo tožbe....[več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
VLADA SE JE SEZNANILA Z OSNUTKOM NACIONALNEGA REFORMNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 23. 4. 2013 - Vlada RS se je na 6. redni seji seznanila  z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014. [več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
XX. DNEVI SLOVENSKE UPRAVE - VABILO K SODELOVANJU

Fakulteta za upravo organizira tradicionalne, letos že jubilejne, XX. Dneve slovenske uprave, ki bodo 26. in 27. septembra 2013, na Fakulteti za upravo v Ljubljani. [več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
13. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 24. 4. 2013 -  13. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 24. aprila 2013. DZ je med drugim sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020,  Resolucijo...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
PREDSTAVITEV UREDBE O METODOLOGIJI KORIŠČENJA CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Ljubljana, 22. 4. 2013 - V dvorani Državnega sveta danes poteka posvet, na katerem bo predstavljena Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Posveta se udeležuje 50...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
VLADA SPREJELA AKTE, S KATERIMI JE OMOGOČENO ŠIRJENJE NATURE 2000

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000, in sicer spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih, spremembo Uredbe o...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVRŠEVANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Ustavno sodišče RS je pri oceni ustavnosti, začeti z zahtevo osmih nevladnih organizacij, sklenilo do končne odločitve zadržati izvajanje dela 29. člena novele Zakona o prostorskem...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
POJASNILO MNZJU: TRETJA ČETRTINA ODPRAVE NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo pojasnilo glede sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v kolektivnem delovnem sporu, ki ga je sprožil Sindikat državnih organov Slovenije, zaradi...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2013
RAZLIKA DO POLNEGA LANSKEGA REGRESA VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Zaradi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča o kršitvi kolektivne pogodbe v delu, ki zadeva izplačilo lanskega regresa, bodo razliko v regresu dobili izplačano vsi javni...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. APRILA 2013

Ljubljana, 19. 4. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

18.04.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE VRTCEV

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil usklajevalni sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter...[več]

Kategorija: Novice